Salon 1937, Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych w Warszawie
5 lutego 2015

Salon 1937, Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych w Warszawie

TOWARZYSTWO ZACHĘTY SZTUK PIĘKNYCH W WARSZAWIE
 

SALON 1937
 

PRZEWODNIK 128
grudzień

Lewandowski Stanisław, Prezydent, s.37

Kossak Wojciech, Portret, s.37

Norblin Stefan, Portret, s.37

OBJAŚNIENIA SKRÓCEŃ
Czł. hon.- Członek Honorowy Towarzystwa Z. Szt. P.
Czł. rzecz.- Członek rzeczywisty T-wa Z. Szt. P.
[H.C.]- Hors Concours (nie podlega jury)
D.H.- Dyplom honorowy T-wa Z. Szt. P.
Potw. D.H.- Potwierdzenie dyplomu honorowego
M.Zł.- Medal złoty
M. Sr.- Medal srebrny
Potw. M.Sr.- Potwierdzenie medalu srebrnego
M.Br.- Medla brązowy
Z.Wyr.- Zaszczytne wyróżnienie T-wa Z. Szt. P.
N.Pr.R.M.- Nagroda Prezesa Rady Ministrów
N.M.Spr.Wewn.- Nagroda ministra Spraw Wewnętrznych
N.M.Spr.Z.- Nagroda Ministra Spraw Zagranicznych
N.M.W.R. i O.P.- Ngroda Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenai Publicznego
N.Pr.B.G.K.- Nagroda Prezesa Banku Gospodarstwa Krajowego
N.Pr.P.K.O.- Nagroda Prezesa Pocztowej Kasy Oszczędności
N.Pr.P.B.R.- Nagroda Prezesa Państwowego banku Rolnego
N.M.Warsz.- Nagroda miasta st. Warszawy
N.Kur.Warsz.- Nagroda Wydawnictwa Kuriera Warszawskiego
N. Mił.- Nagroda Miłośn. Członków T-wa Z. Szt. P.
N.A.R.- Nagroda Miłośnika pana A R.
N.im.L.Łemp.- Nagroda im. ś.p. Leokadii Łempickiej
N.im.M.Lenck.- Nagroda im. ś.p. Marii Lenckiej
N.Bezim.- Nagroda Bezimienna
N.F.Jub.- Nagroa z Funduszu Jubileuszowego
N.P.T.A.- Nagroa Polskiego Tow. Artystycznego
N.Kom.Przyj. Szt.P.- Nagroda Komitetu Przyjaciół Sztuki Polskiej
N.B.Dysk.- Nagroda Banku Dyskontowego
ol.- olejny
akw.- akwarela
gw.- gwasz
past.- pastel
temp.- tempera
sangw.- sangwina
monot.- monotypia
rys.- rysunek
oł.- ołówek
metalopl.- metaloplastyka
płask.- płaskorzeźba
akwaf.- akwaforta
akwat.- akwatinta
drzewor.- drzeworyt
autol.- autolitografia
linor.- linoryt
suchor.- suchoryt Kędzierski Apoloniusz, Dolina Narwi, s.37

Czajkowski Stanisław,Narew, s.37

WŁADZE TOWARZYSTWA
Prezes
BRZEZIŃSKI STANISŁAW
Wiceprezes
KOPCZYŃSKI BRONISŁAW

Członkowie Komitetu i ich zastępcy
Artyści
CIEŚLEWSKI TADEUSZ, GRABOWSKI ADAM, LEWANDOWSKI STANISŁAW ROMAN, NEHRING MACIEJ, WRÓBLEWSKI KONSTANTY, ZAWADZKI STANISŁAW, DOMARADZKI STEFAN, EJSMOND STANISŁAW
KARNIEWSKI STANISŁAW
Miłośnicy
GĄSSOWSKI WIESŁAW, KARPIŃSKI FRANCISZEK, KAUZIK STANISŁAW, SZADURSKI WACŁAW, WILCZYŃSKI STANISŁAW, ZANIEWSKI HENRYK, BOBIŃSKI STANISŁAW, MAJEWSKI STEFAN, MISSUNA OLGIERD
Dyrektor Administracji
RADECKI-MIKULICZ STANISŁAW
JURY SALONU
Przewodniczący:
KOPCZYŃSKI BRONISŁAW
Członkowie:
CIEŚLEWSKI TADEUSZ, CZAJKOWSKI STANISŁAW, EJSMOND STANISŁAW, GRABOWSKI ADAM, KARNY ALFONS, KOSSAK WOJCIECH, LEWANDOWSKI STANISŁAW ROMAN, MADEYSKI ANTONI, NEHRING MACIEJ, PĘKALSKI STANISŁAW, SOŁTAN ALEKSANDER, WRÓBLEWSKI KONSTANTY, ZAWADZKI STANISŁAW

SĄD KONKURSOWY
Członkowie:
BRZEZIŃSKI STANISŁAW, CIEŚLEWSKI TADEUSZ, ŁOPIEŃSKI IGNACY, MADEYSKI ANTONI, OKUŃ EDWARD, TAŃSKI CZESŁAW

NAGRODY SALONU 1937 R.
I. NAGRODY TOW. ZACHĘTY SZTUK PIĘKNYCH
DYPLOM HONOROWY
MEDAL ZLOTY
MEDAL SREBRNY
MEDAL BRONZOWY
II. NAGRODY PIENIĘŻNE
NAGRODA MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH, NAGRODA MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH, NAGRODA MINISTRA WYZN. RELIG. I OŚ W. PUBL., NAGRODA MINISTRA KOMUNIKACJI NAGRODA MINISTRA OPIEKI SPOŁECZNEJ, NAGRODA MIASTA WARSZAWY, NAGRODA PREZESA BANKU GOSPOD. KRAJOWEGO, NAGRODA PREZESA PAŃSTWO W. BANKU ROLNEGO, NAGRODA PREZESA P.K.O., NAGRODA LEOPOLDA WELLISZA, NAGRODA CZŁONKÓW ZACHĘTY MIŁOŚNIKÓW, I NAGRODA IMIENIA MARII LENCKIEJ, II NAGRODA IMIENIA MARII LENCKIEJ, NAGRODA IMIENIA LEOKADII ŁEMPICKIEJ
III. FUDUSZE NA ZAKUP DZIEŁ SZTUKI Z SALONU
MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH
POLSKIEGO ZWIĄZKU WYDAWCÓW DZIENNIKÓW I CZASOPISM
CZŁONKÓW ZACHĘTY MIŁOŚNIKÓW
NA ZAKUP DO ZBIORÓW ZACHĘTY
NASTĘPUJĄCY ARTYŚCI NIE PODLEGAJĄ NA WYSTAWACH I SALONACH TOWARZYSTWA ZACHĘTY SZTUK PIĘKNYCH W WARSZAWIE OCENIE JURY I WYSTAWIAJĄ SWE PRACE

HORS CONCOURS
Posiadający Dyplom Honorowy
AUGUSTYNOWICZ ALEKSANDER, AXENTOWICZ TEODOR, BOZNAŃSKA OLGA, BUNSCH ADAM, CIEŚLEWSKI TADEUSZ, CZAJKOWSKI STANISŁAW, CZEDEKOWSKI BOLESŁAW JAN, DUNIKOWSKI XAWERY, FILIPKIEWICZ STEFAN, GAŁEK STANISŁAW, HOFMAN WLASTIMIL, KARPIŃSKI ALFONS, KĘDZIERSKI APOLONIUSZ, KOPCZYŃSKI BRONISŁAW, KOSSAK WOJCIECH, LEWANDOWSKI STANISŁAW ROMAN, ŁOPIEŃSKI IGNACY, MADEYSKI ANTONI, MEHOFFER JÓZEF, NORBLIN STEFAN, OKUŃ EDWARD, PAUTSCH FRYDERYK, POCHWALSKI KAZIMIERZ, SICHULSKI KAZIMIERZ, SŁUPSKI FELIKS, STANKIEWICZÓWNA ZOFIA, STYKA ADAM, STYKA TADEUSZ, SZAŃKOWSKI BOLESŁAW, SZCZYGLIŃSKI HENRYK, SZUKALSKI STANISŁAW, TAŃSKI CZESŁAW, WAWRZENIECKI MARIAN, WEISS WOJCIECH, WRÓBLEWSKI KONSTANTY, ZAWADZKI STANISŁAW, ZIOMEK TEODOR, ŻUKOWSKI STANISŁAW
Posiadający Złoty Medal Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych
BORUCIŃSKI MICHAŁ, BUNSCH ADAM, KARNY ALFONS, KARPIŃSKI ALFONS, POPOWSKI STEFAN, WEISS WOJCIECH, WYSOCKA EMILIA, ŻUKOWSKI STANISŁAW
SPIS ARTYSTÓW NAGRODZONYCH
NA WYSTAWACH W TOWARZYSTWIE ZACHĘTY SZTUK PIĘKNYCH OD 1923 ROKU

