XLII Aukcja: Jerzy Nowosielski - sztuka i sacrum. Prace na papierze - 10.01.2024, godz.: 19:00
23 grudnia 2023

XLII Aukcja: Jerzy Nowosielski - sztuka i sacrum. Prace na papierze - 10.01.2024, godz.: 19:00

Ja najlepiej się czuję w realizacjach i sytuacjach do przemyślenia i do rozegrania, kiedy właśnie nie bardzo wiadomo, czy to jest jeszcze sacrum, czy to jest już profanum. W moim odczuciu tam, gdzie następuje zbyt duża specjalizacja, w jednym albo w drugim kierunku, już zaczyna być mniej interesująco. Jerzy Nowosielski

 

Tematyka sacrum w sztuce artysty zaznacza się niezwykle mocno. Co charakterystyczne, w stylistyce malarskiej Nowosielskiego kompozycje z motywami sakralnymi czy realizacje monumentalne dedykowane miejscom kultu, wykraczały poza tradycyjne podejście do tej tematyki, a nawet budziły kontrowersje. Jego nowoczesne malarstwo było silnie zakorzenione w wielowiekowej tradycji. Dzięki temu ma tak uniwersalny charakter.

W przygotowanej ofercie aukcyjnej ponownie przyjrzymy się projektom sacrum Jerzego Nowosielskiego. Malarskie kompozycje wykonane farbami wodnymi czy rysunki ołówkiem i kredką obejmują zarówno przedstawienia ikonostasów, wnętrz świątynnych czy polichromii. W naszej kolekcji znalazły się przykładowo szkice do kościoła pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Zbylitowskiej Górze czy kościoła pw. Ducha Świętego w Tychach. Bogactwo i różnorodność tworzonych przez artystę projektów pokazuje nie tylko jego teologiczne czy malarskie fascynacje, ale też wyraźnie zainteresowania architekturą.

 


Zapraszamy wyłącznie do licytacji telefonicznej, online lub pozostawienia zlecenia licytacji


 


 KATALOG ONLINE

8. Jerzy Nowosielski Prezbiterium br PDA09714