Jan Stanisławski i jego szkoła
22 stycznia 2015

Jan Stanisławski i jego szkoła

MUZEUM NARODOWE W KRAKOWIE  I TOW.
PRZYJACIÓŁ SZTUK PIĘKNYCH
 
  JAN STANISŁAWSKI I JEGO SZKOŁA
 W PIĘĆDZIESIĘCIOLECIE
ŚMIERCI ARTYSTY
 

  MARZEC-KWIECIEŃ    1957

WYSTAWA OTWARTA W GMACHU TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ SZTUK PIĘKNYCH

W KRAKOWIE, PLAC SZCZEPAŃSKI 4 img082

Dnia 6 stycznia bieżącego roku minęło pięćdziesiąt lat od śmierci Jana Stanisławskiego, wybitnego pejzażysty związanego swym życiem i twórczością z Krakowem. Toteż krakowskie Muzeum Narodowe i Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych postanowiło uczcić jego pamięć, inicjując zbiorową wystawę prac artysty oraz jego uczniów.

Jan Stanisławski urodził się 24 czerwca roku 1860 we wsi Olszanie na Ukrainie, jako syn Antoniego Stanisławskiego, znanego prawnika i poety, profesora uniwersytetu, a zarazem autora jednego z najlepszych tłumaczeń "Boskiej Komedii" Dantego. Jak wielu naszych malarzy, Stanisławski nie poświęcił się od razu studiom artystycznym, ale po ukończeniu gimnazjum zapisał się na wydział matematyczny Uniwersytetu Warszawskiego. Po czterech latach studiów ukończył je i uzyskał stopień kandydata nauk matematycznych, zwracając uwagę swymi zdolnościami. Dla uzupełnienia wiedzy tematycznej wyjechał do Petersburga, gdzie studiował kilka miesięcy w Instytucie Technologicznym. Rychło jednak porzucił karierę naukową i oddał się swemu właściwemu powołaniu, jakim było malarstwo.

Po powrocie do Warszawy rozpoczął studia artystyczne w Szkole Rysunkowej Wojciecha Gersona, który wywarł pewien wpływ na młodzieńczą twórczość Stanisławskiego, po czym w r. 1883 artysta przeniósł się do Krakowa, by z kolei kształcić się w tutejszej Szkole Sztuk Pięknych. Ówczesna Szkoła Sztuk Pięknych miała charakter akademicki: profesorowie uczyli przede wszystkim rysunku z odlewów gipsowych, mniej przywiązując wagi do studiów z natury. Katedry pejzażu, którym Stanisławski najbardziej się interesował, nie było od roku 1877. Toteż artysta długo tutaj nie pozostał i w styczniu r. 1885 wyjechał do Paryża. Odtąd, co roku spędzał tam kilka miesięcy, zwłaszcza na wiosnę, kiedy oprócz dwóch wielkich oficjalnych Salonów, urządzano mnóstwo wystaw pomniejszych. Stanisławski Jan, Kościół Mariacki

Stanisławski Jan, Studium ze szkicownika

1img113

Filipkiewicz Stefan, Strumyk w lesie

W Paryżu kształcił się w pracowni Carolusa Duran, popularnego portrecisty i malarza historycznego. Talent artysty dojrzewał szybko w sprzyjającej atmosferze artystycznej Paryża; już w roku 1890 przyjęto szereg jego maleńkich, ukraińskich pejzaży do „Salon du Champ de Mars". Prace zwróciły uwagę krytyki, na skutek czego Stanisławski od razu zaczął sprzedawać obrazy po wyższych cenach. Sukces ten zapewnił mu rozgłos w Polsce. W r. 1895 artysta wyjechał do Berlina, gdzie malował na zaproszenie Juliana Fałata pejzaż panoramy „Przejście przez Berezynę", a w r. 1896 we Lwowie — pejzaż „Golgoty" Jana Styki. Z końcem r. 1895 powrócił do Krakowa, by objąć nowoutworzoną (po dwudziestoletniej przerwie) katedrę pejzażu w Szkole Sztuk Pięknych, zreformowanej przez Juliana Fałata po śmierci Jana Matejki.

Reorganizacja Szkoły Sztuk Pięknych, której katedry objęli utalentowani młodzi malarze obeznani ze sztuką francuską, jak Wyczółkowski, Axentowicz, Mehoffer, Wyspiański, Malczewski i inni, zbiegła się niemal z powstaniem Młodej Polski w literaturze. Założenie tygodnika literackiego „Życie" w r. 1897, na którego łamach ogłaszali swe utwory Kazimierz Tetmajer, Kasprowicz i Orkan, przyjazd Przybyszewskiego, redaktora „Życia" od r. 1898, rozkwit teatru pod dyrekcją Pawlikowskiego, działalność poetycka i malarska tak wielkiej indywidualności artystycznej jak Wyspiański, powstanie kabaretu „Zielonego Balonika" — wszystko to złożyło się na niezwykłe ożywienie życia artystycznego Krakowa na przełomie XIX i XX wieku. Maleńki Kraków stał się osobliwym środowiskiem, gdzie współdziałały ze sobą i współżyły najrozmaitsze indywidualności malarskie i literackie. Stanisławski Jan, Cyprysy

Kamocki Stanisław, Kwitnąca śliwa

2img113

Stanisławski Jan, Studium ze szkicownika 1

Stanisławski Jan, Studium ze szkicownika 2

Stanisławski odegrał w życiu ówczesnego Krakowa dużą rolę. Urodzony organizator, obdarzony olbrzymim temperamentem i energią, stał się duszą założonego w r. 1897 towarzystwa „Sztuka", które skupiając wszystkich wybitniejszych naszych artystów — nadawało ton polskiej sztuce, aż do r. 1914. Pozostając na stanowisku prezesa tegoż towarzystwa przez lat kilka, zdobył sobie ogromny autorytet wśród kolegów, łagodził spory, jakie powstawały między członkami „Sztuki", decydował o ilości wystaw w ciągu roku etc. Jego wiedza, niepospolita inteligencja i głęboka kultura umysłowa sprawiły, że stał się wyrocznią Krakowa w sprawach artystycznych. Toteż z każdą krytyką lub pochwałą Stanisławskiego liczyli się wszyscy, nie wyłączając fachowych krytyków teatralnych i literackich. Jego dowcipy i określenia, trafne a złośliwe, krążyły po całym mieście, przekazywane z ust do ust. Był wielbicielem i znawcą literatury, muzyki i teatru. Przyjaźnił się z Wyspiańskim i Rudolfom Starzewskim, redaktorem „Czasu", bywał w Bronowicach u Włodzimierza Tetmajera. W domu Stanisławskich malarze i literaci dyskutowali o sztuce, a wieczory te kontynuowała po śmierci męża Janina Stanisławska. Stanisławski Jan, Dniepr

Stanisławski Jan, Sobór Michajłowski

Jednakże głównym terenem działalności Stanisławskiego była klasa pejzażu w Akademii Sztuk Pięknych, którą prowadził przez dziesięć lat, aż do śmierci w roku 1907, stwarzając na przełomie XIX i XX wieku całą szkołę, co u nas należy do zjawisk wyjątkowych, gdyż nawet Matejko jej nie stworzył mimo swej potężnej indywidualności i ogromnego wpływu, jaki wywarł na szersze sfery społeczne. Nielicznych początkowo uczniów zabierał Stanisławski na kilkugodzinne studia do Parku Jordana, a później na Dębniki i do Ogrodu Botanicznego. Zachęcony rezultatami tych metod nauczania, wystarał się z właściwą mu energią o fundusze na doroczne kilkutygodniowe wycieczki kursu pejzażowego do bliższych i dalszych okolic Krakowa. Wyjazdy te odegrały dużą rolę w kształceniu przyszłych pejzażystów. Odsunięci od miasta i jego codziennych kłopotów, pracowali bardzo intensywnie, poświęcając cały czas na studia. Stanisławski interesował się żywo rozwojem uczniów, od razu orientował się ich możliwościach artystycznych, a życzliwym stosunkiem do młodzieży zyskał sobie jej ogólną sympatię, mimo swego despotyzmu i gwałtowności.

W okresie swej dziesięcioletniej działalności pedagogicznej wychował przeszło sześćdziesięciu uczniów. Wielu z nich studiowało u niego tylko chwilowo (w ich liczbie Karpiński i Pieńkowski), ale zdecydowana większość studentów po rozpoczęciu nauki w klasie pejzażu, pociągnięta urokiem osobistym profesora i jego entuzjazmem dla sztuki, poświęcała się głównie tej gałęzi malarstwa. Uczniowie nawiązywali w silnym stopniu do sztuki mistrza, do wyjątków zaś należeli ci, którzy, tak jak Makowski, początkowo tylko ulegali tym wpływom, żeby z czasem kształtować własny indywidualny styl malarski. Częściej zdarzało się, że malarze z poza szkoły Stanisławskiego, mimo gdzie indziej odbytych studiów, ciążyli do niej bardzo silnie. Fakt ten zasługuje na uwagę, tym bardziej, że żaden z ówczesnych profesorów Akademii nie mógł się poszczycić takimi wynikami, choć byli to wybitni malarze. Niewątpliwie dużą rolę odegrał tutaj talent pedagogiczny Stanisławskiego, zastosowane przezeń metody nauczania, z kolei organizowanie wycieczek celem studiów plenerowych, wreszcie jego zapał dla sztuki, który udzielał się uczniom. Uczniowie ci, kontynuując w pewnym sensie sztukę Stanisławskiego, przenosili jego wpływy na swoich z kolei uczniów, zapewniając długą żywotność kierunkowi artystycznemu, zapoczątkowanemu przez mistrza. Stanisławski Jan, Wieczór-Pustowarnia

Stanisławski Jan, Ławra Peczarska

Stanisławski Jan, Ogródek

Na obecnej wystawie zgromadzono sto kilkadziesiąt obrazów olejnych Stanisławskiego, nie licząc grafiki i rysunków. Nie stanowią one całego dorobku artysty; jest on bowiem znacznie większy. Toteż w przyszłości warto by urządzić kompletną wystawę jego prac, która by pomogła ustalić chronologię dzieł Stanisławskiego i jeszcze wszechstronniej wyjaśniła istotę jego twórczości.