Weiss Wojciech, Akademia, s.37

Styka Adam, Młoda Marokanka, s.37

Filipkiewicz Stefan, Żółte róże, s.37

Sichulski Kazimierz, Przeglad kaprów, s.37

Szwoch Franciszek, Bitwa pod Oliwą, s.37

Pochwalski K., Portret, s.37

Batowski Stanisław,Autoportret, s.37

Gawiński Antoni, Madonna Morska, s.37

Wróblewski Konstanty, W Królikarni, s.37

Nartowski Tadeusz, Stary kościółek, s.37

Zawadzki Stanisław, Kapliczka, s.37

Barbacki Bolesław, Prezydent, s.37

Karniewski Stanisław, Portret matki, s.37

Rupniewski Jerzy, Wawel, s.37

Hofman Vlastimil, Dla chleba, s.37

Fabijański Wacław, Starzec, s.37

Bagieński Stanisłąw, Spotkanie, s.37

zdj243-219x300

MALARSTWO I GRAFIKA

ADWENTOWICZ LUCJAN, Z. W. 193O
ALBINOWSKA-MINKIEWICZOWA ZOFIA, czł. rz., Z. Wyr.1930, M. Br. 1932, M. Sr. 1935
ANERI (WEISSOWA IRENA), czł. rz., Z. Wyr. i93b
AUGUSTYNOWICZ ALEKSANDER, czł. rz., D. H. 1925
AXENTOWICZ TEODOR, czł. hon., D. H. 1925
BADOWSKI ZYGMUNT, czł. rz., M. Br. 1929
BANAS1ŃSKA KIRA, Z. Wyr. 1931
BARBACKI BOLESLAW, czł. rz., M. Br. 1927, M. Sr. 1934
BERENT ANNA, czł. rz., Z. Wyr. 1934, M. Sr. 1935
BIELAWSKI WACŁAW, czł. rz., Z. Wyr. 1928, N. Kur. Warsz..
1930, M. Br. 1931, N. Mił. 1933, 1934
BLOOMBERGH MARIA, czł. rz., Z. Wyr. 1925, M. Br. 1929
BOBIŃSKA-PASZKOWSKA JANINA, czł. rz., Z. Wyr. 1928
BORUCIŃSKI MICHAŁ, czł. rz., N. M. Warsz. 1925, M. Zł. 1926
BORZYM KAZIMIERZ, czł. rz., Z. Wyr. 193o, M. Br. 1934
BOZNAŃSKA OLGA, czł. rz., D. H. 1925
BRYKNER BRONISŁAW, czł. rz., Z. Wyr. ,1933
BUKOWSKA MOLLY, czł. rz., N. im. L. Łemp. 1935
BUNSCH ADAM, czł. rz., M. Br. 1929, M. Sr. 193O, N. M. Warsz,
1931, D. H. 1935, M. Zł. 1936
CHROSTOWSKI-OSTOJA STANISŁAW, Z. Wyr. 1931
CIEŚLEWSKI TADEUSZ, czł. rz., N. M. Warsz. 1928, M. Sr. 1929,
D. H. 1935
CIEŚLEWSKI TADEUSZ (junior), czł. rz., Z. Wyr. 1928, M. Br.
1932, N. Mił. 1936
CZAJKOWSKI STANISŁAW, czł. rz., M. Br. ,1923, M. Sr. ,1935,
N. M. Spr. Z. 1936, D. H. 1937
CZEDEKOWSKI BOLESŁAW JAN, D. H. 1934
CZEPITA MICHAŁ, czł. rz., Z. Wyr. 1925, M. Sr. 1927, N. Mił.
1930, N. M. Warsz. 1932
DĄBROWSKA KAZIMIERA, czł. rz., Z. Wyr. 1929, M. Br. 1935
DOBROWOLSKI WACŁAW, M. Br. 1936
DOMARADZKI MACIEJ. Z. Wyr. 1932
DOMARADZKI STEFAN, czł. rz., Z. Wyr. 1929, M. Br. 1931, M. Sr. 1935
DYBOWSKI STANISŁAW, czł. rz., Z. Wyr. 1929, M. Br. 193o,
N. A. R. 1931, N. Mił. 1933, N. im. M. Lenek. l934
EBOROWICZ-ZALESKA HELENA, czł. rz., Z. Wyr. 1929, M. Sr. 193l
EJSMOND STANISŁAW, czł. rz., M. Br. 1929, M. Sr. 1932
FABIJAŃSKI STANISŁAW, czł. rz., M. Sr. 1928
FELSZTYŃSKI STEFAN, M. Br. 193O
FILIPKIEWICZ MIECZYSŁAW, Z. Wyr. 1929
FILIPKIEWICZ STEFAN, czł. rz., M. Sr. 1928, D. H. 1933
FRYDRYSIAK BERNARD TADEUSZ, M. Br. 1936;
FRYSZOWSKI RUDOLF STANISŁAW, czł. rz., Z. Wyr. 1929
GACZYŃSKI HENRYK, Z. Wyr. 1936
GAJEWSKI PAWEŁ, czł. rz., Z. Wyr. l929
GALLAR WŁADYSŁAW PAWEŁ, czł. rz., Z. Wyr. 1932
GAŁEK STANISŁAW, czł. rz., M. Sr. 1932, D. H. 1935
GAWIŃSKI ANTONI, czł. rz., M. Sr. 1933
GASZCZYŃSKA WIGA, czł. rz., Z. Wyr. 1929
GĄSIENICA-SZOSTAK JAN, czł. rz., Z. Wyr. 1931
GEPPERT EUGENIUSZ, M. Sr. 1929
GĘSTWICKI BRUNON, czł. rz., Z. Wyr. 1929
GIŻYCKA-BEREZOWSKA JULIA, M. Br. 1934
GLEB-KRATOCHWIL MARIAN, M. Br. 1936
GÓRSKA PIA, M. Br. 1928
GRABARZ ANTONI, czł. rz., Z. Wyr. 1928, M. Br. 1929, M. Sr. 1932,
N. im. M. Lenek. 1933, N. P. T. A. 1935, N. Pr. P. K. O.1936
GRABOWSKI ADAM, czł. rz., M. Br. 1925, M. Sr. 1929, N. Mił. 1935
GRABOWSKI LUDWIK, czł. rz., Z. Wyr. 1936
GRABOWSKI STANISŁAW, czł. rz., Z. Wyr. 1936
GRABOWSKI ZYGMUNT, M. Sr. ,1929
HEYDUKOWSKA JADWIGA, Z. Wyr. 193O
HOFMAN WLASTIMIL, czł. rz., M. Sr. l93l, N. Kur. Warsz. l935, D. H. 1936
HOLLER KAZIMIERZ, czł. rz., Z. Wyr. 1936
HOPPEN JERZY, M. Br. 1923
HOROWITZ ARMIN, M. Sr. 1936
IWANOWSKI BŁAŻEJ, czł. rz., Z. Wyr. 1927, M. Br. 1928, N.
A. R. 1931
JABŁOŃSKI MIESZRO, M. Br. 193O
JAGODZIŃSKI LUCJAN, czł. rz., Z. Wyr. 1929, M. Br. l93o, M. Sr. l93l
JAKIMCZUK ALEKSANDER, czł. rz., Z. Wyr. 1931, N. Mił. 1932,
M. Br. l933, M. Sr. 1935, N. M. Spr. Wewn. 1936
JAMONTT BRONISŁAW, czł. rz., Z. Wyr. 1928, M. Sr 1936
JANOWSKI JANUSZ PAWEŁ, czł. rz., Z. Wyr. 1927, M. Br. 1933.
N. im. M. Lenek. 1934
JAROCKI WŁADYSŁAW, czł. rz., N. Kur. Warsz. 1925
JAROSZ JÓZEF, czł. rz., Z. Wyr. 1927, M. Br. 193l
JASIŃSKA WIESŁAWA, Z. Wyr. 1933
JOHNOWA IGNACJA, czł. rz., Z. Wyr. l929
KANIEWSKI EDMUND JERZY, Z. Wyr. 193O
KARNIEJ EDWARD, Z. Wyr. 1931., M. Br. 1933
KARNIEWSKI STANISŁAW, czł. rz., Z. Wyr. 1929, N. Mił.1931,
N. im. M. Lenc. l932, M. Sr. l933, N. Pr. P. B. R. 1936
KARPIŃSKI ALFONS, ceł. rz., M. Zł. 1926, D. H. 1926
KASPRZYCKI TADEUSZ, N. B. Dysk. 1935
KĘDZIERSKI APOLONIUSZ, czł. W.D. H. 1927, Potw. D. H.
1935, N. Pr. B. G. K. 1936
KITZ MARCIN, Z. Wyr. 1936
KLAKLIK MARIAN, czł. rz., Z. Wyr. 1934, M. Br. 1936
KLIMOWSKI STANISŁAW, czł. rz., M. Br. 1936
KLONOWSKA MILENA, czł. rz., Z. Wyr. 1932
KOKOSZKO EDWARD, czł. rz., M. Br. 1936
KONARSKI MARIAN, Z. Wyr. 1932
KOPCZYŃSKI BRONISŁAW, czł. rz., N. M. Warsz. 1926, N. Pr. R. M. 1927, M. Sr. 1928,
D. H. 193O, N. Bezim. l935, N. im. M. Lenek. l936
KOSSAK JERZY, M. Br. 1931
KOSSAK WOJCIECH, czł. hon., N. Pr. R. M. 1924, D. H. 1925,
Potw. D. H. 1935
KOTARBIŃSKI MIECZYSŁAW, czł. rz., N. Pr. R. M. 1926
KOTOWSKI JAN, czł. rz., N. M. Warjz. 1925, M. Br. 1929
KOWALSKI LEON, czł. rz., Z. Wyr. 1928, M. Br. l93l
KOŹNIEWSKA MARIA, czł. rz., M. Br. 193o
KRASNO WOLSKI JÓZEF, czł. rz., Z. Wyr. 1931
KRAŚNIK ZDZISŁAW, czł. rz., M. Br. 1935
KRAWCZYK ALEKSANDER, czł. rz., Z. Wyr. 1931
KRZYŻANOWSKA MICHALINA, czł. rz., M. Br. ,1928, M. Sr.
1929, N. A. R. 1931
KSIĄŻEK JAN SZCZĘSNY, Z. Wyr. 1932
KUBICKI BENEDYKT, M. Br. 1934
KULESZA MARIAN, czł. rz., Z. Wyr. 1929, M. Br. 1982
KULESZYNA MARIA, M. Br. 1932
