Menu
Zamówienie

Malczewski Jacek (1854-1929) "Portret Bronisławy Malczewskiej" - poz. katalogowa 3

  • Cena wywoławcza: 35 000 zł
  • Estymacja:
Katalog online Katalog Issuu Zlecenie licytacji Katalog PDF

 

 

 

 

 

olej, deska; 23,5 x 16,7 cm w świetle ramy;

sygn. wzdłuż prawej krawędzi: J Malczewski;

na odwrocie odręczne potwierdzenie autentyczności Józefa Krupińskiego: Stwierdzam, że obrazek / niniejszy przedstawiający / siostrę mistrza Bronisławę / Malczewską otrzymałem / wprost z rąk Jego / z którym łączyły mnie / bliskie i serdeczne sto- / sunki przyjaźni. / Kraków dnia 27 sierpnia 19 [zaklejona cyfra] / Józef Krupiński

Estymacja 50 000 - 70 000

 

Proweniencja:

- kolekcja Józefa Krupińskiego

- kolekcja prywatna, Kraków

 

Potwierdzenie autentyczności Agencji Art-Konsultant Pana Adama Konopackiego.

 

Bronisława Malczewska - starsza siostra artysty, odznaczała się skromnością i łagodnym usposobieniem. Nie założyła własnej rodziny, z oddaniem poświęciła się opiece nad matką, a później dalszymi krewnymi. Wspólnie z najmłodszą z rodzeństwa - Heleną, już jako dojrzała kobieta zamieszkała w Lusławicach, gdzie częstym gościem był Jacek Malczewski. Na prezentowanym obrazie widzimy ją jego oczyma: mocno upięte, rude włosy, prosta suknia, nieco smutne, zamyślone spojrzenie skierowane gdzieś w dal. Artysta mistrzowsko oddał twarz modelki, misternie przedstawiając jej rysy. Interesujące jest bogactwo kolorystyczne tej niewielkiej kompozycji. Zielenie, brązy, szarości umiejętnie połączone przez malarza ożywiają statyczny, pełen powagi portret. Malczewski wielokrotnie portretował swoje siostry, przykładowo olejne kompozycje przedstawiające Bronisławę znajdują się w zbiorach muzealnych w Radomiu i Warszawie. Podobnie, nasza aukcyjna propozycja jest warta zauważenia zarówno ze względu na walory artystyczne, jak i osobisty motyw. Atutem dzieła jest także widoczne na odwrocie odręczne potwierdzenie autentyczności wieloletniego przyjaciela Jacka Malczewskiego - Józefa Krupińskiego.

 


Biografia: Malczewski Jacek (1854-1929)

Jacek Malczewski urodził się w 1854 roku w Radomiu, zmarł w roku 1929 w Krakowie.

Malczewski Jacek (1854-1929)Jacek Malczewski był inicjatorem i głównym przedstawicielem symbolizmu w polskim malarstwie na  przełomie XIX i XX wieku. Początkowo uczył się rysunku pod opieką L. Piccarda, a także  jako wolny słuchacz uczęszczał do klasy W. Łuszczkiewicza w krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych. Dzięki namowom Jana Matejki podjął normalny tok studiów, a w międzyczasie pobierał lekcje rysunku u F. Cynka. Wiedzę uzupełniał również za granicą: w École des Beaux-Arts w Paryżu i Académie Suisse. Kurs z zakresu kompozycji w klasie mistrzowskiej Jana Matejki ukończył w roku 1879. Jacek Malczewski inspirował się w swojej twórczości dokonaniami Artura Grottgera oraz Jana Matejki. Widać w jego dziełach nawiązanie do tematów historycznych i poezji polskich romantyków. Twórczość artysty nacechowana jest patriotyzmem, martyrologiczną symboliką, a także polskim folklorem, tradycją, które przeplatane są motywami mitologicznymi czy biblijnymi. U Malczewskiego przewija się kilka powracających artystycznych wątków: m. in. tworzone autoportrety ("Autoportret z Muzą"), Thanatos i  śmierć, proces twórczy ("Natchnienie malarza"), nurt egzystencjalny ("Rusałki"), tematyka eschatologiczna ("Przepowiednia Ezechiela") czy obrazy inspirowane poematem Juliusza Słowackiego "Anhelli". Artysta podróżował do takich krajów, jak Włochy, Grecja, Turcja czy Francja. Należał do  Towarzystwa Artystów Polskich "Sztuka" (był jednym z założycieli), wiedeńskiego Vereinigung Bildender Künstler Ősterreichs Secession. Brał udział również w ekspozycjach ugrupowania Odłam (1910) i wystawach Niezależnych (1911, 1927). Malczewski dał się poznać jako uzdolniony pedagog: wykładał w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych (był także jej rektorem), na Wyższych Kursach dla Kobiet im. A. Baranieckiego i w Żeńskiej Szkole Sztuk Pięknych M. Niedzielskiej. Talent i indywidualny styl malarza był wielokrotnie doceniany np. medalami na międzynarodowych wystawach w Monachium (1892), Berlinie (1891) i w Paryżu (1900). Pierwsza indywidualna wystawa Malczewskiego odbyła się w 1903 roku w Towarzystwie Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie i Lwowie, oraz w Towarzystwie Zachęty Sztuk Pięknych w Warszawie. Potem odbyło się wiele kolejnych, w tym wystawy zbiorowe, również za granicą (Wiedeń, Petersburg czy Berlin).

 

>>> Jacek Malczewski - katalog wystawy TPSP 1939 r. <<<
>>> Obraz Malczewskiego w katalogu wystawy jubileuszowej I Salon Wiosenny, 1914 r.  <<< 

 

 

Polski Dom Aukcyjny Wojciech Śladowski


Polecamy