Część wystawionych obecnie obrazów pochodzi ze zbiorów prywatnych, zdecydowana większość jednak jest własnością krakowskiego Muzeum Narodowego, któremu tę cenną kolekcję (będącą największym w Polsce zbiorem prac Stanisławskiego) ofiarowała żona zmarłego artysty śp. Janina Stanisławska. Przy urządzaniu wystawy starano się uporządkować eksponaty pod względem chronologicznym, by zwiedzającym ułatwić zapoznanie się z rozwojem twórczości naszego pejzażysty. Uwzględniono więc jego rysunki z czasów szkolnych, pierwsze pejzaże olejne o drobiazgowo naturalistycznym ujęciu jak „Szary mur" i „Dziki bez" z lat osiemdziesiątych, nieliczne studia rodzajowe, a wreszcie typowe dla dojrzałej fazy twórczej Stanisławskiego krajobrazy przedstawiające ukraińskie stepy, podkrakowskie wsie, Tatry, wnętrza parków i sady, a także zabytki architektury, katedry włoskie i cerkwie ukraińskie — szeroko malowane na tekturze przy użyciu dużej i syntetycznej plamy barwnej. Rozwój artysty postępował bowiem od realistycznego, obiektywnego i drobiazgowego studium natury do malarstwa subiektywnego, wrażeniowego, w pewnym sensie impresjonistycznego. „Impresjonizm" tego malarza nie przybierał jednak postaci ortodoksyjnej (z uwzględnieniem dywizjonizmu i „przecinka" barwnego), lecz liczył się zawsze z takimi zjawiskami jak nastrojowość i liryzm, a także z rzeczową prawdą przedstawionego motywu. Stąd zarówno typowe dla artysty pejzaże ukraińskie o rozległej przestrzeni i głębokim, choć płaskim horyzoncie, jak widoki wsi podkrakowskiej i krajobrazy włoskie, a nawet fragmenty pejzażu miejskiego ujawniają swoisty charakter i głęboko odczutą, niepowtarzalną, sobie właściwą prawdę. Piękne wartości malarskie, polegające na zestawieniu (w okresie dojrzałości twórczej) szerokich plam barwnych, rzadziej zaś na stosowaniu linijnej arabeski, stają się także synonimem przedmiotowej wierności. Całość zaś obrazu stanowi owoc osobistego wzruszenia, bardzo indywidualnego przeżycia natury. Ogólnie traktowane pejzaże zyskują niekiedy charakter dekoracyjny, m. in. w związku z panującą ma przełomie XIX i XX wieku secesją. Wymownego przykładu secesyjnej stylizacji dostarczają znane „Topole nad wodą", malowane na płótnie wyjątkowo dużego formatu. Secesyjny linearyzm uderza zaś szczególnie w graficznych pracach artysty. 3img097

Stanisławski Jan, Ule na Ukrainie

Spośród sześćdziesięciu uczniów Stanisławskiego, reprezentowanych jest na obecnej wystawie trzydziestu kilku: Są to: Bolesław Buyko, Jan Bukowski, Józef i Stanisław Czajkowscy, Stefan Filipkiewicz, Witold Florkiewicz, Stanisław Gałek, Vlastimil Hofman, Stanisław Kamocki, Alfons Karpiński, Jerzy Karszniewicz, Stanisław Kuczborski, Roman Laskowski, Tadeusz Makowski, Ludwik Misky, Kazimierz Młodzianowski, Wilhelm Mitarski, Abraham Neuman, Aleksy Nowakowski, Ignacy Pieńkowski, Stanisław Podgórski, Antoni Procajłowicz, Marcin Samlicki, Henryk Szczygliński, Stanisław Szygell, Edward Trojanowski, Iwan Trusz, Jan Wojnarski, Józef Wodyński i Teodor Ziomek. Wielu z nich zerwało z czasem ze „stanisławszczyzną" — wobec czego starano się wystawić przede wszystkim takie prace, które wykazują jakiś związek z twórczością Stanisławskiego. Uczniów tych różni od mistrza m. in. duży format obrazów, oraz szersza skala tematowa. Nie malowali bowiem wyłącznie pejzaży, uprawiając także malarstwo figuralne i portretowe. Łączą ich jednak ze Stanisławskim podobne założenia formalne: połączenie poimpresjonistycznego realizmu z uwzględnieniem wartości dekoracyjnych (osiąganych dzięki secesyjnej na ogół stylizacji), a także skłonność do posługiwania się dużą syntetyczną plamą barwną. Dążąc do odtworzenia odrębnego charakteru przyrody najrozmaitszych okolic naszego kraju — zwracali głównie uwagę na ogólny ton barwny, podobnie jak Stanisławski. Kuczborski Stanisław, Kobieta siedząca na ławce

Pieńkowski Ignacy, Martwa natura

Stanisławski Jan, Dąb

Wszystkim instytucjom oraz osobom prywatnym, które wypożyczyły na wystawę obrazy Jana Stanisławskiego i jego uczniów, uświetniając w ten sposób ekspozycję, składamy uprzejme podziękowanie

Muzeum Narodowe w Krakowie i Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych Karszniewicz Jerzy, Kwitnace drzewa

Szczygliński Henryk, Chata

Podgórski Stanisław, Pustkownia

img109

Czajkowski Stanisław, Łodzie

Kamocki Stanisław, Kwitnąca śliwa

WAŻNIEJSZE POZYCJE BIBLIOGRAFICZNE:

1. Chełmoński Józef, Jan Stanisławski. Wspomnienie pośmiertne (Sztuki Piękne 1924, nr. 3).
2. Grzymała-Siedlecki Adam. Wystawa prac uczniów Jana Stanisławskiego (Katalog wystawy pośmiertnej urządzonej przez Towarzystwo „Sztuka"), Kraków 1907.
3. Katalog wystawy pośmiertnej Jana Stanisławskiego. Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych w Warszawie. Warszawa 1907.
4. Katalog ilustrowany wystawy sztuki współczesnej we Lwowie. Lwów 1894.
5. Kopera Feliks. Dzieje malarstwa w Polsce. Kraków 1929, t. 3.
6. Mitarski Wilhelm. O szkole pejzażu ś. p. prof. Stanisławskiego (Katalog wystawy pośmiertnej urządzonej przez Towarzystwo „Sztuka"). Kraków 1907.
7. Nesterow Michał. Jan Stanisławski. Wspomnienie przyjaciela. (Sztuki Piękne 1924, nr 3).
8. Olszewski Marian. Jan Stanisławski. Odczyt. Lwów 1908.
9. Sterling Mieczysław. Jan Stanisławski. Monografie artystyczne pod red. M. Tretera, t. 9. Warszawa 1926.
10.Swieykowski Emanuel. Pamiętnik Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie. Kraków 1905.
11.Żuk-Skarszewski Tadeusz, Jan Stanisławski 1860—1907. (Sztuki Piękne 1924, nr 3).

OBJAŚNIENIA SKRÓTÓW:

MNK Muzeum Narodowe w Krakowie
MNW Muzeum Narodowe w Warszawie
ASP Akademia Sztuk Plastycznych w Krakowie
wł. pryw. własność prywatna
ol. pł. olej na płótnie
ol. tekt. olej na tekturze
ol. drz. olej na drzewie
akw. akwarela
rys. ołów. rysunek ołówkiem
rys. kred. rysunek kredką
rys. piór. rysunek piórkiem
litogr. litografia
wym. wymiary
sygn. sygnowany
l. lewa
pr. prawa

MALARSTWO

1. SZARY MUR (1884)
ol. drz., wym. 24x32,5 cm, nie sygn.
wł. MNK

2. DZIKI BEZ
ol. drz., wym. 24x32,5 cm, nie sygn.
wł. MNK

3. SAD
ol. drz., wym. 24x32,5 cm, sygn. z l. u dołu: „J. S."
wł. MNK

4. PNIE
ol tekt., wym. 20x28,5 cm, sygn. z pr. u dołu: „J. S."
wł. MNK

5. BODIAKI
ol. pł., wym. 33x28 cm, sygn. z l. u dołu: „Jan Stanisławski".
wł. MNK

6. BODIAK
ol tekt., wym. 25x22 cm, sygn. z l. u dołu: "J. S. 1885".
wł. MNK

7. KRAJOBRAZ Z DRZEWEM
ol. pł., wym. 22x25 cm, sygn. z l. u dołu: „Jan Stanisławski".
wł. MNK

8. DĄB
ol. drz., wym. 28x21 cm, sygn. z pr. u dołu: „Jan Stanisławski".
wł. pryw.

9. VILLE D'AVRAY (Przedwiośnie 1895)
ol. drz., wym. 13x21,5 cm, sygn. z l. u dołu: „Jan Stanisławski".
wł. MNK

10.DROGA W POLU
ol. drz., wym. 31,5x23,3 cm, sygn. z l. u dołu: „Jan Stanisławski".
wł. MNK

11.KWITNĄCA JABŁOŃ
ol. pł., wym. 31,5x23,3 cm, sygn. z l. u dołu: „Jan Stanisławski".
wł. MNK

12.BIAŁOCERKIEW
ol. pł., wym. 20,5x30 cm, sygn. z l. u dołu: „J. S. 1890, Białocerkiew".
wł. MNK

13.KURHAN
ol. tekt., wym. 17,2x24 m, sygn. z l. u dołu: "J. S. 3"
wł. pryw.