KURYATTO CZESŁAW, czł. rz., M. Br. 1932, M. Sr. 1936
KUŹMIŃSKI BOLESŁAW, czł. rz., M. Br. 1926
LASOCKI KAZIMIERZ, czł. rz., M. Sr. 1925, N. M. War.e. 1927,
N. im. M. Lenc. l934, l935, Potw. M. Sr. l936
du LAURANS MICHAŁ, czł. rz., M. Br. 1927, N. A. R. 1931
LESZCZYŃSKI MICHAŁ, Z. Wyr. 1932
LEWAŃSKI BOLESŁAW, czł. rz., Z. Wyr. 1931, 1935
LINDEMAN EMIL, czł. rz., M. Br. 193O
ŁADA-MACIĄGOWA MAŁGORZATA, czł. rz., M. Br. 1931, M. Sr. 1932, N. im. L. Łemp. 1934
ŁOPIEŃSKI IGNACY, czł. rz., M. Sr. 1931, D. H. 1932
ŁUCZYŃSKA-SZYMANOWSKA IRENA, czł. rz., M. Sr. 193o,
N. im. L. Łemp. 1936
MACHALSKI LUDWIK, Z. Wyr. 1930
MACKIEWICZ KONSTANTY, czł. rz., Z. Wyr. 193O
MALCZEWSKI RAFAŁ, Z. Wyr. 1928
MARCZEWSKI TADEUSZ, czł. rz., M. Br. 1929
MARYLSKI JAN, czł. rz., M. Br. 1931
MASTELSKI KAZIMIERZ, czł. rz., Z. Wyr. 1934
MAZARAKI AGA, Z. Wyr. 1935
MEHOFFER JÓZEF, czł. hon., D. H. 1927
MIKOS WŁADYSŁAW, czł. rz., Z. Wyr. 1932
MIKULICZ-JAROSZYŃSKA JADWIGA, czł. rz., Z. Wyr. 1933
MONDRAL KAROL, czł. rz., Z. Wyr. l936
MROŻEWSKI STEFAN, M. Br. 1932
NAGÓRSKI JULIUSZ, czł. rz., Z. Wyr. 1933
NAŁĘCZ WŁODZIMIERZ, czł. rz., Z. Wyr. 1935
NARTOWSKI TADEUSZ, czł. rz., Z. Wyr. 1925, M. Br. 1927,
N. Kur. Warsz. 1929, M. Sr. 1933, Potw. M. Sr. 1936
NEHRING MACIEJ, czł. rz., Z. Wyr. 1928, M. Br. 1932, M. Sr. 1936
NEUMAN A., Z. Wyr. 1928
NIESIOŁOWSKI STANISŁAW, czł. rz., M. Br. 1932
NIRNSTEIN ZYGMUNT, czł. rz., Z. Wyr. 1927, M. Br. 1931
NORBLIN STEFAN, czł. rz., M. Br. 1932, M. Sr. 1934, D. H. 1935
OKOŃ TADEUSZ, Z. Wyr. 193O
OKUŃ EDWARD, czł. rz., N. Kur. Warsz. 1925, D. H. 1928
OSSECKI WILK, czł. rz., Z. Wyr. 193o, M. Br. 1933, M. Sr. 1935
PAUTSCH FRYDERYK, czł. rz., D. H. 1932
PAWLIKOWSKA LELA, Z. Wyr. 1934
PĘKALSKI STANISŁAW, czł. rz., Z. Wyr. 1931, M. Br. 1935, M. Sr. 1936
PIĄTKOWSKA WŁADYSŁAWA, czł. rz., Z. Wyr. 1927, N. Mił. 1932
PIENIĄŻEK JÓZEF, Z. Wyr. 1929
PIOTROWSKI TADEUSZ, czł. rz., Z. Wyr. 1927
PIOTROWSKI WACŁAW, czł. rz., M. Sr. 1933, N. im. M. Lenek.
1936
POCHWALSKI KAZIMIERZ, czł. hon., D. H. 1925
PODGÓRSKI STANISŁAW, czł. rz., M. Sr. 1931
PODUSZKO ZENOBIUSZ, M. Br. 193O
POPIELSKA TERESA, czł. rz., Z. Wyr. 1927
POPOWSKI STEFAN, czł. rz., M. Sr. 1926, N. Kur. Warsz. 1927,
M. Zł. 1928
POZNAŃSKI WIESŁAW, Z. Wyr. 193o
PRONASZKO ZBIGNIEW, czł. rz., M. Sr. 1929
PURZYCKI KAZIMIERZ, czł. rz., M. Br. 1904
ROGOWSKA MARIA, Z. Wyr. 1935
ROGUSKI WŁADYSŁAW, czł. rz., M. Sr. 1933
ROLNICKI BERNARD, Z. Wyr. 1932
ROUBA MICHAŁ, M. Br. 1935, M. Sr. 1936
RÓMEROWA ANNA, czł. rz., M. Br. 1926, M. Sr. 193O, N. im.
L. Łemp. 1903
RUDZKA ZOFIA, czł. rz., Z. Wyr. 1928
RUPNIEWSKI JERZY, czł. rz., M. Br. 193O, M. Sr. 1936
RUZAMSKI MARIAN, czł. rz., Z. Wyr. 1928
RYCHTER-JANOWSKA BRONISŁAWA, czł. rz., Z. Wyr. 1929, M. Br. l930
RYSZKIEWICZ-ŚWIRYSZ JÓZEF, czł. rz., M. Sr. 1927
SARNOWICZ ALEKSANDER, czł. rz.,  Z. Wyr. 1929
SICHULSKI KAZIMIERZ, czł. rz., D. H. 1929
SICIŃSKI KAROL, czł. rz., Z. Wyr. 1927, M. Br. 1929
SIPIŃSKI ALFRED JÓZEF, czł. M. Br. 1926, N. A. R. 1931,,
N. M. Wars:. 1932, N. Mił. 1934, 1936
SKANGIEL JULIAN, Z. Wyr. 1925
SKAWIŃSKI CZESŁAW, Z. Wyr. 1935
SŁUPSKI FELIKS, czł. D. H. 1929
SOŁTAN ALEKSANDER, Z. Wyr. 1933
SOCHARSKI STEFAN, czł. rz., Z. Wyr. 1927, M. Br. 1928
SOPOĆKO KONSTANTY, czł. rz., Z. Wyr. 1932
SRZEDNICKI KONRAD, M. Br. 1936
STANKIEWICZÓWNA ZOFIA, czł. rz., D. H. 1927
STELLER PAWEŁ, M. Br. 1935
STRZEMIŃSKI KAZIMIERZ, czł. rz., Z. Wyr. 1929, M. Br. 1932
STYKA ADAM, czł. rz., N. Kur. Warsz. 1924, D. H. 1935
STYKA TADEUSZ, czł. rz., D. H. 1935
SUCHANEK ANTONI, czł. rz., Z. Wyr. 1933, M. Br. 1934, N. C.
Zw. Przem. Polak. 1935
SURAŁŁO-GAJDUCZENI BOLESŁAW, Z. Wyr. 1936
SZAŃKOWSKI BOLESŁAW, czł. rz., D. H. 1929
SZCZYGLIŃSKI HENRYK, czł. rz., M. Sr. 1929, N. Mił. 193O,
l931, D. H. 1932, N. M. Warsz. 1933, N. F. Jub. l935
SZNUK-KOSKOWSKA ZOFIA, M. Br. 1931
SZUKALSKI STANISŁAW, czł. rz., D. H. 1931
SZYMANOWSKI MARIAN, czł. rz., Z. Wyr. 1928, M. Br. 1929
SZYNDLER WŁADYSŁAW, N. im. M. Lenek. 1935
SZYSZYŁŁOWICZOWA HANNA, czł. rz., Z. Wyr. 193O .
ŚLIWIŃSKI STANISŁAW, czł. rz., Z. Wyr. 1936
TAŃSKI CZESŁAW, czł. rz., N. M. Warsz. 1926, M. Sr. 1927, D.H.
1928, N. Mił. 1935
TEODOROWICZ-KARPOWSKA HELENA, czł. rz., Z. Wyr. 193O, M. Sr. 1935
TERLECKI ALFRED, czł. rz., M. Br. 1929, M. Sr. 1934
TERPIŁOWSKI ALEKSANDER, czł. rz., Z. Wyr. 1935
TETMAJER-NAIMSKA JADWIGA, czł. rz., Z. Wyr. 1925
TRAUTMAN MIECZYSŁAW, czł. rz., Z. Wyr. 1929
TRZEBIŃSKI MARIAN, czł. rz., M. Br. 1929
TRZCIŃSKI MIECZYSŁAW, czł. rz., N. Mił. 1935
UMIŃSKA JADWIGA, Z. Wyr. 1927
UMIŃSKI JAN, Z. Wyr. 1934
WALCZOWSKI FRANCISZEK, Z. Wyr. 1936
WALKOWSKI TADEUSZ, Z. Wyr. 1929, M. Br. 1932
WRZENIECKI MARIAN, czł. rz., D. H. 1934
WĄSOWICZ-SOPOĆKOW A MARIA, czł. rz., Z. Wyr. ,1933
WDOWISZEWSKI CZESŁAW, M. Br. 1934
WEISS WOJCIECH, czł. rz., D. H. 1925, M. Zł. 193ó, N. M. W.
R. i O. P. 1936
WISZNICKI MIKOŁAJ, czł. rz., Z. Wyr. 1929
WIŚNIEWSKI BRONISŁAW, czł. rz., M. Br. 1927
WIŚNIEWSKI JAN, Z. Wyr. 1935
WOCJAN STANISŁAW, czł. rz., Z. Wyr. 1934
WODYŃSKI JÓZEF, M. Br. 1936
WOLSKA-BEREZOWSKA MARIA, czł. rz., Z. Wyr. 1931, N. Mił.
I935, M. Br. 1936
WRÓBLEWSKI KONSTANTY, czł. rz., M. Sr. 1927, N. Pr. R. M.
1928, D. H. 1930, N. M. Warsz. 1935
WRÓBLEWSKI LEON, M. Br. 193O
WYSOCKA EMILIA, Z. Wyr. 1929, M. Sr. 193O, M. Zł. 1931
ZACZYŃSKI ZDZISŁAW, Z. Wyr. 1935
ZAWADZKI STANISŁAW, czł. rz., N. P. R. M. 1924 M. Sr. 1927, N. M. Warsz. 1928, 1929, N. Mił. 1931, N. im. M. Lenek. 1933, D. H. 1934
ZINSERLING BORYS, czł. rz.. Z. Wyr. ,1935
ZNAMIEROWSKI CZESŁAW, Z. Wyr. I931, M. Br. 1933
ŻECHOWSKI STEFAN, Z. Wyr. 1934,1935
ŻUKOWSKI STANISŁAW, czł. rz., M. Zł. 1923, N. M. Warsz.
1924, D. H. 1927, N. M. Warsz. 1931, Potw. D. H. 1936
ŻURAWSKI WŁADYSŁAW, czł. rz., M. Br. 193O

