1
z
2

Potyczka przy studni

ID: 791

Wymiar

54,4 x 80 cm

Technika

olej/deska

Sygnatura

sygn. i dat. p. d.: "Jerzy Kossak / 36"

na odwrocie:

– napis: „Stwierdzam autentycz” / ność tego obrazu„ / Jerzy Kossak;

– okrągła pieczęć z napisem w otoku: JERZY KOSSAK Kraków pl. Kossaka 4 Nr. 360.;

– napis: Lwów Piłsudskiego 11;

– pieczęć (częściowo czytelna): SALON OBR…MALARZY …KICH / Lwów … Tel 265-86 / Nr. ew. / utor / … dzieła / … / …

 

Proweniencja:

kolekcja prywatna, Poznań

Opis obiektu

Podobne w tej kategorii