Menu
Zamówienie

Kossak Jerzy (1886-1955) "Odwrót Napoleona spod Moskwy"

  • 70 800 zł

Skontaktuj się z nami
  • Datowanie: 1927 r.
  • sygnatura: sygn. i dat. l. d.: "Jerzy Kossak 1927"
  • Technika: olej/płótno
  • Wymiar: 95,3 x 141 cm

 

 

Motywy z wojen napoleońskich były jednymi z ulubionych w twórczości Jerzego Kossaka. Artysta kontynuując rodzinne upodobanie do tematów historycznych i batalistycznych, zdominował swoją twórczość scenami żołnierskimi, bitew czy wizerunkami koni. Wysokiej klasy artystycznej kompozycja „Odwrót Napoleona spod Moskwy” powstała w II połowie lat 20. Zimowa sceneria, w której artysta umieścił postać Napoleona i jego żołnierzy, wzbogacona jest majestatyczną wizją Sfinksa. Barbara Małkiewicz opisywała tę scenę następująco: „na tle nie kończącej się kolumny pieszych żołnierzy w głębi kompozycji, widoczna jest na pierwszym planie jadąca konno grupa czterech osób: Napoleon na karym koniu i trzej oficerowie jego sztabu, sądząc po mundurach - dowódcy różnych formacji wojskowych. Tę grupę poprzedza dwóch jeźdźców, widocznych od tyłu, w amarantowych czakach ułańskich wojsk Księstwa Warszawskiego, z lancami w dłoniach. Silny wiatr od tylu rozwiewa grzywy i ogony koni, jeden z oficerów przytrzymuje nakrycie głowy. Niebo jest zasnute ciemnymi chmurami, poprzez które przedziera się czerwień słońca. Wśród chmur widnieje oświetlona różowo głowa sfinksa, zwrócona w stronę marszu kolumny wojsk. Tą symboliczną wizją artysta przypomina zwycięską kampanię wojsk napoleońskich w Egipcie, przeciwieństwo obecnej klęski kampanii rosyjskiej i beznadziejnego odwrotu spod Moskwy”.

W Słowniku Artystów Polskich obrazy zatytułowane „Odwrót spod Moskwy” z datą 1926 i 1927 rok wymieniono w kolekcjach Muzeum Sztuki w Łodzi oraz Muzeum Narodowego w Warszawie. W roku powstania omawianej pracy Jerzy Kossak uczestniczył w wystawie Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych w Warszawie.


Biografia: Kossak Jerzy (1886-1955)

Jerzy Kossak urodził się 11 września 1886 roku w Krakowie, zmarł 11 maja 1955 roku w tym samym mieście.

Jerzy Kossak Jerzy Kossak pochodził z rodu wybitnych polskich malarzy i artystów. Zarówno jego dziadek Juliusz, jak i ojciec Wojciech byli malarzami, siostry: Maria Pawlikowska-Jasnorzewska – poetką i Magdalena Samozwaniec – pisarką. Artysta uczęszczał do gimnazjum św. Jacka w Krakowie i Szkoły Kadetów. Jak pisze Kazimierz Olszański: „nauka szła mu ciężko i stale przynosił oceny niedostateczne […] Z drugiej strony od najmłodszych lat wykazywał zamiłowanie i uzdolnienia malarskie. Całymi godzinami wysiadywał w pracowni za fotelem dziadka, obserwując jak ten maluje, a Juliusz chętnie udzielał mu wskazówek i zachęt w tym kierunku”. U artysty od najmłodszych lat dał się poznać trudny charakter oraz skłonności do „sceptycyzmu i nihilizmu”, jak określał je ojciec. W trakcie I wojny światowej służył w armii austriackiej. W latach 1925-1926 wspólnie z ojcem wykonywał portrety ziemiaństwa oraz inne obrazy. W jego twórczości znaleźć można sceny batalistyczne, rodzajowe z motywem konia, historyczne (z powstania listopadowego, wojen napoleońskich, walk legionowych czy wojny z 1920 roku – np. „Cud nad Wisłą”). Tematem jego malarstwa były również sceny z polowań, pościgi czy wesela. Interesującym aspektem jego malarstwa były motywy z legend starogermańskich i staroangielskich, a także stworzone ilustracje do baśni Grimma i ballad Mickiewicza. Jego obrazy cieszyły się ogromną popularnością nie tylko wśród osób prywatnych, ale ze względu na poruszaną tematykę, również jednostek wojskowych, związków kombatanckich czy klubów oficerskich. Kossak był członkiem Związku Polskich Artystów Plastyków. Artysta uczestniczył w licznych wystawach m. in. w Krakowie (1910, 1928), Poznaniu (1911, 1921, 1925), Lublinie (1922, 1925, 1933), Lwowie (1924, 1929, 1931, 1933), Wilnie (1926), Warszawie (1927, 1930, 1931, 1932, 1934, 1937), Katowicach, Sosnowcu (1931), Radomiu (1953). Jego prace znajdują się w zbiorach m. in. Muzeum Narodowego w Krakowie, Lwowskiego Muzeum Historycznego, Muzeum Narodowego we Wrocławiu czy Muzeum Sztuki w Łodzi.

 

Polski Dom Aukcyjny Wojciech Śladowski


Polecamy