RZEŹBA
BARCZ BOLESŁAW, M. Br. 1936
BRONIEWSKA JANINA, czł. rz., M. Br. 1927
BRZEGA WOJCIECH, czł. rz., M. Br. 1929, M. Sr. 1932
DUNIKOWSKI XAWERY, czł. rz., D. H. 1926
GŁOWIŃSKI APOLINARY, czł. rz., M. Br. 1927, M. Sr. 1936
GROSS MAGDALENA, czł. rz., Z. Wyr. 1928, M. Br. 1935
HABDAS FRANCISZEK, Z. Wyr. 1933, M. Br. 1935, N. M. Warsz.
1936
HORNO-POPŁAWSKI STANISŁAW, Z. Wyr. 1931
JACKOWSKI STANISŁAW, czł. rz., M. Sr. 1926
JASIŃSKI JÓZEF, czł. rz., Z. Wyr. 1931, N. M. Wani. 1933
KARASIŃSKA MARIA, czł. rz., Z. Wyr. 1931
KARNY ALFONS, czł. rz., Z. Wyr. 1928. N. M. Warsz. 1929,
M. Br. 1930, M. Sr. 1932, M. Zł. 1935
KASPRZYCKI WINCENTY, Z. Wyr. 1934
KOBIERSKI LUCJAN, czł. rz., Z. Wyr. 1933
ROMASZEWSKI STANISŁAW, Z. Wyr. 1932, M. Br. 1936
KWILECKI FRANCISZEK, Z. Wyr. 1932
LEWANDOWSKI STANISŁAW ROMAN, czł. rz., D. H. 1927,
Potw. D. H. 1935
LUBELSKI MIECZYSŁAW, czł. rz., M. Br. 193I
MADEYSKI ANTONI, czł. hon., D. H. 1925
MAŁETA JAN, czł. rz., Z. Wyr. l932
MAZURCZYK JERZY, Z. Wyr. 1935
MISZEWSKI ANTONI, M. Sr. 1926, N. Pr. R. M. 1927
NALEWAJSKI MIECZYSŁAW, Z. Wyr. 1932, M. Br. 1933
OLSZOWSKI ROMAN, Z. Wyr. 1929
OSTRZEGA ABRAHAM, czł. rz., M. Br. 1923
POLKOWSKI ANTONI, czł. rz., M. Br. 1927
RASZKA JAN, czł. rz., N. Kur. Warsz. 1926, M. Sr. l935
REDWAN JULIAN, M. Br. 1923
SZADEBERG TADEUSZ, Z. Wyr. 1930
TCHOREK KAROL, Z. Wyr. 1935
TRZCIŃSKA-KAMIŃSKA ZOFIA, czł. rz., N. M. Warsz. 1925, M. Sr. 1928
WASIEWICZ WŁADYSŁAW, czł. rz., N. M. Warsz. 1926, Z. Wyr. 1927
WILK JÓZEF, czł. rz., Z. Wyr. 1928
WOJTOWICZ BAZYLI, Z. Wyr. 1933
ZERYCH ROMUALD, czł. rz , M. Br. 1926, M. Sr. 1930, N. Kom. Przyj. Szt. P. 1935
BURAKOWSKI ALEKSANDER, czł. rz., N. M. Warsz. 1927,
M. Sr. 1927