14.DZIEWANNA
ol. tekt., wym. 21x12,3 cm, sygn. z l. u dołu: „Jan Stanisławski".
wł. MNK

15.PEJZAŻ Z DZIEWANNĄ
ol. pł., wym. 38x67 cm, sygn. z l. u dołu: „Jan Stanisławski".
wł. MNK

16.KAPUŚCISKO
ol. pł., wym. 23x33 cm, sygn. z l. u dołu: „Jan Stanisławski".
wł. pryw.

17.BIBLIOTEKA
ol. tekt., wym. 22,5x16,5 cm, nie sygn.
wł. MNK

18.BIÓRKÓW W MIECHOWSKIM (1897)
ol. tekt., wym. 12,5x20,6 cm, sygn. z l. u dołu: „Jan Stanisławski".
wł. MNK

19.MALWY W SŁOŃCU
ol. drz., wym. 21,5x28 cm, sygn.. z l. u dołu: „Jan Stanisławski".
wł. pryw.

20.KRAJOBRAZ Z TOPOLAMI
ol. tekt., wym. 12,5x22 cm, sygn. z l. u dołu: „Jan Stanisławski".
wł. MNK

21.SAD
ol. drz., wym. 21,3x32,5 cm, sygn. z pr. u dołu: „Jan Stanisławski".
wł. MNK

22.ULE NA UKRAINIE
ol. pł., wym. 19x29 cm, sygn. z l. u dołu: „Jan Stanisławski". Tabl. 3
wł. MNK

23.WIECZERZA (189.)
ol. tekt., wym. 29x34,5 cm, nie sygn.
wł. MNK

24.DARCIE PIERZA
ol. pł., wym. 30x41 cm, nie sygn.
wł MNK

25.PEJZAŻ UKRAIŃSKI
ol. tekt., wym. 14x20,5 cm, sygn. z pr. u dołu: „Jan Stanisławski".
wł. MNK

26.PEJZAŻ
ol. drz., wym. 12,8x21,5 cm, sygn. z l. u dołu: „J. S".
wł. MNK

27.SAD
ol. tekt., wym. 16x21,8 cm, sygn. z l. u dołu: „Jan Stanisławski".
wł. MNK

28.MALWY
ol. tekt., wym. 32,5x22,5 cm. sygn z l. u dołu: „Jan Stanisławski".
wł. MNK

29.OSTY
ol. tekt., wym. 23x30 cm, sygn. z l. u dołu: „Jan Stanisławski". Tabl. 4
wł. pryw.

30.ŻYTO
ol. tekt., wym. 23,5x22,5 cm, sygn. z l. u dołu: „Jan Stanisławski".
wł. MNK

31.ŁĄKA (Step)
ol. tekt., wym. 23,5x32,5 cm, sygn. z l. u dołu: "Jan Stanisławski".
wł. MNK

32.PEJZAŻ Z RZEKĄ (Kijów 1900)
ol. tekt., wym. 22,5x16,4 cm, sygn. z l. u dołu: „Jan Stanisławski".
wł. MNK

33.DOM W ZIMIE (Kijów 1901)
ol. tekt., wym. 22x16,2 cm, nie sygn.
wł. MNK

34.ZIEMIA KRAKOWSKA
past. tekt., wym. 29x42 cm, sygn. z l. u dołu: „Jan Stanisławski".
wł. MNK

35.TĘCZA (Między Krakowem a Tyńcem, 1902)
ol. tekt., wym. 16x21,5 cm, sygn. z l. u dołu: „Jan Stanisławski".
wł. MNK

36.TĘCZA
ol. drz., wym. 15,5x22,4 cm, sygn. z l. u dołu: "Jan Stanisławski".
wł. MNK

37.WIECZÓR NA WIŚLE (Tyniec)
ol. tekt., wym. 21,5x16 cm, nie sygn.
wł. MNK

38.KSIĘŻYC NAD TYŃCEM
ol. tekt., wym. 22,5x16,5 cm, nie sygn.
wł. MNK

39.WSCHÓD KSIĘŻYCA NAD KRZEMIONKAMI
ol. tekt., wym. 16,5x22,5 cm, sygn. z l. u dołu: "Jan Stanisławski".
wł. MNK

40.KRAJOBRAZ POD BRONOWICAMI
ol. tekt., wym. 16,5x22 cm, sygn. z l. u dołu: "Jan Stanisławski".
wł. MNK

41.KANIÓW
ol. tekt., wym. 22,4x16 cm, sygn. z pr. u dołu: "Jan Stanisławski".
wł. MNK

42.ŁAWRA PECZERSKA
ol. drz., wym. 22x15,5 cm, sygn. z l. u dołu: "Jan Stanisławski". Tabl. 5
wł. pryw.

43.OGRÓDEK
ol. tekt., wym. 22,5x16,5 cm, nie sygn. Tabl. 6
wł. pryw.

44 WIDOK NA OSOBITĘ (Zakopane)
ol. tekt., wym. 16,3x22,5 cm, sygn. z l. u dołu: „Jan Stanisławski".
wł. MNK

45.KIJÓW (Ogród Cesarski, 1903)
ol. tekt., wym. 16x22,3 cm, nie sygn.
wł. MNK

46 STOGI (Sieniawa nad Rosją)
ol tekt., wym. 16x22,3 cm, sygn. z l. u dołu: „Jan Stanisławski".
wł. MNK

47.PEJZAŻ (Sieniawa nad Rosią, 1903)
ol. tekt., wym. 16,5x21,5 cm, sygn. z l. u dołu: „Jan Stanisławski".
wł. MNK

48.KAPUŚCISKO I SPICHLERZ
ol. drz., wym. 9x14,5 cm, nie sygn.
wł. pryw.

49.WIECZÓR (Pustowarnia na Ukrainie, 1903)
ol. tekt., wym. 16x22,5 cm, sygn. z l. u dołu: „Jan Stanisławski". Tabl. 7
wł. pryw.

50.PEJZAŻ (SIENIAWA NAD ROSJĄ, 1903)
ol. drz., wym. 15,7Xx2,3 cm, sygn. z l. u dołu: „Jan Stanisławski".
wł. MNK

51.KRAKÓW — PLANTY NA WIOSNĘ
ol. tekt., wym. 16,7x22,5 cm, nie sygn.
wł. MNK

52.KWITNĄCE JABŁONIE (Kraków — Dębniki, 1903)
ol. tekt., wym. 16,3x22,5 cm, nie sygn.
wł. MNK

53.SADZAWKA (Kraków — Dębniki, 1903)
ol. tekt., wym. 16,5x22,2 cm, nie sygn.
wł. MNK

54.WISŁA POD TYŃCEM
ol. tekt., wym. 22x18,5 cm, sygn. z l. u dołu: „Jan Stanisławski".
wł. MNK

55.KLASZTOR MICHAJŁOWSKI (Kijów)
ol. tekt., wym. 24x32,5 cm, sygn. z l. u dołu: „Jan Stanisławski".
wł. MNK

56.STODOŁY W PUSTOWARNI (Folwark)
ol. tekt., wym. 24x32,5 cm, sygn. z l. u dołu: „Jan Stanisławski".
wł. MN

57.PARK (Kijów 1903 lub 1904)
ol. tekt., wym. 24x32 cm, sygn. z pr. u dołu: „Jan Stanisławski".
wł. MNK

58.OBŁOK NAD DNIEPREM (Kijów 1903)
ol. tekt., wym. 24x32,3 cm, sygn. z l. u dołu: „Jan Stanisławski".
wł. MNK

59.TOPOLE NAD WODĄ
ol. tekt., wym. 31x23 cm, sygn. z l. u dołu: „Jan Stanisławski".
wł. pryw.

60.TOPOLE NAD WODĄ
ol. pł., wym. 145,5x80,5 cm, sygn. z l. u dołu: „Jan Stanisławski".
wł. MNK

61.SŁONECZNIKI (1903)
ol. tekt., wym. 32,5x24, cm, sygn. z l. u dołu: „Jan Stanisławski".
wł. MNK

62.STOGI LITEWSKIE (Bobra na Litwie, 1903)
ol. tekt., wym. 24x32,5 cm, sygn. z l. u dołu: „Jan Stanisławski".
wł. MNK

63.PEJZAŻ Z WIATRAKAMI
ol. tekt., wym. 24x32,5 cm, sygn. z l. u dołu: „Jan Stanisławski".
wł. MNK

64.SAD (Wiosna)
ol. tekt., wym. 34,4x48,8 cm, sygn. z l. u dołu: „Jan Stanisławski".
wł .MNK

65.PUSTOWARNIA (1902 lub 1903)
ol. tekt., wym. 23,5x32 cm, nie sygn.
wł. MNK

66.SOBÓR MICHAJŁOWSKI W KIJOWIE
ol. tekt., wym. 12,3x21,5 cm, nie sygn.
wł. MNK

67.CERKIEW SOFIJSKA W KIJOWIE "
ol. tekt., wym. 12,4x21,2 cm, sygn. z l. u dołu: "Jan Stanisławski".
wł. MNK

68.SOBÓR MICHAJŁOWSKI W KIJOWIE
ol. tekt., wym. 12,5x21 cm, sygn. z l. u dołu: "Jan Stanisławski". Tabl. 8
wł. pryw.

