Menu
Zamówienie

Publikacje

Kazimierz Sichulski

Dodany w dniu

MONOGRAFIE ARTYSTYCZNE T. XIXNAKŁAD GEBETHNERA I WOLFFA W WARSZAWIE WŁADYSŁAW KOZICKI KAZIMIERZ SICHULSKI z 32 reprodukcjami 1928 rok Stosunek uczuciowy widza do dzieła sztuki jest sprawą na wskroś indywidualną. Jedni wolą naturalistyczną brzydotę i światłocieniowe, nieuchwytne misteria Rembrandta, innych pociąga bardziej klasyczne, zrównoważone i uduchowione piękno Leonarda. Bez względu na to jednak, jak się kto odnosi osobiście do całokształtu twórczości Kazimierza Sichulskiego, czy go ona porywa, rozgrzewa i napełnia entuzjazmem, czy też wydaje mu się czemś obcem, dalekiem, nieprzystępnem i trochę niesamowitem, jedno jest pewne: każdego, kto zna tę twórczość olbrzymią, chociażby tylko w najbardziej zasadniczych jej przejawach, w podziw i...

Czytaj więcej →

Stanisław Noakowski z 32 reprodukcjami

Dodany w dniu

MIECZYSŁAW WALLIS STANISŁAW NOAKOWSKI Z 32 REPRODUKCJAMI   MONOGRAFJE ARTYSTYCZNE TOM XX NAKŁAD GEBETHNERA I WOLFFA WARSZAWA     Wszelkie prawa zastrzeżone. KRAKÓW. — DRUK W. L. ANCZYCA I SPÓŁKI KLISZE WYKONANO W ZAKŁ. B. WIERZBICKIEGO I S-KI W WARSZAWIE   1928 To czas się cofnął — i odwrócił lica: by spojrzeć jeszcze raz... na piękność wdali, Która lakierni tęczami zachwyca.... J. Słowacki.   Twórca czarujących fantazyj malarskich na temat architektury wieków minionych, Stanisław Noakowski, urodził się dnia 26 marca r. 1867 w Nieszawie, na Kujawach, w rodzinie szlacheckiej. Ojciec jego, Władysław Noakowski, był w Nieszawie rejentem; i wujów Sandomierskich,...

Czytaj więcej →

Salon Doroczny 1924/25, Lubelski Oddział Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych w Warszawie

Dodany w dniu

SALON DOROCZNY 1924/25 LUBELSKI ODDZIAŁ TOWARZYSTWA ZACHĘTY SZTUK PIĘKNYCH W WARSZAWIE. Informacji co do cen dzieł wystawianych udziela oraz pośredniczy w sprzedaży kancelaria wystawy.Odbito w drukarni „SZTUKA" w Lublinie, ulica Kościuszki No 8. telefon No 360. ZARZĄD TOWARZYSTWAPrezesBRZEZIŃSKI STANISŁAW Vice-PrezesOKUŃ EDWARD Członkowie Komitetu Artyści:AUSTEN ANTONI, CIEŚLEWSKI TADEUSZ, GÓRSKI KONSTANTY, OTTO ZYGMUNT, POPOWSKI STEFAN, STĘPSKI WIKTOR Miłośnicy:CHEŁMOŃSKI MICHAŁ, CZERNIEWSKI LUDOMIR, GUTOWSKI JÓZEF, RACZYŃSKI ROGIER, STURM ADOLF, WÓYCICKI ZYGMUNT Dyrektor ZarządzającyBRZOZOWSKI ZENON Kierownik Oddziału LubelskiegoNASSIUS MIECZYSŁAW JURY WYSTAWY PrzewodniczącyGÓRSKI KONSTANTY Członkowie JuryOd Komitetu:AUSTEN ANTONI, CIEŚLEWSKI TADEUSZ, OKUŃ EDWARD, OTTO ZYGMUNT, POPOWSKI STEFAN, STĘPSKI WIKTOR Wybrani przez Artystów:GRABOWSKI ADAM, KOPCZYŃSKI BRONISŁAW, KRASNODĘBSKI PIOTR,...

Czytaj więcej →

Salon 1928, Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych, Warszawa - część I

Dodany w dniu

PRZEWODNIK nr 39GRUDZIEŃ SALON 1928 TOWARZYSTWO ZACHĘTY SZTUK PIĘKNYCH WARSZAWA   OBJAŚNIENIA SKRÓCEŃ:(Czł. hon.) — Członek honorowy Towarzystwa Z. S. P.(Czł. rz.)— Członek rzeczywisty T-wa Z. S. P.H. C.—Hors Concours (nie podlega jury)D. H.—Dyplom Honorowy T-wa Z. S. P.M. zł.— medal złotyM. sr.—medal srebrnyM. br.—medal brązowyZasz. Wyr.— Zaszczytne wyróżnienie T-wa Z. S.P.N. Pr. R. M.—Nagroda Prezesa Rady MinistrówN. M. Warsz.—Nagroda Miasta Stoł. WarszawyN. Kur. War.—Nagroda Wydaw. Kuriera Warszawskiegool.—olejnyakw.—akwarelagw.— gwasztemp.— temperaoł.— ołówekrys.— rysunekakwaf. —akwafortapłask.—płaskorzeźba Kusze wyk. w Zakładzie Chemigraf. B. WierzbickiFotografie wykonał Jan WołyńskiDruk M. Uahasiński, Warszawa, Bracka 20, tel. 518-78   WŁADZE TOWARZYSTWA PREZESBRZEZIŃSKI STANISŁAW VICE-PREZESPOPOWSKI STEFAN CZŁONKOWIE KOMITETU I...

Czytaj więcej →

Salon 1928, Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych, Warszawa - część II

Dodany w dniu

ĆWIERĆWIECZE (nieco wypisów z archiwum Tow. Zachęty Szt. P.) Salon Doroczny Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych istnieje od roku 1911. W tym roku bowiem urządzono go pod tą nazwą po raz pierwszy i oparto na zasadach, na których wspiera się po dzień dzisiejszy. Lecz nie wyskoczył on nagle, jak Pallada z głowy Jowisza. Idea wystawy takiej powstała o wiele dawniej, i dawniej też, bo w roku 1904 została wcielona w życie w formie zaczątkowej, pod nazwą „Wystawy dorocznej". W archiwum wystaw specjalnych Tow. Zachęty Szt. P. dochowało się z tych czasów nieco materiału, z którego warto po latach dwudziestu pięciu coś...

Czytaj więcej →