ZDOBNICTWO
BOHRÓW NA NATALIA, czł. rz., Z. Wyr. 1928
DĘBICKA ZOFIA, Z. Wyr. 1929, M. Br. 1934
CENTIL-TIPPENHAUER WANDA, czł. rz., Z. Wyr. 1927
GROTT WANDA, M. Br. 1930
HOFFMANOWA ANNA, M. Br. 1931
HOLIŃSKI ALFRED, Z. Wyr. I936
KOSSOWSKA FELICJA, czł. rz., Z. Wyr. 1927
BASZKIEWICZ MARIA, Z. Wyr. 1929
PIETRZYKOWSKI PIOTR TADEUSZ, Z. Wyr. 1935
RADZISZEWSKI FRANCISZEK JOACHIM, czł. rz., M. Br. 1926 M. Sr. 1935
RUDZIŃSKA-WYPYCHOWA WANDA, Z. Wyr. 1933
TRETER BOHDAN, Z. Wyr. 1928 img267_large

zdj263-193x300

zdj273-238x300

REGULAMIN SALONU 1937 R.

1. Salon doroczny obejmuje dzieła artystów polskich z zakresu wszystkich sztuk plastycznych. Nadsyłane mogą być tylko dzieła, nigdy jeszcze w Warszawie nie wystawiane.
2. Każdemu artyście przysługuje prawo przysłania 3-ch prac z jednego działu sztuki, z których wystawione mogą być po 2 prace artystów odznaczonych dyplomem lionorowym lub medalami Tow. Zachęty i po 1-ej pracy artystów nie posiadających tych odznaczen. Większa ilość dzieł, stanowiąca całość kompozycyjną, może być uważana za jedną pracę. Panneaux z rozmieszczonymi na nich pracami przyjmowane nie będą.
3. Jury Salonu składa się z 14 członków, z których ośmiu jest z Komitetu T~wa Z. S. P. i sześciu zaproszonych przez Komitet.
4. Sąd Konkursowy skład a się conajmniej z 5-ciu członków z wyboru Komitetu.
5. Wszyscy artyści, nie wyłączając artystów, wystawiających ,,hors concours", muszą nadsyłać swe prace w oznaczonym terminie, po upływie którego żadne prace przyjęte nie będą.
6. Artysta, składający zgłoszenie tym samym poddaje się niniejszemu regulaminowi.

REGULAMIN JURY SALONU DOROCZNEGO
1. Pierwsze posiedzenie „jury" Salonu zwołuje vice-prezes Komitetu Tow. Zachęty Sztuk Pięknych.
2. Skład „jury'" Salonu stanowią artyści w liczbie 14-tu: zaproszeni przez Komitet.
3. Do prawomocności obrad „jury"' wymagana jest obecność przynajmniej 8 członków wraz z przewodniczącym lub jego zastępcą.
4. Członkowie „jury" Salonu wybierają spośród siebie prze'wodniczącego i jego zastępcę. Przewodniczący dyktuje decyzje „jury" do protokółu.
5. Decyzje zapadają prostą większością głosów. W razie równości głosów rozstrzyga przewodniczący.
6. Przewodniczący według swego uznania lub na żądanie przy najmniej 4-ch członków „jury" zarządza tajne głosowanie.
7. Prace członków „jury" podlegają ocenie na równi z innymi pracami, balotowanie zaś jest tajne, za pomocą czarnych i białych gałek, składanych do urny.
8. Ocena wszystkich prac nadesłanych na Salon odbywa się w ten sposób, te tylko prace, odrzucone jednogłośnie w pierwszym głosowaniu, nie podlegają ponownemu przejrzeniu. Te zaś prace, które otrzymały choć jeden głos, zyskują prawo do ponownego przejrzenia, po czym, jeśli nie uzyskują większości głosów, zostają ostatecznie uznane za nieprzyjęte.
9. Obrady ,,jury" są tajne, a ostateczne postanowienia solidarne. Każdy z członków „jury" obowiązuje się słowem honoru do utrzymania bezwzględnej tajemnicy przebiegu obrad i niekomunikowania szczegółów osobom trzecim. Postanowienia „jury" nie mogą być kwestionowane z zewnątrz.
10. Dzieła artystó nagrodzonych dyplomem honorwym lub medalem złotym Tow. Zachęty, nie podlegają ocenie "jury" (Hors Concours) zdj293-237x300

zdj283-300x176

REGULAMIN SĄDU KONKURSOWEGO SALONU DOROCZNEGO
1. Posiedzenie sądu konkursowego odbywa sie w gmachu Tow. Zachęty. Dzień zebrania wyznacza i zaproszenia rozsyłą prezes Komitetu Towarzystwa w ciagu 10-ciu dni po otwarciu Salonu.
2. Sąd konkursowy Salonu składa się co najmniej z 5-ciu, zaproszonych przez Komitet Tow. Zachęty
3. Prócz powyższych stałych 5-ciu członków w sądzie konkursowym mogą brać udział delegaci ofiarodawców nagród. Delegat przyjmuje udział w obradach sądu jedynie przy udzielaniu nagrody, ofiarowanej przez swojego mocodawcę, i ma jeden głos przy przyznawaniu tej nagrody
4. Komitet Towarzystwa wyznacza na Salon nastepujace nagrody:
a) najwyższa nagroda w formie dyplomu honorowego za całokształt działalności artystycznej w oznaczonym dziale sztuki,
b) trzy stopnie nagród w formie medali: I-sza nagroda-medla złoty, II-ga-medla srebrny, III-cia-medal brązowy oraz
c) zaszczytne wyróżnienie.
NB posiadajacy dyplomy honorowe nie tracą prawa do złotego medalu.
5. Prawo otrzymania nagród przysługuje wszystkim artystom biorącym udział w Salonie Dorocznym, prócz tych, którzy zgłaszają prace poza konkursem.
6. Artysta, który nie zgosił swych prac poza konkursem, a nie przyjął przyznanej mu nagrody, traci na przeciag lat 3-ch prawo do otrzymywania wszelkich nagród na wystawach Tow. Zachęty.
7. Artyści, którzy na poprzednich Salonach otrzymali zaszczytne wyróżnienia lub medale Tow. Zachęty, mogą na następnych Salonach uzyskać również nagrody Tow. achęty, lecz tylko wyższego stopnia od poprzednio otrzymanych
8. Dzieł członków sądu konkursowego, o ile znajdują się na Salonie, są poza konkursem. Dzieła członków Komitetu Tow. Zachęty, nie należących do sądu konkuroswego, nie tracą prawa do nagród.
9. Do prawomocności obrad sądu konkursowego wymagana jest obecność przynajmniej 3-ch członków z liczby 5-ciu stanowiacyh sąd, nie licząc delegatów. Nieobecność delegatów nie wpływa na prawomocność obrad w myśl p. 9-go, po czym odczytuje zebranym regulamin niniejszy
10. Członkowie sądu obierają spośród siebie przewodniczącego i sekretarza, który protokółuje uchwały. Przewodniczący rozpoczyna obrad od sprawdzenia listy obecności członków sądu i stwierdza protokólarnie prawomocniość obrad
11. Decyzje sądu konkursowego zapadają prosta większością głosów. W razie równości głosów rozstrzyga przewodniczący
12.a. Na wstępie przewodniczący formułuje listę kandydató do nagród z kolejno podawanych kandydatów przez poszczególnych członków sądu. W tym celu, każdy z obecnych członków sądu dyktuje przewodniczącemu tytuły dzieł wraz z nazwiskami ich autorów i numerami porzadkowymi aktalogu, w liczbie co najmniej odpowiadajacej liczbie nagród. Każdemu z członków sądu służy przy tym prawo motywowania, dlaczego dane dzieło wyróżnia.
Nieobecni członkowie sądu maja prawo zgłosić listy kandydatów piśmiennie, lecz w głosowaniu mają wagę tylko głosy obecnych. Lista kandydatów, w ten sposób przez zespół członków sądu ułożona, stanowi materiał do nagród przy rozdzielaniu nagród.
b. Po ułożeniu tej listy przewodniczący zarządza próbne głosowanie, bądź jawne, bądź tajne, na każdą z poszczególnych nagród, poczynając od nagród najwyższych, przy czym za materiał wyłączny dla głosujących służy ułożona lista dzieł. Przewodniczący kolejno notuje wyniki próbnego głosowania i układa prowizoryczną listę nagrodzonych.
c. Po próbnym głosowaniu przewodniczący zarządza przerwę i zaprasza członków sądu do ponownego rozejrzenia się w dziełach, zgłoszonych do nagród, i do dyskusji na temat wyniku próbnego głosowania w stosunku do wartości artystycznej poszczególnych dzieł.
d. Wreszcie zarządza przewodniczący głosowania, kolejno na każdą nagrodę, zaczynając od najwyższej. Wynik tego powtórnego głosowania jest ostateczny i jest wciągnięty do protokółu, który podpisują wszyscy obecni członkowie sądu. Protokół w kopercie zapieczętowanej przewodniczący wręcza prezesowi Komitetu Tow. Zachęty do opublikowania w prasie i powiadomienia nagrodzonych.
13. Obrady sądu konkursowego są tajne, a ostateczne postanowienia solidarne. Każdy z członków sądu konkursowego obowiązuje się słowem honoru do utrzymania bezwzględnej tajemnicy przebiegu narad i niekomunikowania szczegółów osobom trzecim. Postanowienia sądu nie mogą być kwestionowane z zewnątrz.
Uwaga. Sąd konkursowy Salonu, w obranym składzie, ma prawo w ciągu roku aż do następnego Salonu, udzielić dyplomu honorowego za całokształt działalności artystycznej, zgodnie z obowiązującym regulaminem, lecz tylko jednomyślną uchwałą obecnych na posiedzeniu członków sądu konkursowego. zdj303-240x300