69.DZWONNICA SOFIJSKIEJ CERKWI
ol. tekt., wym. 12,5x21 cm, sygn. z l. u dołu: "Jan Stanisławski".
wł. pryw.

70.CERKIEW SOFIJSKA W KIJOWIE
ol. tekt., wym. 22x16 cm, nie sygn.
wł. pryw.

71.DOM (Kijów 1904)
ol. tekt., wym. 24x32,5 cm, sygn. z pr. u dołu: "Jan Stanisławski".
wł. MNK

72.RANEK (Sieniawia nad Rosją, 1904)
ol. tekt., wym. 24x32,5 cm, sygn. u dołu: „Jan Stanisławski"
wł. MNK

73.SIENIAWA NAD ROSJĄ
ol. drz., wym. 24x32,5 cm, sygn. z l. u dołu: „Jan Stanisławski".
wł. pryw.

74.TYNIEC O ZMROKU (1904)
ol. tekt., wym. 22x16,7 cm, nie sygn.
wł. MNK

75.KRAJOBRAZ Z ŁANEM ZBOŻA
ol. tekt., wym. 23,5x32 cm, sygn. z l. u dołu: „Jan Stanisławski".
wł. MNK

76.MALWY
pastel na pap., wym. 95x48 cm, sygn. z l. u dołu: „Jan Stanisławski".
wł. MNK

77.RÓŻE (Sieniawa nad Rosją, 1904)
pastel. tekt., wym. 29,5x41 cm, nie sygn.
wł. MNK

78.KIJÓW (Ogród Cesarski, 1904)
ol. tekt., wym. 16x22 cm, nie sygn.
wł. MNK

79.DNIEPR W WIETRZNY DZIEŃ (Kijów), 1904)
ol. tekt., wym. 22,3x16 cm, nie sygn.
wł. MNK

80.KIJÓW (Ogród Botaniczny, 1904)
ol. tekt., wym. 16x22,2 cm, sygn. z l. u dołu: „Jan Stanisławski".
wł. MNK

81.PLANTY NA WIOSNĘ (1903 lub 1904)
ol. tekt., wym. 16,3x22,5 cm, nie sygn.
wł. MNK

82.MAJ (Tyniec, 1904)
ol. tekt., wym. 15,7x22 cm, sygn. z l. u dołu: „Jan Stanisławski".
wł. MNK

83.GAJ BRZOZOWY (Kraków — Park, 1904)
ol. tekt., wym. 16,2x22,3 cm, sygn. z l. u dołu: „Jan Stanisławski".
wł. MNK

84.PEJZAŻ WIOSENNY
ol. tekt., wym. 22,5x16,5 cm, sygn. z l. u dołu: „Jan Stanisławski".
wł. MNK

85.WIEŚ UKRAIŃSKA (Popówka, 1904)
ol. tekt., wym. 16x22,3 cm, nie sygn.
wł. MNK

86.BRAMA WAZÓW W KIJOWIE
oł. tekt., wym. 22x15,8 cm, sygn. z l. u dołu: „Jan Stanisławski".
wł. MNK

87.PERUGIA O ZMROKU (1904)
ol. drz., wym. 15,5x22,5 cm, sygn. z l. u dołu: „Jan Stanisławski".
wł. MNK

88.KATEDRA W SIENIE W SŁOŃCU
ol. tekt., wym. 21,2x16 cm, sygn. z l. u dołu: „Jan Stanisławski".
wł. MNK

89.WENECJA — KOŚCIÓŁ ŚW. MARKA (1904)
ol. tekt., wym. 16x22,5 cm, nie sygn.
wł. MNK

90.CYPRYSY
ol. tekt., wym. 16x22,5 cm, sygn. z pr. u dołu: „Jan Stanisławski". Tabl. 9
wł. pryw.

91.FORTECA W WERONIE
ol. tekt., wym. 22x16 cm, sygn. z l. u dołu: „Jan Stanisławski".
wł. MNK

92.FLORENCJA — SAN MINIATO
ol. tekt., wym. 12,7x21,3 cm, nie sygn.
wł. MNK

93.PEJZAŻ WŁOSKI Z MURAMI FORTECY
pastel. tekt., 29,5x42 cm, sygn. z l. u dołu: "Jan Stanisławski".
wł. MNK

94.DNIEPR FIOLETOWY
ol. tekt., wym. 16x21 cm, sygn. z l. u dołu: "Jan Stanisławski".
wł. MNK

95.ZNAD DNIEPRU
ol. tekt., wym. 21x12 cm, sygn. z pr. u dołu: "Jan Stanisławski".
wł. MNK

96.DNIEPR
ol. tekt., wym. 16,5x22,5 cm, nie sygn.
wł. MNK

97.DNIEPR SZAFIROWY (1905)
ol. tekt., wym. 16x22,5 cm, nie sygn. Tabl. 10
wł. MNK

98.DNIEPR NIEBIESKI
ol. tekt., wym. 23,5x32 cm, sygn. z l. u dołu: "Jan Stanisławski".
wł. MNK

99.DNIEPR
pastel. tekt., wym. 36x54 cm, nie sygn.
wł. MNK

100.SŁONECZNIKI (Popówka na Ukrainie, 1905)
ol. tekt., wym. 24x31,5 cm, sygn. z l. u dołu: "Jan Stanisławski".
wł. MNK

101.PEJZAŻ (Popówka na Ukrainie,, 1905)
ol. tekt., wym. 24x32,5 cm, sygn. z l. u dołu: "Jan Stanisławski".
wł. MNK

102.ZMROK NAD DNIEPREM (Kijów, Askoldowa mogiła)
ol. tekt., wym. 24x32,5 cm, sygn. z l. u dołu: "Jan Stani...".
wł. MNK

103.BOJARKA POD KIJOWEM (1905)
ol. tekt., wym. 24x32,5 cm, nie sygn.
wł. MNK

104.KRAJOBRAZ
pastel na pap. i pł., wym. 41x58 cm, sygn. z l. u dołu: „Jan Stanisławski".
wł. MNK

105.WIECZÓR KSIĘŻYCOWY
ol. tekt., wym. 16,5x22,5 cm, nie sygn.
wł. pryw.

106.BŁĘDNE OGNIKI
ol. drz., wym. 18,5x22,5 cm, sygn. z pr. u dołu: „Jan Stanisławski" (nieczytelnie)
wł. pryw.

107.PUSTOWARNIA NA UKRAINIE
ol. tekt., wym. 24x32,5 cm, sygn. z pr. u dołu: „Jan Stanisławski".
wł. MNK

108.PEJZAŻ (Bojarka pod Kijowem, 1905)
ol. tekt., wym. 24x32,5 cm, nie sygn.
wł. MNK

109.SŁONECZNIKI
ol. tekt., wym. 23,8x32 cm, sygn. z pr. u dołu: „Jan Stanisławski".
wł. MNK

110.ZMROK
ol. tekt., wym. 24X32,5 cm, sygn. z 1. u dołu: „Jan Stanisławski".
wł. MNK

111.PEJZAŻ
ol. tekt., wym. 20,5x29 cm, sygn. z l. u dołu: „Jan Stanisławski".
wł. MNK

112.KIJÓW (1905)
ol. tekt., wym. 16x22 cm, sygn. z l. u dołu: „Jan Stanisław1ski".
wł. MNK

113.KIJÓW (1905)
ol. tekt., wym. 16,2x22,5 cm, nie sygn.
wł. MNK

114.KIJÓW (Ogród Kupiecki, 1905)
ol. drz., wym. 15,7x22,4 cm, nie sygn.
wł. MNK

115.PLANTY KRAKOWSKIE (1905)
ol. tekt., wym. 16x22 cm, sygn. z 1. u dołu: „Jan Stanisławski".
wł. MNK

116.PLANTY KRAKOWSKIE
ol. tekt., wym. 22,2x15,5 cm, sygn. z 1. u dołu: „Jan Stanisławski".
wł. MNK

117.KOŚCIÓŁ MARIACKI W KRAKOWIE (1904 lub 1905)
ol. drz., wym. 22,3x15,7 cm, sygn. z pr. u dołu: „Jan Stanisławski". Tabl. 11
wł. MNK

118.BIELANY O ZMROKU — (Widok z Krzemionek, 1905)
ol. tekt., wym. 14x22,5 cm, sygn. z l. u dołu: „Jan Stanisławski".
wł. MNK

119.WIECZÓR
ol. pł., wym. 54,5x100 cm, sygn. z pr. u dołu: „Jan Stanisławski, 05".
wł. MNK

120.ZMROK
ol. pł., wym. 35x62,2 cm, sygn. z l. u dołu: „Jan Stanisławski".
wł. MNK

121.PEJZAŻ Z PODOLA
ol. pł., wym. 24x8 cm, nie sygn.
wł. pryw.

122.DNIEPR
ol. tekt., wym. 16x22 cm, sygn. z l. u dołu: "Jan Stanisławski".
wł. pryw.

