Menu
Zamówienie

Malczewski Jacek (1854-1929) "Ogrodniczka – Już łan zżęty"

  • 360 000 zł

Skontaktuj się z nami
  • sygnatura: sygn. p. d.: "J Malczewski"
  • Technika: olej/sklejka
  • Wymiar: 66 x 55,5 cm w świetle ramy

 

 

na odwrocie nalepki:

- "Muzeum Narodowe / w Warszawie / p21/00/6";

- "POZŁOTNICTO RENOWACJA / RAM I MEBLI STYLOWYCH / Piastów; ul. Wyspiańskiego 20";

- nalepka galeryjna

 

Obraz reprodukowany:

- T. Grzybkowska „Świat obrazów Jacka Malczewskiego”, Warszawa 1996, s. 48 (ilustracja w części: Natura i religia, pl. 8, z tytułem „Już łan zżęty”);

- Jacek Malczewski, Katalog wystawy w Muzeum Narodowym w Warszawie, ....... , s. 160, poz. 69, z tytułem „Powrót”;

- „Mistrzowie malarstwa polskiego”, Kraków 1996, s. 133;

- Dorota Kudelska „Dukt pisma i pędzla. Biografia intelektualna Jacka Malczewskiego”, Lublin 2008, poz. 15, z tytułem „Ogrodniczka”;

- Katalog wystawy w Musée d'Orsay w Paryżu z 2000 r., s. 158, 159, poz. 59 - jako „Ogrodniczka”

Por. także:

- St. Kozakowska „Jacek Malczewski. 1854-1929”. Katalog wystawy w Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie, Szczecin 1999;

- Z. K. Posiadała „Jacek Malczewski (1854-1929). W 150. rocznicę urodzin i 75. rocznicę śmierci”, Katalog wystawy w Muzeum Jacka Malczewskiego w Radomiu, Radom 2004

 

Jacek Malczewski po ustąpieniu z funkcji profesora Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie w 1921 roku, przebywał często w Lusławicach i Charzewicach, gdzie powstało wiele kompozycji pejzażowych, a także portrety i autoportrety. W Charzewicach mieszkała córka malarza Julia, w Lusławicach – siostry: Bronisława i Helena.

Kompozycja z fragmentem werandy i otaczającego ją ogrodu nawiązuje do cyklu alegorycznych prac artysty namalowanych około 1920 roku. Zaliczało się do nich siedem obrazów: „Już łan zżęty”, „Ogrodniczka”, „Fascynacja”, „Upojenie”, „Zgon”,”…” (tytuł nieokreślony), „Uwolnienie”. Na pierwszym planie opisywanego obrazu znajduje się postać kobiety odpoczywającej na ławce. Malczewski zachwycał się wiejskim pejzażem, ale i pracą prostych ludzi. Pozowali oni na prośbę artysty, zatrzymując się przy wykonywaniu codziennych obowiązków. Wysokiej klasy artystycznej kompozycja łączy w sobie afirmację natury i typową dla twórczości Malczewskiego warstwę symboliczną. Ogrodniczka oderwana od swojej pracy zamyka oczy – dystansuje się od świata zewnętrznego, poszukując harmonii i ukojenia. Obrazy artysty, bogate w metafory i możliwość rozbudowanych interpretacji, zaliczają się do klasyki polskiego malarstwa.


Biografia: Malczewski Jacek (1854-1929)

Jacek Malczewski urodził się w 1854 roku w Radomiu, zmarł w roku 1929 w Krakowie.

Malczewski Jacek (1854-1929)Jacek Malczewski był inicjatorem i głównym przedstawicielem symbolizmu w polskim malarstwie na  przełomie XIX i XX wieku. Początkowo uczył się rysunku pod opieką L. Piccarda, a także  jako wolny słuchacz uczęszczał do klasy W. Łuszczkiewicza w krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych. Dzięki namowom Jana Matejki podjął normalny tok studiów, a w międzyczasie pobierał lekcje rysunku u F. Cynka. Wiedzę uzupełniał również za granicą: w École des Beaux-Arts w Paryżu i Académie Suisse. Kurs z zakresu kompozycji w klasie mistrzowskiej Jana Matejki ukończył w roku 1879. Jacek Malczewski inspirował się w swojej twórczości dokonaniami Artura Grottgera oraz Jana Matejki. Widać w jego dziełach nawiązanie do tematów historycznych i poezji polskich romantyków. Twórczość artysty nacechowana jest patriotyzmem, martyrologiczną symboliką, a także polskim folklorem, tradycją, które przeplatane są motywami mitologicznymi czy biblijnymi. U Malczewskiego przewija się kilka powracających artystycznych wątków: m. in. tworzone autoportrety ("Autoportret z Muzą"), Thanatos i  śmierć, proces twórczy ("Natchnienie malarza"), nurt egzystencjalny ("Rusałki"), tematyka eschatologiczna ("Przepowiednia Ezechiela") czy obrazy inspirowane poematem Juliusza Słowackiego "Anhelli". Artysta podróżował do takich krajów, jak Włochy, Grecja, Turcja czy Francja. Należał do  Towarzystwa Artystów Polskich "Sztuka" (był jednym z założycieli), wiedeńskiego Vereinigung Bildender Künstler Ősterreichs Secession. Brał udział również w ekspozycjach ugrupowania Odłam (1910) i wystawach Niezależnych (1911, 1927). Malczewski dał się poznać jako uzdolniony pedagog: wykładał w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych (był także jej rektorem), na Wyższych Kursach dla Kobiet im. A. Baranieckiego i w Żeńskiej Szkole Sztuk Pięknych M. Niedzielskiej. Talent i indywidualny styl malarza był wielokrotnie doceniany np. medalami na międzynarodowych wystawach w Monachium (1892), Berlinie (1891) i w Paryżu (1900). Pierwsza indywidualna wystawa Malczewskiego odbyła się w 1903 roku w Towarzystwie Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie i Lwowie, oraz w Towarzystwie Zachęty Sztuk Pięknych w Warszawie. Potem odbyło się wiele kolejnych, w tym wystawy zbiorowe, również za granicą (Wiedeń, Petersburg czy Berlin).

 

>>> Jacek Malczewski - katalog wystawy TPSP 1939 r. <<<
>>> Obraz Malczewskiego w katalogu wystawy jubileuszowej I Salon Wiosenny, 1914 r.  <<< 

 

 

Polski Dom Aukcyjny Wojciech Śladowski


Polecamy