KOLEKCJA ARCHIWALNYCH ZDJĘĆ KONSTANTEGO LASZCZKI
22 stycznia 2015

KOLEKCJA ARCHIWALNYCH ZDJĘĆ KONSTANTEGO LASZCZKI

PREZENTUJEMY ARCHIWALNE, UNIKATOWE ZDJĘCIA WYBITNEGO RZEŹBIARZA KONSTANTEGO LASZCZKI

zdj23

zdj24

zdj29

zdj30

zdj28

zdj27

zdj26

zdj25

zdj22

zdj21

zdj20

zdj19

zdj10

zdj9

zdj15

zdj14

zdj1

zdj4

zdj11

zdj5