123.KIJÓW (Askoldowa mogiła, 1905)
ol. tekt., wym. 16,3x22,5 cm, nie sygn.
wł. MNK

124.PEJZAŻ O ZACHODZIE
ol. tekt., wym. 16,5x22,2 cm, nie sygn.
wł. pryw.

125.STEP
ol. drz., wym. 12,5x21 cm, sygn. z l. u dołu: "Jan Stanisławski".
wł. pryw.

126.PEJZAŻ Z WIATRAKIEM
ol. drz., wym. 12,5x21 cm, sygn. z l. u dołu: "Jan Stanisławski".
wł. MNK

127.ZBOŻE NA TLE WSI
ol. tekt., wym. 16x21,5 cm, sygn. z pr. u dołu: "Jan Stanisławski".
wł. pryw.

128.CHMURY
ol. tekt., wym. 15,5x22 cm, sygn. z l. u dołu: "Jan Stanisławski".
wł. MNK

129.NOC W ZOFIÓWCE
ol. pł., wym. 85,5x143 cm, nie sygn.
wł. MNK

130.BZY (Kraków, Ogród Botaniczny)
ol. tekt., wym. 16,3x22,3 cm, sygn. z l. u dołu: "Jan Stanisławski".
wł. MNK

131.RODODENDRONY (Ogród Botaniczny, 1905)
ol. tekt., wym. 16x22,5 cm, nie sygn.
wł. MNK

132.WIDOK NA PLANTY I KOŚCIÓŁ MARIACKI
ol. tekt., wym. 21,5x12,5 cm, sygn. z l. u dołu: "Jan Stanisławski".
wł. pryw.

133.WISŁA O ZMROKU (Kraków, Krzemionki, 1906)
ol. tekt., wym. 15,5x22,2 cm, nie sygn.
wł. MNK

134.WIOSNA NA KRZEMIONKACH (1906)
ol. tekt., wym. 15,5x22,3 cm, nie sygn.
wł. MN

135.SAD
ol. tekt., wym. 32,5x23 cm, nie sygn.
wł. pryw.

136.OGRÓD W PUSTOWARNI
ol. pł., wym. 49x81 cm, sygn. z l. u dołu: „Jan Stanisławski".
wł. MNK

137.WIECZÓR (Popówka na Ukrainie, 1906)
ol. tekt, wym. 24x32,5 cm, nie sygn.
wł. MNK

138.KSIĘŻYC W CHMURACH (Popówka, 1906)
ol. tekt., wym. 23,8x32,4 cm, nie sygn.
wł. MNK

139.KSIĘŻYC NAD SKAŁAMI
ol. tekt., wym. 23,8x32,5 cm, sygn. z l. u dołu: „Jan Stanisławski".
wł. MNK

140.KNIAŹNIN CHUTOR KOŁO SANEK (1906)
ol. tekt., wym. 24,5x33 cm, nie sygn.
wł. MNK

141.PEJZAŻ (Białocerkiew)
ol. drz., wym. 8,7x14,5 cm, sygn. z l. u dołu: „J. S.".
wł. MNK

142.PEJZAŻ O ZACHODZIE
ol. drz., wym. 14x9 cm, sygn. z pr. u dołu: „J. S.".
wł. MNK

143.KRAJOBRAZ STEPOWY
ol. drz., wym. 9x14,7 cm, sygn. z pr. u dołu: „J. S.".
wł. MNK

144.PEJZAŻ ZIMOWY (Zakopane — Cyrla, 1906)
ol. drz., wym. 15,7x21,5 cm, sygn. z l. u dołu: „J. S.".
wł. MNK

145.TATRY W ZIMIE
ol. tekt., wym. 15x19,5 cm, sygn. z l. u dołu: „Jan Stanisławski".

wł. MNK

146.BRAMA WJAZDOWA
ol. tekt., wym. 32,5x24 cm, sygn. z l. u dołu: „Jan Stanisławski".
wł. MNK

147.WIATR
ol. tekt., wym. 16x22 cm, nie sygn.
wł. MNK

148.ULE (Pejzaż z chatą)
ol. drz., wym. 21x27 cm. sygn. z l. u dołu: „Jan Stanisławski".
wł. pryw.

149.PRZEDWIOŚNIE
ol. tekt., wym. 16x32,8 cm, nie sygn.
wł. pryw.

150.STAW
ol. tekt., wym. 24x33 cm, sygn. z pr. u dołu: „Jan Stanisławski".
wł. pryw.

151.JEZIORO GARDA
ol. tekt., wym. 15,5x22,4 cm, sygn. z l. u dołu: "Jan Stanisławski".
wł. MNK

152.JEZIORO GARDA (Fasano nad Jeziorem Garda, 1906)
pastel tekt., wym. 29,5x42,5 cm, sygn. z l. u dołu: „Jan Stanisławski".
wł. MNK

153.JEZIORO GARDA
ol. tekt., wym. 15,7x22,3 cm, sygn. z l. u dołu: "Jan Stanisławski".
wł. MNK

154.TĘCZA
pastel na tekt., wym. 20,5x24 cm, sygn. z l. u dołu: „Jan Stanisławski".
wł. pryw.

155.MALWY I TOPOLE
pastel na tekt., wym. 28x20,5 cm, sygn. z l. u dołu: „Jan Stanisławski".
wł. pryw.

156.KWITNĄCE OSTY
ol. drz., wym. 8,5x14,5 cm, sygn. z l. u dołu: "Jan Stanisławski".
wł. pryw.

157.DRZEWA NAD WODĄ
ol. drz., wym. 13,2x21,5 cm, sygn. z pr. u dołu: "Jan Stanisławski".
wł. pryw.

158.RÓŻE
ol. drz., wym. 21x12 cm, sygn. z l. u dołu: "Jan Stanisławski".
wł. pryw.

 

RYSUNKI I AKWARELE

159.CZTERY BRZOZY
rys. ołów. i gwasz., wym. 27,7x17,5 cm, sygn. "JS. 2.5. 1875"
wł. MNK

160. STUDIUM AKADEMICKIE z odlewu gipsowego — Popiersie Chrystusa,
rys. kred., wym. 59,5x44 cm, sygn.: „J. S. 1876, 7 listopad".
wł. MNK

161.SCENA Z POWSTANIA
rys. ołów., wym. 45,2x35,6, sygn. „J. S." (monogram wiązany) „1877"
wł. MNK

162.PIKIETA KOZACKA
rys. ołów. i akw., wym. 19x13,5 cm, sygn. „JS., 1880".
wł. MNK

163.WIDOK WIOSKI WŚRÓD DRZEW
akw. i rys. ołów., wym. 16x25 cm, sygn.: „JS. 1881".
wł. MNK

164.STUDIA ROŚLIN I SZKIC KRAJOBRAZOWY
rys. ołów. i akw., wym. 15,8x25 cm., sygn.: „JS. 1882".
wł .MNK

165.STUDIUM AKADEMICKIE z odlewu gipsowego — Głowa młodzieńca
rys: kred., wym. 48x38,5 cm, sygn. w języku rosyjskim i data „1883".
wł. MNK

166.STUDIUM AKADEMICKIE z gipsowego odlewu — Głowa Laokoona
ry. kred., wym. 46,5x33,5 cm, sygn. w języku rosyjskim.
wł. MNK

167.STUDIUM AKADEMICKIE z gipsowego odlewu — prawej nogi
rys. kred., wym. 62x22 cm, nie sygn.
wł. MNK

168.STUDIUM AKADEMICKIE z gipsowego odlewu — Dwa putta
rys. kred., wym. 46,2x42,7 cm, nie sygn.
wł. MNK

169.POPIERSIE STARCA
rys. kred., wym. 62,7x54,2 cm, nie sygn.
wł. MNK

170.GAŁĄZKA KASZTANA
rys. kred., wym. 12,1x17,5 cm, sygn."JS"
wł. MNK

171.STUDIUM OSTU
akw., wym. 16x25 cm, sygn. „J.S."
wł. MNK

172.STUDIUM ROŚLINY I LEKKO ZAŚNIEŻONEGO CHOCHOŁA
akw., wym. 16x25 cm, sygn.: „JS"
wł. MNK

173.SIELANKA
akw. i rys. ołów., wym. 25,6x17 cm, sygn.: „J.S. 1884"
wł. MNK

174.KOZAK NA KONIU
akw. i rys. piór., wym. 20,2x32,5 cm, sygn.: "JS 1885" i napis objaśniający:
„Kozak zaporozki wieku XVII"
wł. MNK

175.BUDOWA PAWILONÓW NA WYSTAWIE PARYSKIEJ
sepia i gwasz, wym. 30,x48,8 cm, sygn.: „J. St. 1890 Paryż"
wł. MNK

GRAFIKA

176.ARCHITEKTURA litografia barwna (tonacja brunatna i ciemnoszafirowa) wym.14,5x16 cm, nie sygn..
wł. MNK

177.ARCHITEKTURA (wariant) w tonacji zieleni żółtej i jasnego fioletu, litografia barwna,wym. 14,6x15,7 cm, sygn.: „JS".
wł . MNK

178.ARCHITEKTURA (wariant) w tonacji brunatnej, żółtej i niebiesko-zielonej, litografia barwna, wym. 14,6x8 cm, sygn.: „JS".
wł. MNK

179.KRAJOBRAZ litografia barwna, wym. 12,9x20,8 cm, nie sygn.
wł. MNK

180.KRAJOBRAZ Z LASKIEM BRZOZOWYM litografia barwna, wym. 24x17 cm, sygn.: „JS".
wł. MNK

