1
z
1

Kompozycja z błękitem i czerwienią

ID: 1080

Wymiar

29,5 x 41,5 cm w św. p-p.

Technika

gwasz/papier

Proweniencja:

– ze spuścizny po artyście

– kolekcja prywatna, Warszawa (od 2000 r.)

Opis obiektu

Podobne w tej kategorii