1
z
2

Kurator, 1974

ID: 1589

Wymiar

66 x 33 cm

Technika

olej/płótno

Sygnatura

sygn., dat. i opisany na odwrocie: "góra / upside / t. / Brzozowski, / 1974.; na odwrocie nalepka firmy ramiarskiej Delf Cadres d’Art"

Datowanie

1974

Proweniencja:

kolekcja prywatna, Polska

 

Artysta związany z Grupą Krakowską i teatrem Tadeusza Kantora, w swoich kompozycjach przedstawiał fascynacje abstrakcją i malarstwem surrealistycznym. Potwierdzeniem tych zainteresowań Brzozowskiego było członkostwo w międzynarodowym ugrupowaniu artystycznym Phases. Zaczynał od malarstwa figuratywnego, które „ożywiał” wprowadzanymi zniekształceniami ludzi czy przedmiotów. Niezwykle ekspresyjne, odrealnione kształty budowały metaforyczne kompozycje, nieraz nacechowane groteską czy ironią. Cechą charakterystyczną obrazów Brzozowskiego jest także intensywność kolorystyczna, odważne eksponowanie barwy i uczynienie z niej jednego z głównych narzędzi malarskiej ekspresji. Przykładem tego jest pochodząca z dojrzałego okresu twórczości praca „Kurator”. Ogniste czerwienie, żółcienie i oranże w połączeniu z nieregularną, abstrakcyjną formą znakomicie oddają charakter twórczości artysty.

Opis obiektu

Podobne w tej kategorii