181.KRAJOBRAZ Z DRZEWAMI BEZLISTNYMI litografia, wym. 11x21,5 cm, sygn.: „JS".
wł. MNK

182.WINIETA IV Wystawy Towarzystwa Artystów Polskich „Sztuka" w r. 1900, litografia, wym. 16,5x35 cm, sygn.: „JS".
wł. MNK

183.TOPOLE litografia barwna, wym. 20,2x11 cm, sygn.: „JS".
wł. MNK

184.SAN MARCO W WENECJI (tonacja zielono-różowo-złota), litografia barwna, wym. 15x20,5 cm, sygn.: „JS".
wł. MNK

185.SAN MARCO W WENECJI (wariant, przewaga tonów szarych, złotych i zieleni), litografia barwna, wym. 15x20,5 cm, sygn.: „JS".
wł. MNK

186.KRAJOBRAZ litografia barwna, wym. 15,2x20,5 cm, sygn.: „JS".
wł. MNK

SZKICOWNIKI

187.Szkicownik nr 1 (kart 48), datowany na karcie pierwszej: „Paryż, 27 stycznia 1890 r.",
rys. ołów. i akw., wym. 11x19,5 cm. Studium. Tabl. 12
wł. MNK

188.Szkicownik nr 2 (kart 88), datowany: „Kijów 9 II 1893 r.", rys. ołów. i akw., wym. 14x8,5 cm.
wł. MNK

189.Szkicownik nr 3 (kart 47), datowany na okładce: "Blich 1 sierpnia 1893", rys. ołów., kred. i akw., wym. 13x8 cm.,
wł. MNK

190.Szkiconwnik nr 4 (kart 38), datowany: „Paryż 28 III 94 r.", rys. ołów., kred. i akw.
(głównie typy charakterystyczne), wym. 14,8x9,5 cm.
wł. MNK

191.Szkicownik nr 5 (kart 30), datowany na odwrocie karty 11 „Z Paryża o 11, 17 VI 95",
rys. ołów. akw., wym. 11,2x9 cm.,
wł. MNK

192. Szkicownik nr 6 (kart 32), datowany na odwrocie 14 karty: „Z Kijowa 6 X 95, o 9 wieczorem", rys. ołów., kred. i nieliczne akwarele,
wym. 14,2x9 cm ,
wł. MNK

193. Szkicownik nr 7 (kart 26), sygnowany na zewnętrznej okładce: „Kijów, 5 VII 96
J. Stanisławski", rys. ołów., akw. wym. 11x16,5 cm.
wł. MNK

194. Szkicownik nr 8 (kart 46) datowany „Kijów 24 XI 96" przeważnie akwarele, wym. 13,8x9 cm.
wł. MNK

195. Szkicownik nr 9 datowany na okładce „Kraków 2 czerwca 1897", rys. ołów., kred. piór. oraz akw., wym. 11,5x7,3 cm.,
wł. MNK

196. Szkicownik nr 10 (kart 49), sygn. na okładce wewnętrznej "J. Stanisławski 25 III 98 r.,
Kraków, rys. ołów., kred. i akw., wym. 9x14 cm. Studium. Tabl. 14
wł.MNK

197. Szkicownik nr 11 (kart 16) datowany na pierwszej karcie: "1899, 29 VII", rys. ołów., wym. 8x12 cm.,
wł.MNK

198. Szkicownik nr 12 (kart 50), datowany: „Roma 29 IX 99", rys. ołów., kred. i akw., wym. 7,2x12 cm.,
wł. MNK

199. Szkicownik nr 13 (kart 34), datowany na karcie pierwszej: „Z Kijowa do...
21(15) VIII 1900", głównie rys. ołów., akwarele nieliczne, wym. 9x13,5 cm.,
wł. MNK

200. Szkicownik nr 14 (kart 27), datowany na karcie pierwszej: „Z Krakowa do Zakopanego
10 X 1900", rys. ołów., kred., piór., akw. wym. 9x13,2 cm.,
wł. MNK

201. Szkicownik nr 15 (kart 24), datowany na karcie pierwszej: „Z Krakowa do Kijowa
29 III 1901 o 6 i pół rano", rys. ołów., kred. i akw., wym. 9x13,5 cm.,
wł. MNK

202. Szkicownik nr 16 (kart 28), datowany na odwrocie karty pierwszej: „Z Kijowa
7 X 1901 o 9 i pół w.", rys. ołów., kred. i akwarele, wym. 9x13 cm.,
wł. MNK

203. Szkicownik nr 17 (kart 23), datowany na karcie pierwszej: „Venezia 25 III 1902" wym. 7,5x14,5cm. ,
wł. MNK

204. Szkicownik nr 18 (kart 23), datowany na karcie pierwszej: „Florencja 4 IV 1902",
rys. ołów. i akwarele, wym. 9x12,5 cm.,
wł. MNK

205. Szkicownik nr 19 (kart 22), datowany na karcie pierwszej: „Kraków, 16 czerwca 1902",
rys. ołów., nieliczne kred. i akwarele, wym. 7,5X14,5 cm.,
wł. MNK

206. Szkicownik nr 20 (kart 28), datowany na karcie pierwszej: „Kraków, 11 września 1902",
rys. ołów. kred. piór. i akw., wym. 9x13 cm.,
wł. MNK

207. Szkicownik nr 21 (kart 30), z napisem na karcie pierwszej: „Bohdanów 29 I, 1903",
rys. ołów. i kred., wym. 6,7x10 cm.,
wł. MNK

208. Szkicownik nr 22 (kart 22), datowany na odwrocie karty czwartej: „Z Krakowa do
Włoch 25 III 1904 o 10 w.", rys. ołów., kred. akw., wym. 7,5x14,7 cm.,
wł. MNK

209. Szkicownik nr 23 (kart 34), datowany na karcie pierwszej: „Perugia 4 IV 1904",
rys. ołów., nieliczne kredką i akwarele, wym. 15x9,8 cm.,
wł. MNK

210. Szkicownik nr 24 (kart 28), datowany na odwrocie karty czwartej: „Z Krakowa do
Drezna 28 V 04, o 10.20 w.", głównie rys. ołów., akwarele nieliczne, wym. 9x14 cm.,
wł. MNK

211. Szkicownik nr 25 (kart 46), datowany na karcie pierwszej: „Kraków, 17 XI 04",
głównie akwarelowe przedstawienia szopek, wym. 20X16 cm., Studium. Tabl. 13.
wł. MNK

212. Szkicownik nr 26 (kart 32), datowany na odwrocie karty szóstej: „Z Krakowa do
Wiednia o 2 i pół i IV 06, rys. ołów. i akw., wym. 8x12 cm.,
wł .MNK

213. Szkicownik nr 27 (kart 11), datowany na karcie pierwszej: „Z Krakowa do
Kijowa 12 VII 1906 o i pół rano", akw. i rys. ołów., wym. 8x12 cm.,
wł. MNK

214. Szkicownik nr 28 (kart 29), datowany na karcie pierwszej: „Kijów 1, (14) kwietnia
1903", rys. ołów. i akw., wym. 9x13,2 cm.,
wł. MNK

215. PORTRET JANA STANISAWSKIEGO, malowany przez Michała Nestorowa,
ol. pł., wym. 127x11 cm, sygn. z pr.dołu: w jezyku rosyjskim "Michał Nestorow"
wł MNK, Tabl.1

216. PORTRET JANA STANISAWSKIEGO, malowany przez Stanisława Wyspiańskiego,
pastel,
wł. MNW

217. PORTRET JANA STANISAWSKIEGO, wykonany przez Józefa Mehoffera,
ry. węglem.
wł. pryw.

218. STANISŁAWSKI W KARYKATURZE, wykonanej przez Kazimierza Sichulskiego,
pastel
wł. pryw.

219. I. Afisz z wystawy poswmiertnej Jana Stanisławskiego oraz wystawy prac jego uczniów w gmachu
Towarzystwa Sztuk Pięknych, Kraków, listopad 1907. Litografia barwna przedstawiająca "Kwitnace dzrewo",
sygn. "Jan Stanisawski", wym. 63x95 cm
wł. ASP

220. II Afisz wykonany w litografii jednobarwnej, przedstawiający rysunek kwiatu, napis: "Towarzystwo Zachęty S>P> VI Wystawa "Sztuka" Jan Stanisławski wystawa pośmiertna, wym. 80x63 cm
wł. ASP

221. III Zaproszenie ozdobione winietą barwną, sygn. u góry "Jan Stanisławski", zaś nizej napis : Wystawa pośmiertna Jana Stanisławskiego oraz zbiorowe wystawy prac jego uczniów..., wym. 21x14 cm,
wł. ASP

222. IV Katalogi z wystaw i publikacje

UCZNIOWIE JANA STANISŁAWSKIEGO

Bukowski Jan, Buyko Bolesław, Czajkowski Józef, Czajkowski Stanisław, Filipkiewicz Stefan, Florkiewicz Witold, Gałek Stanisław, Hofman Vlastimil, Kamocki Stanisław, Karpiński Alfons Karszniewicz Jerzy, Kuczborski Stanisław, Laskowski Roman, Makowski Tadeusz, Misky Ludwik, Mitarksi Wilhelm, Młodzianowski Kazimierz, Neuman Abraham, Nowakowski Aleksy, Pieńkowski Ignacy, Podgórski Stanisław, Procajłowicz Antoni, Samlicki Marcin, Szczygliński Henryk, Szygell Stanisław, Trojanowski Edward, Trusz Iwan, Wodyński Józef, Wojnarski Jan, Zaleska Anna, Ziomek Teodor

BUKOWSKI JAN 1873
223. W OGRODZIE NA ŁOBZOWSKIEJ
ol. tekt., wym. 32,5x41 cm, dedyk. pr. dół: „Kazi"
wł. pryw.

