1
z
0

Żołnierz karmiący konia, 1936

ID: 4405

Proweniencja

kolekcja prywatna, Kraków

Wymiar

28,5 x 39 cm w świetle ramy

Technika

olej/sklejka

Sygnatura

sygn. i dat. u dołu: "Jerzy Kossak 1936"

Datowanie

1936

• opłata droit de suite

Opis obiektu

na odwrocie okrągła pieczęć z napisem w otoku: "JERZY KOSSAK Kraków pl. Kossaka [?] Nr. 0906" oraz napis: "„Stwierdzam autentycz / ność tego obrazu, / Jerzy Kossak"

Dodatkowy opis