1
z
0

„…szepty białości zapadają w nieskończoność…”

ID: 2380

Wymiar

45 x 46,5 x 7,3 cm

Technika

konstrukcja drewniana, płótno na sklejce, akryl

Sygnatura

sygn. i dat. na odwrocie: "J. GROCHOCKI / 2012 / SZEPTY BIAŁOŚCI / ZAPADAJĄ / J Grochocki W NIESKOŃCZONOŚĆ"

Datowanie

2012

Jerzy Grochocki definiuje sztukę jako „akt świadomy, niezależny, konstruktywny i odkrywczy”. W przypadku artysty stanowi fascynujące połączenie analitycznego myślenia i poetyckości, matematycznej precyzji i liryzmu. Autor innowacyjnego systemu Czterech Znaków Płaszczyzny i Czterech Obszarów Przestrzeni, w ramach którego wyróżnił barwy: czarną, złotą, srebrną i białą oraz przestrzenie: skupioną, złożoną, łamaną i ciągłą. Na ich podstawie stworzył w połowie lat 70. Koncepcję Matematyczności w Sztuce, która jest mocnym filarem jego twórczości. Co więcej, artysta w swoich pracach zamieszcza rzeczywiste elementy natury (np. gałęzie), tworząc zaskakujące połączenia tego, co naturalne, z tym co abstrakcyjne, powstałe na bazie logiki i matematyki. Jego działalność artystyczna to rozważania w obrębie konstruktywizmu, konceptualizmu czy geometrii.

Przedstawiony obiekt zwraca uwagę precyzją wykonania i minimalistyczną formą. Jednocześnie Jerzy Grochocki zauważa: „dążąc do perfekcji twórczej, świadomość podpowiada, że doskonałość idei jak i realizacji, tak jak każda doskonałość istnieje wyłącznie w wyobraźni. Nie ma prostej linii, ani idealnego kwadratu. Może więc doskonałość jest w niedoskonałości, a w niej należy szukać “idealnej prostej” tam gdzie wszystko jest krzywe, gdzie kora wyznacza prostą pnia i gdzie “... są tylko pionowe horyzonty...”, a w rytmie żywej geometrii szukać poezji słów zamieniając je na imiona”. Artysta był uczestnikiem około stu ekspozycji indywidualnych i zbiorowych. Wystawiał w Europie i Stanach Zjednoczonych, gdzie jego prace goszczą w zbiorach muzealnych i kolekcjach prywatnych.

Opis obiektu

na odwrocie nalepka z opisem pracy: "Jerzy Grochocki / Szepty białości, 2012 / Akryl, płótno, sklejka, drewno, 45 x 46,5 cm"

Dodatkowy opis

Podobne w tej kategorii