224. PORTRET BRATA ARTYSTY r. 1896
ol. pł., wym. 62,5x43 cm, nie sygn.
wł. pryw.

 

BUYKO BOLESŁAW
225. PEJZAŻ — PARYŻ
akw., wym. 26x36 cm, sygn. pr. dół: „Buyko"
wł. pryw.

CZAJKOWSKI JÓZEF 1872—1943
226. SAD W ZIMIE
ol. pł., wym. 52,6x72 cm, sygn.: „Józef Czajkowski".
wł. MNK

227. SAD W JESIENI
ol. drz., wym. 21x27 cm, sygn. pr. dół: „Sz. Panu J. Jeżowi — Józef Czajkowski 1917". Poniżej: „1908".
wł. pryw.

CZAJKOWSKI STANISŁAW 1878—1954
228. WIATRAK
ol. tekt., wym. 20x29 cm, sygn. pr. dół: ,,Volen-dam 1915, St. Czajkowski".
wł. pryw.

229. OBŁOKI I MORZE
ol . tekt., wym. 36,5x46,5 cm, sygn. 1. dół: „St. Czajkowski, 1917".
wł. pryw.

230. STUDIA KONI
ol. pł., wym. 47x63,5 cm, sygn. dedykacją: „Jasieńskiemu — Stanisław Czajkowski".
wł. MNK

231. ŁODZIE
ol. pł., wym. 20,5x29,5 cm, sygn.: „St. Czajkowski, 1910". Tabl.15
wł. MNK

FILIPKIEWICZ STEFAN 1879—1944
232. STRUMYK W LESIE
ol. tekt., wym. 70x100 cm, sygn. pr. dół: „Stefan Filipkiewicz". Tabl. 16
wł. pryw.

233. ODWILŻ W TATRACH
ol. pł., wym. 70X90 cm, sygn.: „Stefan Filipkiewicz, Zakopane 1904".
wł. MNK

FLORKIEWICZ WITOLD SERAFIN 1874—1939
234. OBŁOK
akw. oł., wym. 10,5x10,5 cm, sygn. „W. Florkiew...".
wł. pryw.

GAŁEK STANISŁAW — ur. 1876
235. MORSKIE OKO
ol. pł., wym. 74,5x97 cm, sygn. l. dół: „St. Gałek, 1919".
wł. pryw.

236. SZKIC Z NATURY
ol. tekt., wym. 29x38 cm, napis na odwrocie: „Szkic z natury S. Gałka mnie ofiarowany— Wojciech Kossak".
wł. pryw.

HOFMAN VLASTIMIL ur. 1881
237. MODLITWA
ol. pł., wym. 127x85 cm, sygn. pr. dół: „Vlastimil Hofman, 1922".
wł. pryw.

238. GŁOWA STARCA
ol. pł., wym. 51,5x44 cm, sygn. pr. góra: ,"Vlastimil"
wł. pryw.

239. DOBRA NOWINA
ol. tekt., wym. 68x97 cm, sygn. pr. góra: „Vlastimil Hofman, 1911". Tabl. 17
wł. pryw.

240. AUTOPORTRET
tekt., wym. 16,5x14 cm, sygn.: „Vlastimil".
wł. MNK

KAMOCKI STANISŁAW 1875—1944
241. KWITNĄCA ŚLIWA — Pejzaż
ol. pł., wym. 87x112 cm, sygn. pr. dół: „St. Kamocki, 1906". Tabl. 18
wł. pryw.

242. Z WOLI RADZISZOWSKIEJ
ol. pł., wym. 87x144 cm, sygn. l. dół: „St. Kamocki".
wł. pryw.

243. LAS
ol. tekt., wym. 41x50 cm, sygn. pr. dół: „St. Kamocki".
wł. pryw.

244. DWÓR W MODLNICY
ol. pł., wym. 68,5x81,5 cm, sygn.: "St. Kamocki, 1905".
wł. MNK

245. KOŚCIÓŁ W LIBUSZY
ol. pł., wym. 72,2x99,5 cm, sygn.: „S. K.".
wł. MNK

246. KOŚCIÓŁ W WOLI RADZISZOWSKIEJ
ol. pł., wym. 103x128 cm, sygn.: „S. Kamocki, 1907".
wł. MNK

247. OBŁOKI PO DESZCZU
ol. pł., wym. 90x100 cm, sygn. l. dół: „St. Kamocki, 1907".
wł. MNK

KARPIŃSKI ALFONS ur. 1875
248. WNĘTRZE POKOJU
ol. pł., wym. 50x70 cm, sygn. pr. dół: „A. Karpiński".
wł. pryw.

249. MOST W PARYŻU
ol. pł., wym. 82x65 cm, sygn.: „A. Karpiński 09"
wł. MNK

250. TRUSKAWKI I RÓŻE
ol. tekt., wym. 41x47,5 cm, sygn. pr. pośrodku: „A. Karpiński 39".
wł. pryw.

KARSZNIEWICZ JERZY 1878—1945
251. PEJZAŻ Z WILEŃSZCZYZNY
ol. tekt., wym. 16x23,5 cm sygn. l. dół: „J. Karszniewicz Karolinów".
wł. pryw.

252. PORTRET SIOSTRY
ol. pł., wym. 32x15 cm, sygn. pr. góra: „Jerzy Karszniewicz, 1897".
wł. pryw.

253. PORTRET MATKI
ol. pł., wym. 17x10,5 cm, nie sygn.
wł. pryw.

254. WNĘTRZE
ol. deska, wym. 23x14,5 cm, nie sygn.
wł. pryw.

255. FRAGMENT DOMU
ol. tekt., wym. 15x22,5 cm, sygn. l. dół: „J. Karszniewicz, Zielonki".
wł. pryw.

256. O ZACHODZIE
ol. pł., wym. 22,5x31 cm, sygn. l. dół: „J. Karszniewicz".
wł. pryw.

257. PEJZAŻ
ol. deska, wym. 30x45 cm, sygn. l. dół: „Jerzy Karszniewicz".
wł. pryw.

258. KWITNĄCE DRZEWA
ol. dykta, wym. 29,5x44 cm, sygn. l. dół: „Jerzy Karszniewicz". Tabl. 19
wł. pryw.

259. CHŁOPAK PRZY OGNISKU
ol. tekt., wym. 14,5x21,5 cm, sygn. pr. dół: „J. Karszniewicz".
wł. pryw.

260. WIDOK TYŃCA
ol. tekt., wym. 22x14,8 cm, sygn. dół: „Jerzy Karszniewicz".
wł. MNK

261. AUTOPORTRET
ol. pł., wym. 27x23,5 cm, sygn. pr. góra: „Jerzy Karszniewicz".
wł. pryw.

KUCZBORSKI STANISŁAW 1881—1911
262. KOBIETA SIEDZĄCA NA ŁAWCE
ol. pł., wym. 132x112 cm, sygn.: „St. Kuczborski". Tabl. 20
wł. MNK

LASKOWSKI ROMAN 1883—1914
263. STUDIUM PORTRETOWE
ol. karton, wym. 51x29 cm, sygn.: „1902 Kraków, Roman XII".
wł. MNK

MAKOWSKI TADEUSZ 1882—1932
264. SZKIC PEJZAŻOWY
ol. deska, wym. 27x42 cm, nie sygn.
wł. pryw.

.265. PEJZAŻ ZIMOWY
ol. tekt., wym. 19,2x23 cm, sygn. l. dół: „J.Makowski".
wł. pryw.

266. PEJZAŻ Z CHAŁUPĄ
ol. tekt., wym. 16,5x22,5 cm, nie sygn.
wł. pryw.

267. KWIATY PRZED CHATĄ
ol. pł., wym. 57,5x64,5 cm, sygn. l. dół: „Józef Makowski". Tabl. 21
wł. MNK

MISKY LUDWIK 1884—1938
268. ROZTOPY
ol. tekt., wym. 68x48 cm, sygn. l. dół: „Misky"
wł. pryw.

269. JESIEŃ
ol. tekt., wym. 33x41,5 cm, sygn l. dół: „L. Misky 05".
wł. pryw.

270. KWIATY
ol. tekt., wym. 76x56 cm, sygn. l. dół: „L. Misky". Tabl. 22
wł. pryw.

271. ZAJĘCIA GOSPODARSKIE
ol. tekt., wym. 37x47 cm, sygn. l. dół: „Misky".
wł. pryw.

272. NAD STRUMYKIEM
ol. tekt., wym. 50x70 cm, sygn. l. dół: „L. Misky".
wł. pryw.

273. STRUMIEŃ W LESIE
ol. p., wym. 74,5x99,7 cm, sygn. „L. Misky 05"
wł. pryw.

274. ROZTOPY WIOSENNE
ol. tekt., wym. 70x56 cm, sygn l. dół: „L. Misky".
wł. pryw.

MITARSKI WILHELM 1880—1923
275. AUTOPORTRET
ol. tekt., wym. 39x35 cm, sygn. l. dół; „Kraków 1915 K? Mitarski".
wł. pryw.

