1
z
1

Jasiek

ID: 1671

Wymiar

42,5 x 22,2 cm

Technika

olej/tektura

Sygnatura

sygn. i dat. p. d.: "J Malczewski / 1908"

Datowanie

1908

Postać wiejskiego chłopca z obrazu Jacka Malczewskiego wypełnia niemal całą przestrzeń obrazu. Taki zabieg oraz pewna monumentalizacja postaci były typowe dla portretów artysty. Prawie jednolite tło, pozbawione elementów charakterystycznych, jeszcze mocniej kieruje uwagę odbiorcy na chłopca. Odnosi się wrażenie, że bohater obrazu został zatrzymany nagle, jakby poproszony o pozowanie w trakcie trwającej zabawy czy pracy. Pomimo bardzo młodego wieku, chłopiec zaskakuje powagą, surowością spojrzenia, mocno kontrastującą z typową dla tego wieku infantylnością.

 

Malczewski, którego malarstwo jest przesiąknięte głęboką symboliką, wykazywał w swoich dziełach również dosadny realizm. Agnieszka Ławniczakowa zwraca uwagę: „w wizerunkach malowanych osób Malczewski bardzo wiernie, co nie znaczy pedantycznie, oddaje ich wygląd fizyczny […].  Twarze różnych osób, choć tak indywidualne, cechuje w obrazach Malczewskiego wspólne wszystkim zamyślenie, jakieś cofniecie się w głąb siebie”. Ta charakterystyka obejmuje również prezentowany portret.

Wizerunki dzieci pojawiają się w twórczości malarza dość często, niejednokrotnie w towarzystwie fantazyjnych postaci czy na tle pejzażu. „Jasiek”, doskonale zachowany, o wysokiej wartości artystycznej, jest ciekawą pracą w dorobku Malczewskiego. Wyróżnia się prostotą przedstawienia, daleką jednak od banału.

Obraz datowany jest na 1908 rok. Wiązał się on m. in. z rozpoczęciem przez Jacka Malczewskiego pracy w Żeńskiej Szkole Sztuk Pięknych Marii Niedzielskiej. Artysta został również członkiem zarządu nowo powstałej grupy „Zero” (mającej pełnić rolę opozycji do Towarzystwa „Sztuka”). W obrębie malarstwa to czas powstania tak znaczących kompozycji jak „Anioły z Tobiaszem” czy „Eloe z Ellenai”.

Opis obiektu