Menu
Zamówienie

Kossak Jerzy (1886-1955) "Odwrót spod Moskwy" - poz. katalogowa 4

  • Cena wywoławcza: 10 000 zł
  • Estymacja:
Katalog online Katalog Issuu Zlecenie licytacji Katalog PDF

 

 

 

 

datowanie: 1937 r.

olej, płótno; 80,5 x 100,5 cm;

sygn., dat. i dedykacja l. d.: Aleksandrom Kłaputom w dzień ślubu / Jerzy Kossak / 1937;

na odwrocie nalepka z orzeczeniem autentyczności mgr. Leszka Ludwikowskiego z 1971 roku;

na krośnie pieczęć (częściowo czytelna): SKŁAD PAPIERU / LEKSANDROWIC / KÓW. BASZTOWA 11

Estymacja 40 000 - 50 000

 

Proweniencja:

- zakup Desa Kraków (lata 70.)

- kolekcja prywatna, Kraków

 

Obraz reprodukowany:

Olszański K., Jerzy Kossak, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław, Warszawa, Kraków 1992, il. 258 (cz.-b.).

 

„Odwrót spod Moskwy” jest pracą wpisującą się w tematykę napoleońską, która zajmuje istotne miejsce w dorobku artystycznym Jerzego Kossaka. Artysta najchętniej ukazywał tematy historyczne i batalistyczne, które przyniosły mu największą popularność. Opisywany obraz, jak czytamy w dedykacji, stanowił prezent ślubny dla Aleksandra Kłaputa, osoby blisko związanej z rodziną Kossaków (był on wieloletnim sekretarzem Wojciecha i Jerzego). W roku powstania obrazu Kossak uczestniczył w wystawie „Łowiectwo w sztuce polskiej” w warszawskiej Zachęcie, a także w Międzynarodowej Wystawie Łowieckiej w Berlinie.


Biografia: Kossak Jerzy (1886-1955)

Jerzy Kossak urodził się 11 września 1886 roku w Krakowie, zmarł 11 maja 1955 roku w tym samym mieście.

Jerzy Kossak Jerzy Kossak pochodził z rodu wybitnych polskich malarzy i artystów. Zarówno jego dziadek Juliusz, jak i ojciec Wojciech byli malarzami, siostry: Maria Pawlikowska-Jasnorzewska – poetką i Magdalena Samozwaniec – pisarką. Artysta uczęszczał do gimnazjum św. Jacka w Krakowie i Szkoły Kadetów. Jak pisze Kazimierz Olszański: „nauka szła mu ciężko i stale przynosił oceny niedostateczne […] Z drugiej strony od najmłodszych lat wykazywał zamiłowanie i uzdolnienia malarskie. Całymi godzinami wysiadywał w pracowni za fotelem dziadka, obserwując jak ten maluje, a Juliusz chętnie udzielał mu wskazówek i zachęt w tym kierunku”. U artysty od najmłodszych lat dał się poznać trudny charakter oraz skłonności do „sceptycyzmu i nihilizmu”, jak określał je ojciec. W trakcie I wojny światowej służył w armii austriackiej. W latach 1925-1926 wspólnie z ojcem wykonywał portrety ziemiaństwa oraz inne obrazy. W jego twórczości znaleźć można sceny batalistyczne, rodzajowe z motywem konia, historyczne (z powstania listopadowego, wojen napoleońskich, walk legionowych czy wojny z 1920 roku – np. „Cud nad Wisłą”). Tematem jego malarstwa były również sceny z polowań, pościgi czy wesela. Interesującym aspektem jego malarstwa były motywy z legend starogermańskich i staroangielskich, a także stworzone ilustracje do baśni Grimma i ballad Mickiewicza. Jego obrazy cieszyły się ogromną popularnością nie tylko wśród osób prywatnych, ale ze względu na poruszaną tematykę, również jednostek wojskowych, związków kombatanckich czy klubów oficerskich. Kossak był członkiem Związku Polskich Artystów Plastyków. Artysta uczestniczył w licznych wystawach m. in. w Krakowie (1910, 1928), Poznaniu (1911, 1921, 1925), Lublinie (1922, 1925, 1933), Lwowie (1924, 1929, 1931, 1933), Wilnie (1926), Warszawie (1927, 1930, 1931, 1932, 1934, 1937), Katowicach, Sosnowcu (1931), Radomiu (1953). Jego prace znajdują się w zbiorach m. in. Muzeum Narodowego w Krakowie, Lwowskiego Muzeum Historycznego, Muzeum Narodowego we Wrocławiu czy Muzeum Sztuki w Łodzi.

 

Polski Dom Aukcyjny Wojciech Śladowski


Polecamy