zdj314-215x300

zdj323-286x300

zdj333-231x300

zdj343-115x300

zdj353-190x300

zdj363-194x300

82. Starzec, ol.

JAKIMCZUK ALEKSANDER, czł. rz., Poczajów Woł.
83. Zdobycz, akw.

JAKIMOWICZ WOJCIECH, Warszawa
84. Kościół w Będkowie, temp.
85. Kartuzy, ołtarz, temp.

JANKOWSKI CZESŁAW BORYS, Sceaux (Francja)
86. Studium głowy I, ol.
87. Studium głowy II, ol.

JANOWSKI JANUSZ PAWEŁ, czł. rz., Warszawa
88. Portret pana A. K., ol.

JAROCKI STANISŁAW, czł. rz., Wilno
89. Słońce w lesie, ol.

JAROSZ JÓZEF, czł. rz., Gołków
90. Pejzaż I, ol.

JASIŃSKA WIESŁAWA, Warszawa
92. Makrele, ol.

JUST STEFAN, Warszawa
93. Krzemieniecka ulica, ol.

KAŁUSKI ZYGMUNT, Kraków
94 Dziewczyna wiejska, ol.

KARNIEJ EDWARD, Toruń
95. Portret p. Mary Jędryczkówny, ol.

KARNIEWSKI STANISŁAW, czł. rz., Warszawa
96 Portret matki nawlekającej igłę, ol.

KARPIŃSKI ALFONS (H. C.), czł. rz., Kraków
97 Portret, ol.

KASIŃSKI ZBIGNIEW, Warszawa
98. Jarmark, akw.

KAWECKI ROMAN, czł. rz., Warszawa
99. Portret, ol.

KĘDZIERSKI APOLONIUSZ (H. C.), czł. hon., Warszawa
100. Dolina Narwi, akw.

KĘDZIORA JULIUSZ, Bronowice Wielkie
101. Jesień, ol.

KIRILENKO JAROSŁAW, Warszawa
102. Spłoszone sarny, ol.

KLAKLIK MARIAN, czł. rz., Zakopane
103. Za przykładem ojców, pastel
104 Piwonie, ol.

KLIMOWSKI STANISŁAW, czł. rz., Zakopane
105. Dziewczyna ze śniadaniem, ol.
106. Widok z Kasprowego, ol.

KONARSKI MARIAN, Krzeszowice
107. Jesienny pejzaż, ol.

KOPCZYŃSKI BRONISŁAW (H. C.), czł. rz., Warszawa
108. Ekstaza, ol.
109. Toruń zimą ,akw.

KOPYSTYŃSKI STANISŁAW, Jarosław
110. Autoportret ol.

KORCZAK-MLECZKO KAZIMIERZ, Warszawa
111. Akt, ol.

KORPAL TADEUSZ, Wieliczka
112. Powrót z miasteczka, ol.

KOSSAK WOJCIECH (H. C.), czł. hon., Warszawa
113. Portret pani K., ol.
114. Portret lis. Kardynała Hlonda, ol.
115. Szkic portretowy J. ks. R., ol.

KOSTYNOWICZ STANISŁAW ZYGMUNT, Warszawa
116. Zasmucona (akt), ol.

KOTOWSKI JAN, czł. rz., Daszew
117. Wołyniu, ol.

KOŹNIEWSKA MARIA, czł. rz., Warszawa
118. Portret pani J. B., ol.

KRAŚNIK ZDZISŁAW, czł. rz., Warszawa
119. Jarmark, akw.
120. W kruckcie, akw.

KRATOCHWILA-WIDYMSKA JÓZEFA, czł. rz., Lwów
121. Róże, monot.

KRAWCZYK ALEKSANDER, czł. rz., Łowicz
122. Pasterka przy ognisku, ol.

KRUSZEWSKA MARIA, Warszawa
123. Wnętrze kościoła, akw.

KRYCH HENRYK, Warszawa
124. Dzieci, ol.
125. Majówka, ol.

KRYGIER ADAM, czł. rz., Pruszków
126. Morze, ol.

KRZYŻANOWSKA MICHALINA, czł. rz., Warszawa
127. Nad Wartą, ol.
128. Fragment z pałacu w Ciężeniu, ol.

KUBICKI BENEDYKT, Wilno
129. Portret prof. St. Włodyczki, ol.

KULESZA MARIAN, czł. rz.
130. Wnętrze salonu, ol.

KUSZTELAN LUDOMIŁA, czł. rz., Poznań
131. Róże, ol.

KUŹMIŃSKI BOLESŁAW, czł. rz., Warszawa
132. Portret prof. dr Stanisława Lencewicza, ol.
133 D roga z Rafajłowej na przełęcz Pantyrską (teren walk IX Brygady Legionów), ol.

KWAPISZEWSKA JULIA, Warszawa
134. Portret Danutki, ol.

LASOCKI KAZIMIERZ, czł. rz., Warszawa
135. Lew, ol.
136. Owce na drodze, ol.

du LAUR ANS MICHAŁ, czł. rz., Warszawa
137. Portret generała S.Z., ol.

LINDEMAN EMIL, czł. rz., Warszawa
138 Róże, ol.

LIPKÓWNA ELEONORA, Warszawa
139. Dziewczynka modląca się, ol.

LUPA EDWARD, Warszawa
140. Fragment starego domu w Pucku, ol

LURCZYŃSKI MIECZYSŁAW, Warszawa
141. Fragment portu, ol.

ŁYŻWAŃSKI ANTONI, Podkowa Leśna
142. Gdynia, akw.

MALEJEW JAKÓB, Zakopane
143. Góral, ol.

MARCZEWSKI TADEUSZ, czł. rz., Warszawa
144. Portret pani iSt. M.., ol.
145. Portret pana min. H. K., ol.

MASTELSKI KAZIMIERZ, czł. rz., Warszawa
146. Portret pani H., past.

