Menu
Zamówienie

Stanisławski Jan (1860-1907) "Łąka" - poz. katalogowa 9

  • Cena wywoławcza: 50 000 zł
  • Estymacja: 70 000 - 80 000
  • Datowanie: ok. 1885 r.
  • sygnatura: sygn. l. d.: "JAN STANISŁAWSKI"
  • Technika: olej/płótno
  • Wymiar: 22 x 35 cm
Katalog online Katalog Issuu Zlecenie licytacji Katalog PDF

 

 

na odwrocie pieczęć i fragment nalepki: "M / 5 35 X 22"

Oferowany obraz to przykład pejzażu czystego – klasycznego w dorobku malarza. Unikatowy kolekcjonersko ze względu na wczesny okres powstania – ok. 1885 roku oraz namalowanie na płótnie.

W historii malarstwa polskiego Jan Stanisławski zapisał się jako wybitny artysta i pedagog. Będąc profesorem Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie i twórcą tzw. szkoły pejzażu, stał się wychowawcą i mistrzem dla kolejnego pokolenia malarzy (wśród jego uczniów byli m. in. Abraham Neumann, Stanisław Gałek czy Stefan Filipkiewicz). Obrazy Stanisławskiego, zwykle o niewielkim formacie, charakteryzują się głębią lirycznego nastroju. Początkowo malowane realistycznie, ewoluowały w kierunku malarstwa wrażeniowego, opartego na silnie indywidualnym odbiorze natury. Artysta przedstawiał fragmenty krajobrazu. Na pierwszym planie umieszczał często niepozorne kwiaty czy bodiaki. Przekonywał w ten sposób, że piękno natury tkwi w każdym jej elemencie. Znane w twórczości Stanisławskiego są pejzaże rozległych pól Ukrainy czy pejzaże z Dniestrem. Malowane syntetycznie, nie raz z finezyjnie prowadzoną linią, przesycone były bogactwem kolorystycznym i szczególną wrażliwością na światło. Stanisławski doceniał jego rolę w wydobywaniu plamy barwnej.


Biografia: Stanisławski Jan (1860-1907)

Jan Stanisławski urodził się w 1860 roku w Olszanie na Ukrainie, zmarł w roku 1907 w Krakowie.

Uczył się w warszawskiej Klasie Rysunku pod opieką Wojciecha Gersona, następnie w krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych (m.in. u Władysława Łuszczkiewicza), a także w pracowni E. Carolusa-Durana. Poza tym studiował także matematykę na Uniwersytecie Warszawskim i Instytucie Technologicznym w Petersburgu. Stanisławskiego uważa się za jednego z głównych przedstawicieli symbolizmu w malarstwie pejzażowym. Czerpał z założeń impresjonizmu. Określa się go również jako twórcę „krakowskiej szkoły pejzażowej”. Nie tylko dostrzegał zmienność i piękno świata przyrody, ale poszukiwał w nim ukrytego sensu i metafizycznej głębi. Cechą charakterystyczną jego prac jest mały format oraz zastosowanie przede wszystkim tektury i deski, jako podłoża malowanych dzieł. Artysta tworzył także litografie (inspirował się japońskimi drzeworytami). Podróżował do takich krajów, jak Szwajcaria, Hiszpania, Niemcy, Włochy czy Austria. Często odwiedzał także kraj swoich narodzin, czyli Ukrainę. W 1897 roku zamieszkał w Krakowie i stanął na czele katedry malarstwa pejzażowego Szkoły Sztuk Pięknych (zrewolucjonizował metodę nauczania, wprowadzając zajęcia malowania w plenerze, np. w Ogrodzie Botanicznym, wyjeżdżał ze studentami do Zakopanego). Później prowadził zajęcia także w Szkole Malarstwa i Rysunku dla Kobiet. Wychowankami malarza byli m. in. Stanisław Kamocki, Stanisław Czajkowski czy Iwan Trusz. Stanisławski był członkiem Towarzystwa „Polska Sztuka Stosowana”, jak również jednym z założycieli Towarzystwa Artystów Polskich „Sztuka”. Zajmował się tworzeniem ilustracji do słynnego czasopisma Zenona Przesmyckiego „Chimera”, projektował scenografie teatralne i plakaty. Współpracował z Wojciechem Kossakiem przy tworzeniu panoramy „Przejście przez Berezynę”, a także z Janem Styką przy panoramie „Golgota”. Stanisławski swoje prace wystawiał m. in. w Paryżu. Jego obrazy znajdują się w Muzeum Narodowym w Krakowie, Muzeum Górnośląskim w Bytomiu, Muzeum Narodowym w Warszawie, Muzeum Śląskim w Katowicach, Muzeum Narodowym we Wrocławiu, Lwowskiej Galerii Sztuki, Muzeum Podlaskim w Białymstoku, Muzeum Mazowieckim w Płocku, Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu.

 

 

Zobacz katalog wystawy >> Jan Stanisławski i jego szkoła <<

 

                                                                                     
 
Polski Dom Aukcyjny Wojciech Śladowski

 

 

 

 


Polecamy