1
z
2

Świerk

ID: 3151

Wymiar

67 x 32 cm

Technika

akwarela, gwasz/papier

Sygnatura

sygn. i dat. l. d.: "JFałat / Bystra 1916"

Datowanie

1916

Bystra – miejscowość leżąca na Śląsku Cieszyńskim – stała się dla Juliana Fałata azylem. Po ustąpieniu w 1910 roku z funkcji dyrektora krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych, zamieszkał w niej na stałe. Tutaj mieściła się willa i pracownia artysty, a obecnie – muzeum jego imienia. Zimowy pejzaż mistrza akwareli powstał rok po Wielkiej Wystawie Sztuki Polskiej w Wiedniu, w której uczestniczył. W 1916 roku zmarła żona artysty – Maria Luiza.

Opis obiektu

na odwrocie: - pieczątki (częściowo czytelne): "OBRAZY ORYGINALNE /… POLSKICH / …RÜBNER / KRAKÓW, RYNEK GŁÓWNY 11"; - oznaczenie: "1002" (kredką)

Dodatkowy opis