MEHOFFER JÓZEF (H. C.), czł. hon., Kraków
147. Nad górskim potokiem, ol.
148 Widok na Wisłę, ol.
149. Ścieżka ogrodowa w południe, ol.
150. Zakątek ogrodu o zachodzie, ol.
151. Magnolia, ol.

MIKOS WŁADYSŁAW, czł. rz., Radom
152. Noc księżycowa, ol.

MIKUŁICZ-JAROSZYŃSKA JADW., czł. rz., Warszawa
153. Portret Krysi, past.

MOKWA MARIAN, czł. rz., Sopoty
154. Na morzu, akw.
155. Półwysep Helski, ol.

NAŁĘCZ WŁODZIMIERZ, czł. rz., Warszawa
156. Cisza morska, ol.

NARTOWSKI TADEUSZ, czł. rz., Warszawa
157. Kościół w Krakowie, akw.
158. Kościołek stary. Poznańskie, akw.
159. Nad jeziorem, akw.

NEHRING MACIEJ, czł. rz., Warszawa
160. Portret pani H. O., akw. ol.
161. Sągi w lesie, akw.

NIEMIRA TEODOR, czł. rz., Warszawa
162. Kwiaty, ol.

NIESIOŁOWSKI STANISŁAW, czł. rz., Warszawa
163. Portret prałata ks. G., ol.

NIRNSTEIN ZYGMUNT, czł. rz.
164. Autoportret, ol.

NORBLIN STEFAN (H. C), czł. rz., Warszawa
165. Portret gen. K. Sosnkowskiego. ol.
166. Portret min. Hulnera, ol.
167. Portret pani K, ol.

OLSZA-OLSZEWSKI JAN, Warszawa
168. Portret dr-wej A. K., ol.

ORŁOWSKI GRZEGORZ, Warszawa
169. Czarna dama J. L., ol.

OSSECKI WILHELM, Wilanów
170. Martwa natura, ol.

OSTROWSKA WERONIKA, Warszawa
171. Portret, ol.

OWIDZKI MARIAN, czł. rz., Warszawa
172. In vmo veritas, akw.

PACHNIEWSKA HANNA, Warszawa
173. Dziewczynka z parasolem, ol.

PAWŁOWSKI JERZY, Miłosna
174. Pejzaż, ol.

PETRYCKI MIECZYSŁAW, Poznań
175. Wojtek R., ol.

PĘKALSKI STANISŁAW, czł. rz., Warszawa
176. Portret pani, ol.

PIĄTKOWSKA WŁADYSŁAWA, czł. rz., Warszawa
177. Peonie, ol.

PIEŃKOWSKI IGNACY, czł. rz. , Kraków
178. Sen, ol.

PIETRZYKOWSKI PIOTR TADEUSZ, Warszawa
179. Zdjęcie Chrystusa z Krzyża, emalia

PIOTROWSKI WACŁAW, czł. rz., Waeszawa-Zastów
180. Vanitas vamtatum, ol.

POCHWALSKI KASPER, Kraków
181. Portret matki, ol.

POCHWALSKI KAZIMIERZ (H. C.), czł. hon., Kraków
182. Portret mgr. Aleksandra Wielopolskiego, ol.

POCZMAŃSKI KAZIMIERZ, Warszawa
183. Przy pracy, ol.

PODGÓRSKI STANISŁAW, czł. rz., Kraków
184. Czarnohora, ol.
185. Stara zagroda huculska, ol.

POLICHT HENRYK, Kraków
186. Kopiec Kościuszki w zimie, ol.

PONIKOWSKA JULIA
187. Portret pani B. P., past.

POZNAŃSKI WIESŁAW
188. Autoportret, ol.

PRZEORSKA EDWARDA, Warszawa
189. Anioł grający, al fresco

RAINEY TRISTRAM, Horodno
190. Wiejska dziewczynka, ol.

REGUŁA ROMUALD, Nowy Sącz
191. Studium portretowe, ol.

REINTHAL REINHOLD, czł. rz., Warszawa
192. Łazienki. Wnętrze, ol.

ROGUSKI WŁADYSŁAW, czł. rz., Poznań
193. Madonna, temp.

ROUBA MICHAŁ, Wilno
194. W parku, ol.
195. Wierzby nad Trockim jeziorem, ol.

ROZMUS GEZA, Stanisławów
196. Marszałek Śmigły-Rydz, ol.

ROMEROWA ANNA, czł. rz., Chateau de Kessel (Belgia)
197. Kolorowy kukieł, akw.

RUDZKA ZOFIA, czł. rz., Warszawa
198. Rozmyślanie
ol.
RUPNIEWSKI JERZY, czł. rz., Bydgoszcz
199. Wenecja Bydgoska, akw.
200. Wawel. Sala Biblioteki Prezydenta Rzeczypospolitej, gw.

RYCHTER-JANOWSKA BRONISŁ., czł. rz., Kraków
201. W samotności, ol.

RYSZKIEWICZ-ŚWIRYSZ JÓZEF, czł. rz.,Warszawa
202. Orka w poranek jesienny, ol.

SARNOWICZ ALEKSANDER, czł. rz., Wesoła
203. Majestat królewski, ol.

SICHULSKI KAZIMIERZ (H. C.), czł. rz., Kraków
204. Władysław IV czyni przegląd floty i kaprów pod Puckiem, ol.

SIPIŃSKI ALFRED JÓZEF, czł. rz., Warszawa
205. Siemkowice. Widok z Siemkowic do Ożegowa, ol.

SKAWIŃSKI CZESŁAW, Zakopane
206. Portret p. A. Redulskiego, ol.
207. Portret p. A. Horoszewiczowej, ol.

SKOTNICKI JAN, czł. rz., Podkowa Leśna
208. Biała gama, ol.

SMYK JAN, Warszawa
209. Portret p. Anny S., ol.
210. Portret p. Zofii K., ol.

SPERSKI ARY, Warszawa
211. Na prawym Łrzegu Wisły, ol.

SPRUSIAK TADEUSZ, Łódź
212. Kościół N. M. P. w Gdańsku, ol.

STYKA ADAM (H. C.), czł. rz., Warszawa
213 Młoda. Marokanka na tarasie, ol.

SUCHANEK ANTONI, czł. rz., Warszawa
214. Wsi spokojna, ol.

SURAŁŁO-GAJDUCZENI BOLESŁAW, Warszawa
215. Zima, akw.

SZWOCH FRANCISZEK, czł. rz., Warszawa
216. Bitwa pod Oliwą, ol.

SZYMANOWSKI MARIAN, czł. rz., Warszawa
217. Jesienne słońce, akw.
218. Wnętrze lasu, akw.

TAŃSKI CZESŁAW (H. C.), czł. rz., Warszawa
219. Wieczór, ol.
219a. Nagietki, ol.

TERLECKI ALFRED, czł. rz., Kraków
220 Port na Helu, ol.
221. Roztopy wiosenne, ol.

TERPIŁOWSKI ALEKSANDER, czł. rz., Warszawa
222. Martwa natura, ol.

TOMASZEWSKI KAZIMIERZ, Warszawa
223. Martwa natura, ol.

UKLEJA WŁADYSŁAW, Warszawa
224. Portret z pomarańczami, ol.

UZIEMBŁO HENRYK, czł. rz., Kraków
225. Kościelne lipy, ol.

WALCZOWSKI FRANCISZEK, Łódź
226. Mądroćć ziemi, akw. i temp.

WALKOWSKI TADEUSZ, Poznań
227. Odpoczynek, ol.

WAWRZENIECKI MARIAN (H. C.), czł. rz., Warszawa
228. Baśń, ol.
229. Wizja, ol.

WĄSIK STANISŁAW, Warszawa
230. Portret pani Z. Śl., ol.

WEISS WOJCIECH (H. C.), czł. rz., Kraków
231. Akademia, ol.
232. Trzy pomarańcze, ol.

WESTFAL KAROL, Lublin
233. Lublin w południe, ol.

WISZNIEWSKI KAZIMIERZ, Węgrów Podlaski
234. Postój w miasteczku, akw.

WIŚNIEWSKI CEZARY, Warszawa
235. Porta sordida, akw.

WIŚNIEWSKI JAN, Warszawa
236. Rybacy, ol.

WOCJAN STANISŁAW, czł. rz., Warszawa
237. Niewolnica przed faraonem, ol.