276. CHRYSTUS NA GÓRZE OLIWNEJ
ol. tekt., wym. 54x52,5 cm, nie sygn.
wł. pryw.

277. STUDIUM CHŁOPCA
pastel, wym. 61x46 cm, nie sygn.
wł. pryw.

MŁODZIANOWSKI KAZIMIERZ 1878—1928
278. KWIATY
gwasz, wym. 19,5x23 cm, sygn. pr. dół: „K. Młodzian... 906".
wł. pryw.

279. AUTOPORTRET
gwasz, wym. 18x16 cm, nie sygn
wł. pryw.

280. PASTUSZKOWIE r. 1909
ol. pł., wym. 73x51,5 cm, sygn. pr. dół: „K. Młodz...".
wł. pryw.

281. PEJZAŻ ZIMOWY
ol. deska, wym. 33x46 cm, sygn. l. dół: monogram „K. M. 908".
wł. pryw.

NEUMAN ABRAHAM 1873 zm. przed 1945
282. PEJZAŻ LETNI W KALWARII
ol. pł., wym. 65,5x96 cm, sygn. l. dół: „A. Neuman 1922".
wł. pryw.

283. EUKALIPTUSY
ol. pł., wym. 61,5x75 cm, sygn. l. dół: „A. Neuman 1926".
wł. MNK

284. ULICA W NAZARECIE
ol. pł., wym. 59x54 cm, sygn. l.: „A. Neuman 1927".
wł. MNK

NOWAKOWSKI ALEKSY 1872—1931
285. KONIE W ZAPRZĘGU
ol. pł., wym. 58x78 cm, sygn. l. dół: „A. Nowakowski 1905".
wł. pryw.

286. ZWIERZENIA PRZED MATKĄ
ol. tekt., wym. 21x14 cm, sygn. pr. dół: „Al. Nowakowski, Mogiła 8. 4. 1904".
wł. pryw.

287. RZEKA
ol. tekt., wym. 26x33 cm, sygn. pr. dół: „Al. Nowakowski".
wł. pryw.

PIEŃKOWSKI IGNACY 1877—1948
288. KRAJOBRAZ ZNAD BUGU
ol. pł., wym. 49x60 cm, sygn. pr. dół: „Ign. Pieńkowski".
wł. pryw.

289. MARTWA NATURA
ol. pł., wym. 51x61 cm, sygn. pr. góra: „Ign. Pieńkowski". Tabl. 23
wł. pryw.

290. PEJZAŻ
ol. dykta, wym. 17x25 cm, sygn. pr. dół: „I. Pieńkowski".
wł. pryw.

291. OJCÓW
ol. dykta, wym. 17,3x27,8 cm, sygn. l. dół: „Ign. Pieńkowski".
wł. pryw.

292. Z PARKU
ol. dykta, wym. 25x34 cm, sygn.. pr. dół: „I. P.".
wł. pryw.

PODGÓRSKI STANISŁAW ur. 1882
293. WNĘTRZE KOŚCIOŁA W DĘBNIE
ol. pł., wym. 121x107 cm, sygn. pr. dół: „S. Podgórski".
wł. MNK

294. WIECZÓR — (Pustowarnia na Ukrainie)
ol. pł., wym. 84x100 cm, sygn. pr. dół: „Stanisław Podgórski, Pustowarnia". Tabl. 24
wł. pryw.

295. CZARNOHORA O WSCHODZIE
ol. pł., wym. 66x88 cm, sygn. pr. dół: „Stanisław Podgórski".
wł. pryw.

PROCAJŁOWICZ ANTONI 1876—1949
296. KRAJOBRAZ WŁOSKI
ol. tekt., wym. 20x31,5 cm, nie sygn.
wł. MNK

297. KAPLICZKA PRZYDROŻNA
ol. drz., wym. 24x17 cm, sygn. pr. dół: „A. S. Procaj...".
wł. pryw.

298. WIDOK Z DOLINY DUNAJCA
ol. drz., wym. 26x32 cm, sygn. pr. dół: „A. S. Procajłowicz 1937".
wł. pryw.

SAMLICKI MARCIN 1878—1945
299. ULICZKA W BOCHNI
ol. pł., wym. 63,3x54,8 cm, sygn. l. dół: „Samlicki, 1932".
wł. MNK

300. DROGA PRZEZ WIEŚ
ol. pł., wym. 74x92,5 cm, sygn. „Samlicki'.
wł. MNK

SZCZYGLIŃSKI HENRYK 1870—1944
301. CHATA
ol. pł., wym. 115x95 cm, sygn. pr. dół: „H. Szczygliński". Tabl. 25
wł. pryw.

302. TRYPTYK PEJZAŻOWY: Staw, Park, Niedziela na wsi
ol. tekt., wym. 25x75 cm, sygn. pr. dół: „H. Szczygliński".
wł. pryw.

303. WIEJSKA ZAGRODA
ol. pł., wym. 95,5x111 cm, sygn. l. dół: „Henryk Szczygliński 914".
wł. pryw.

304. WIOSNA W ZAKOPANEM
ol. tekt., wym. 25x30 cm, sygn. l. dół: „H. Szczygliński 1936".
wł. pryw.

305. JATKI DOMINIKAŃSKIE W KRAKOWIE
ol. tekt., wym. 27x23 cm, sygn. na odwrocie „Henryk Szczygliński kramy dominikańskie w Krakowie, 1910".
wł. MNK

SZYGELL STANISŁAW 1881
306. PEJZAŻ WIECZORNY
ol. tekt., wym. 22x26,5 cm, sygn. pr. dół: „Szygell, 1908".
wł. pryw.

307. BODIAKI
ol. tekt., wym. 28x19 cm, sygn. pr. dół: „Szygell"
wł. pryw.

308. PEJZAŻ
ol. tekt., wym. 38x56 cm, sygn. pr. dół: „Szygell".
wł. pryw.

TROJANOWSKI EDWARD 1873—1830
309. PEJZAŻ
ol. deska, wym. 24x14 cm, sygn.: „E. Trojanowski".
wł. MNK

TRUSZ IWAN 1869—1912
310. KWIATY
ol. tekt., wym. 27x21 cm, sygn. 1. dół: „I. Trusz".
wł. pryw.

311. CERKIEWKA
ol. deska, wym. 16x27,5 cm, sygn. pr. dół: „I. Trusz".
wł. pryw.

312. KWITNĄCY SĄD
ol. pł., wym. 2.4x39 cm, sygn. l. dół: „Iw. Trusz".
wł. pryw.

313. DNIEPR
ol.tekt., wym. 28x46 cm, sygn. l. dół: „I. Trusz".
wł. MNK

314. KRAJOBRAZ
ol. tekt., wym. 23x28 cm, sygn. pr. dół: „Iwan Trusz".
wł. MNK

315. PEJZAŻ KRYMSKI
ol. tekt., wym. 49x50 cm, sygn. 1. dół: „I. Trusz".
wł. pryw.

WODYŃSKI JÓZEF 1884—1947
316. PEJZAŻ (Jugosławia — Rab)
ol. tekt., wym. 26x33 cm, , sygn. pr. dół: „Józef Wodyński".
wł. pryw.

317. KWITNĄCY SAD '
ol. tekt., wym. 36x49 cm, sygn. pr. dół: „Józef Wodyński Puszczykowo 1946".
wł. pryw.

318. STRUMYK
ol. tekt., wym. 38x44,5 cm, sygn. l. dół: „Józef Wodyński, Puszczykowo, 1946"
wł. pryw.

WOJNARSKI JAN 1879—1937
319. PASĄCE SIĘ KROWY
ol. tekt., wym. 18x24 cm, nie sygn.
wł. pryw.

320. ŻAGIEL
ol. tekt., wym. 28,5x20,5 cm, sygn. l. dół: „Jan Wojnarski 904".
wł. pryw.

321. MOTYW Z WŁOCH
ol. tekt., wym. 20,5x29 cm, sygn. l', dół: „Jan Wojnarski, 1904".
wł. pryw.

322. BARKI (Motyw włoski)
ol. tekt., wym. 20,5x29 cm, sygn. l. dół: „Jan Wojnarski 904".
wł. pryw.

323. MOTYW Z UKRAINY
ol. tekt., wym. 28,5x40 cm, sygn. 1. dół: „Jan Wojnarski 909".
wł. pryw.

324. SŁONECZNIKI
autolitografia barwna, wym. 27x39 cm, sygn. l. dół: „Jan Wojnarski odb. wł.".
wł. pryw.

325. SAD W NOCY
autolitografia barwna, wym. 37x54 cm, sygn. l. dół: "Jan Wojnarski".
wł. pryw.

326. AUTOPORTRET
litogr. barwna, wym. 28x25 cm, nie sygn.
wł. pryw.

ZALESKA ANNA
327. PEJZAŻ Z BODIAKIEM
ol. tekt., wym. 22,4x13 cm, sygn. l. dół: "A. ZAleska"
wł. pryw.

328. STÓG
ol. pł., wym. 19x28 cm, nie sygn.
wł. pryw.

ZIOMEK TEODOR 1874-1937
329. PEJZAŻ
ol. pł., wym. 84x47 cm, sygn. pr. dół: "T. Ziomek 1900"
wł. pryw.

330. ŻNIWA
ol. pł., wym. 19,5x70,5 cm, sygn. dół: "T.Ziomek"
wł. MNK

331. PEJZAŻ
ol. pł., wym. 26x35 cm, sygn. pr. dół: "T. Ziomek"
wł. MNK