1
z
2

Kompozycja

ID: 3643

Proweniencja

- ze spuścizny po artyście - kolekcja prywatna, Warszawa (od 2000 r.)

Wymiar

38,3 x 25,5 cm w św. p-p.

Technika

gwasz/papier milimetrowy

Sygnatura

sygn. l. d.: "lenica"; sygn. i dat. na odwrocie: "A. Lenica / 1965"

Datowanie

1965

  

Opis obiektu

Praca posiada szkło muzealne.

Dodatkowy opis

Podobne w tej kategorii