WODYŃSKI JÓZEF, Warszawa
238. Portret p. Gruszczyńskiego, ol.
239. Dziewczynka z pieskiem, ol.

WODZINOWSKI WINCENTY, czł. rz., Kraków
240. Śpiew, ol.
241. Portret pana S. M., ol.

WRÓBLEWSKI KONSTANTY (H. C.), czł. rz., Warszawa
242. W Królikarni, ol.

WYSOCKA EMILIA (H. C.), Warszawa
243 Bukiet, ol.
244. Żółte róże, ol.
245. Ogród w Dubrowniku, ol.

ZACZYŃSKI ZDZISŁAW, Warszawa
246. Pułtusk, fragment, akw.

ZALESKI PIOTR, Warszawa
247. Walka, ol.

ZAWADZKI STANISŁAW (H. C.), czł. rz., Waszawa
248. Kapliczka w Czorsztynie, ol.
249. Igraszka z falą, ol.

ZGLICZYŃSKI HENRYK
250. Morze w styczniu, ol.

ZIOMEK-KOWALEWSKA MARIA , Warszawa
251. W ogrodzie, ol.

ZNAMIEROWSKI CZESŁAW
252. O zachodzie, ol.
253. Noc nad Naroczą, ol.

ŻARTYŃSKI JAN, Warszawa
254. Kościół św. Grobu w Jerozolimie, akw.

ŻUKOWSKI STANISŁAW (H.C.), czł. rz., Warszawa
255. Marzec, ol.
256. W starym dworze, ol.
257. Okno, ol.

RZEŹBA

BARCZ BOLESŁAW, Warszawa
258. Obrońca, gips

BONIECKI MARIA ALBIN, czł. rz., Warszawa
259. Narodziny myśli, drzewo
260. Głowa, brąz

CIEMIECHOWICZ JAN, Warszawa
261. Judyta, gips
262. Kompozycja, gips

DĄBROWSKA TEODORA, czł. rz., Warszawa
263. Marszałek Józef Piłsudski, gips

DUNAJEWSKI ZBIGNIEW, Warszawa
264. Portret Marszałka Józefa Piłsudskiego

GARDECKI JÓZEF, czł. rz., Warszawa
265. Oracz, brąz
wł. Muzeum Narodowe w Warszawie
266. A. B. Dobrowolski, brąz

GŁOWIŃSKI APOLINARY, czł. rz., Warszawa
267. Popiersie Marszałka Prystora, brąz
268. Popiersie pana B., brąz
269. Głowa pana Kleinera, brąz

GOŃSKI MICHAŁ, Warszawa
270. Portret pana Wł. Lina, gips

HABDAS FRANCISZEK, Warszawa
271. Konsul Fidler Alberti, brąz
272. Dziewczynka, brąz

HULEWICZ JERZY, Warszawa
273. Główka dziewczyny, gips pat.

JABŁOŃSKI ZYGMUNT, Warszawa
274. Marszałek J. Piłsudski, gips pat.
275. Polo, gips pat.

JASIŃSKI JÓZEF, czl. rz., Warszawa
276. Gen. Jakób Jasiński, obrońca Pragi, gips

KARNY ALFONS (H. C.), czł. rz., Warszawa
277. Rektor U. J. K. dr Adolf Beck, brąz
278. Poleszuk, gips

KEILOWA JULIA, Warszawa
279. Portret art. dram. E. Barszczewskiej, drzewo

ROMASZEWSKI STANISŁAW, czł. rz., Warszawa
280. Dobry Pasterz, gips

LASZCZKA KONSTANTY, czł. rz., Kraków
281. Matka Boska z Dziecięciem, drzewo
282. Darna (popiersie), marmur
283. Młody rzeźbiarz (głowa), drzewo

LEWANDOWSKI STAN. R. (H. C.), czł. rz., Warszawa
284. Prezydent Ignacy Mościcki, brąz

LOVELL ROBERT, Warszawa
285. Macierzyństwo, gips pat

LUDWIG ROBERT, Dęblin
286. Walka, gips pat.
287. Ostatni bieg, gips pat.

MADEYSKI ANTONI (H. C.), czł. hon., Rzym
288. X.X.Ferd. Rad ziwiiłowie (Epitafium do wmurowania w Ołyck iej Kolegiacie), brąz
289. Stan. Poray- Madeyski były minister oświaty Austrii (plakieta), brąz
290. Dwa egzemplarze medalu Batorego, brąz

MAZURCZYK JERZY, Warszawa
291. Madonna z Dzieciątkiem, gips

PIOTROWICZ TADEUSZ, Bedań pod Łodzią
292. Chrystus cierpiący, gips
293. Autoportret, gips

POLKOWSKI ANTONI, czł. rz., Warszawa
294. Studium (głowa), drzewo

SIKORA STANISŁAW, Warszawa
295. Popiersie pana Z.M., gips
296. Niedźwiedź, blacha

SZADEBERG TADEUSZ, Warszawa
297. Portret pana W.A., gips

GRAFIKA

CIESLEWSKI TADEUSZ syn, czł. rz., Warszawa
298. Malerza Raweńskiego owieczek dwanadzieście M. Rudnicka- układ druk. i linor.
299. Nowe Oczy A. Oppman- układ druk. i drzewor.
300. Pisarze o książce St. P. Koczorowski- układ druk. i drzewor.
301. Statut Tow. Bibliof. w Warszawie- układ druk. i drzewor.

DYBOSKA STEFANIA,Warszawa
302. Opactwo w Melk, akwaf.

GEISLER ALFRED, czł. rz., Warszawa
3o3. Kuszenie sw. Antoniego, drzewor.
3o4. W oczekiwaniu na kochanka, drzewor.
3o5. Trzy elegantki, drzewor.

KARNIEWSKI STANISŁAW, czł. rz., Warszawa
3o6. Portret matki z pieskiem, suchor.
3o7. Konie w pracy, akwaf.
3o8. Koń w stajni, suchor.
3o9. Portret R. K., akwaf.

KOPYSTYŃSKI STANISŁAW, Jarosław
310. Prezydent Mościcki, drzewor.

KUGLIN STANISŁAW, Poznań
311. Krzemienieckie domki, suchor.
312. Uliczka w Krzemieńcu, autolit.

LANŻANKA LUDOMIŁA, Warszawa
313. Gdańsk, akwat.

MONDRAL KAROL, czł. rz., Poznań
314. Zaułek w Krzemieńcu, akwaf.
315. Dom przy ul. Lcwinsona w Krzemieńcu, akwaf.
316. Stary zajazd. Krzemieniec, akwaf.

NAŁĘCZ WŁODZIMIERZ, czł. rz., Warszawa
317. Kontrtorpedowiec ,,Burza, akwaf.
318. Kontrtorpedowiec "Wicher", akwaf.
319. Zwycięstwo Karola Ckodkiewicza nad Szwedami w 1609 r., akwaf.

PRZEORSKA EDWARDA, Warszawa
320. Św. Franciszek, drzewor.

ROMER ZOFIA, Wilno
321. Droga, akwat.

SOŁTAN ALEKSANDER, Warszawa
322. Ule, autolit.

STELLER. PAWEŁ, czł. rz., Katowice
323. Lirnik z Krzemieńca, drzewor.
324. Na hałdach, drzewor.
325. Oleńka, drzewor.

SZNUK-KOSKOWSKA ZOFIA, Warszawa
326. Stara cerkiewka unicka, akwaf.

WASIEWICZ WŁADYSŁAW, czł. rz., Warszawa
327. Kamienica X.X. Mazowieckich, drzewor.

WISZNIEWSKI KAZIMIERZ, Węgrów Podlaski
328. Bezrobotny, drzewor.

 

ARCHITEKTURA

SICIŃSKI KAROL, czł. rz., Warszawa
329. Studium kompozycyjne przeprojektowania Ostrej Bramy w Wilnie

ZDOBNICTWO

GROTT WANDA, Warszawa
330. Kili Gobelinowy"
331. Kilim „Jasny"

KORDECKA JOLANTA, Kosów Huculski
332. Kilim „ Błękitny"
333. Kil im „Kaktus"

PATRONAT PRZEMYSŁU LUDOWEGO I DOMOWEGO, Tarnopol
334. Kilim „Kijowski"
335. Kilim „Z pawiami"
336. Kobierzec „Arrasowy"