1
z
2

Pałac błyskawic

ID: 1097

Wymiar

27,2 x 31,2 cm

Technika

technika mieszana/płyta

Sygnatura

sygn. l. d.: "ERosenstein"

Datowanie

1989

dat. u dołu: 1989;

na odwrocie napis: Pałac błyskawic

 

Proweniencja:

– galeria Krzysztofory – dar artystki

– kolekcja prywatna, Kraków

Opis obiektu

Podobne w tej kategorii