Menu
Zamówienie

Kossak Wojciech (1857-1942) "Strzelec konny - fragment panoramy Berezyna, 1913"

  • 106 000 zł

Skontaktuj się z nami
  • Datowanie: 1913 r.
  • sygnatura: sygn. i dat. l. d.: "Wojciech Kossak / 1913"
  • Technika: olej/płótno
  • Wymiar: 147 x 120 cm

  

na odwrocie nalepki wystawowe:

- "MUZEUM NARODOWE W KRAKOWIE / Autor Wojciech Kossak / Tytuł Strzelec konny / Technika i wymiary / Właściciel Wł. Godyń / Wystawa Kossakowie Nr kat. 1986 r.";

z boku nalepki oznaczenie: "KZG 3 z. 726 C-1 (3689)";

na nalepce pieczątka: "MUZEUM NARODOWE / W KRAKOWIE / ul. Manifestu Lipcowego 12";

- "Muzeum Narodowe we Wrocławiu potwierdza udział w wystawie czasowej „Panoramy Wojciecha Kossaka i Jana Styki” / prezentowanej od 14.06 do 27.06.2000 r. / Wojciech Kossak, Strzelec konny, fragment panoramy „Berezyna” (poz. kat. 46)";

pieczątka: "PRACOWNIA KONSERWACJI / MALARSTWA I RZEŹBY POLICHROMOWANEJ / MUZEUM NARODOWEGO / we Wrocławiu"

 

Obraz wystawiany:

- „Kossakowie”, Muzeum Narodowe w Krakowie, czerwiec-październik 1986.

- „Panoramy Wojciecha Kossaka i Jana Styki”, Muzeum Narodowe we Wrocławiu, 2000.

 

Literatura:

- „Kossakowie”, Muzeum Narodowe, Kraków, 1986, s. 90, poz. 13.

- Elżbieta Górecka „Panoramy Wojciecha Kossaka i Jana Styki”, Muzeum Narodowe, Wrocław, 2000, s. 117, poz. 46.

Muzealnej klasy dzieło Wojciecha Kossaka, stanowiące fragment jednej z najsłynniejszych panoram - „Berezyny”. Postać strzelca na koniu, dominującą w przestrzeni obrazu, artysta namalował szerokimi pociągnięciami pędzla, z wykorzystaniem mocnych barw. Pomimo statycznej sceny, wyczuwa się charakterystyczną dla obrazów Kossaka malarską ekspresję. Duży format pracy, technika wykonania i nieodłączna dla twórczości malarza tematyka historyczna, stanowią kolejne atuty obrazu.

Pomysł namalowania „Berezyny”, kolejnej po „Racławicach” panoramy, był rezultatem ogromnego sukcesu ukończonego w 1894 roku monumentalnego dzieła. „Zapewniło Kossakowi duży rozgłos i sławę świetnego batalisty, otwarło też przed nim nowe perspektywy malarskie”, pisał Kazimierz Olszański. Twórcami „Berezyny” byli: Julian Fałat, Wojciech Kossak, Michał Wywiórski, Kazimierz Pułaski, Jan Stanisławski i Antoni Piotrowski. Przy czym Kossak był autorem całej kompozycji figuralnej (pozostawił kilkanaście swoich sygnatur). Olszański w swojej publikacji przypomina, że malarz starannie przygotowywał się do pracy nad panoramą. Nie tylko zgłębiał wątki historyczne wojen napoleońskich, rodzaje umundurowania i broni, ale także osobiście zapoznał się z topografią miejsca. Scena obrazu przedstawiała przeprawę wojsk napoleońskich przez Berezynę 28 listopada 1812 roku. Po raz pierwszy została zaprezentowana w Berlinie w kwietniu 1896 roku. Następnie – w Warszawie, Kijowie, Moskwie. Panorama „Berezyny” choć podziwiana i doceniana artystycznie, nie odniosła spodziewanego sukcesu finansowego. Plany sprzedaży do Stanów Zjednoczonych nie powiodły się w związku z czym pocięto ją na fragmenty i zmagazynowano. W 1907 roku Wojciech Kossak zabrał płótno i rozdzielił na kilkanaście części, dokonując następnie ich podmalówek. „Te zmiany we fragmentach i przemalowania […] zwłaszcza w pejzażu (np. zamknięcie linii horyzontu lasem), miały też na celu wyeliminowanie partii Fałatowych i umożliwienie podpisania wycinka wyłącznie własnym nazwiskiem” – pisał Kazimierz Olszański. Prezentowany „Strzelec konny” jest jednym z fragmentów „Berezyny”, datowanym w 1913 roku.

Jak podaje „Słownik artystów polskich” w latach 1913-16 Wojciech Kossak był prezesem krakowskiego Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych. W 1912 roku prezentował swoje prace z Powszechnym Związkiem Artystów Polskich w Krakowie. W 1913 roku opublikował „Wspomnienia”, spisywane w latach 1911-1912. Został także profesorem jednej z trzech pracowni malarstwa Szkoły Sztuk Pięknych w Warszawie. Rok później uczestniczył m. in. w wystawie w Paryżu. W 1914 roku artystę uhonorowano nagrodą za działalność artystyczną Akademii Umiejętności w Krakowie.

Właścicielem obrazu był Władysław Godyń - restaurator, działacz społeczny, wybitnie zasłużony w pracy charytatywnej. Godyń finansował budowę domów dla potrzebujących (przykładowo dla dzieci niepełnosprawnych w Radwanowicach). Był kolekcjonerem sztuki (m. in. obrazów Kossaka, Matejki, Malczewskiego, Chełmońskiego, Siemiradzkiego). Zyski ze sprzedaży swoich zbiorów przeznaczał na cele społeczne.

 

 


Polecamy