1
z
1

Ulica w Krzemieńcu

ID: 1699

Wymiar

41 x 31 cm

Technika

olej/tektura

Sygnatura

sygn. p. d.: "Krcha"

Wystawiany

Obraz wystawiany i ujęty w katalogu: "Kolonia Artystyczna w Krzemieńcu nad Ikwą", Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym, Kazimierz Dolny 2010 r., str. 95.

Piękne ujęcie krzemienieckiej ulicy w wykonaniu Emila Krchy. To miasto na Wołyniu znacząco zapisało się w biografii artysty. Prowadził tam zajęcia w ramach Rysunkowego Ogniska Wakacyjnego, w Krzemieńcu wystawiał także swoje prace, nauczał w miejscowym liceum i aktywnie uczestniczył w życiu artystycznym miasta.

 

W latach 30-tych XX wieku Krzemieniec pretendował do miana kolonii artystycznej. Było to o tyle interesujące zjawisko, że jak opisuje Waldemar Odorowski: „w sytuacji, gdy w innych krajach kolonie artystyczne wymierają, tu tworzy się nowa i to tworzy się w sposób zorganizowany. Z jednej strony było to pochodną opóźnień kulturowych spowodowanych zaborami, z drugiej chęć nadążenia za Europą przez niepodległą już Polskę”. Miasto stawiało na artystów i swój kulturalny rozwój.

Opis obiektu

na odwrocie napis: "Krcha / Emil Krcha / Ulica w Krzemieńcu” / Kraków, ul. Czysta 8 II p"

Dodatkowy opis