Menu
Zamówienie

Fałat Julian (1853-1929) "Wyjazd na polowanie w Nieświeżu"

  • 106 200 zł

Skontaktuj się z nami
  • sygnatura: sygn. l. d.: "JFałat Nieśwież"
  • Technika: akwarela/papier
  • Wymiar: 55,3 x 97,8 cm w świetle ramy

na odwrocie:

- fragment nalepki wystawowej z opisem: "Tytuł Wyp…odzaj dzieła akwa / Cena 9.000 Własność Data nadesłania 23/II 1912 r"

- orzeczenie mgr Leszka Ludwikowskiego z 1972 roku

Sceny z Nieświeża to rozpoznawalny motyw w twórczości Juliana Fałata. Jak pisał Mieczysław Treter to właśnie w Nieświeżu „sława Fałata jako znakomitego akwarelisty zajaśniała w całej pełni”. Miejscowość znajdująca się na terenie dzisiejszej Białorusi, niegdyś stanowiła siedzibę magnackiego rodu Radziwiłłów. Artysta przybył tam, by dokumentować polowanie na niedźwiedzia przez Wilhelma Pruskiego (późniejszego cesarza Wilhelma II). Krajobraz nieświeski wywarł na Fałacie duże wrażenie - „stał się najbliższy jego sercu, budził w nim najmocniejsze i najszczersze artystyczne zainteresowania”.

Obraz przedstawia scenę rodzajową rozgrywającą się przed szlacheckim dworkiem. Czytając „Pamiętniki” Fałata odnosi się wrażenie, że namalowana scena rozgrywa się w siedzibie magnackiej Radziwillmont, która była jednym z miejsc odpoczynku podczas odbywających się polowań. Artysta tak ją opisuje: „to dwa stojące naprzeciw siebie, długie, drewniane, parterowe budynki, z gankami umieszczonymi w pośrodku, w wysokości pierwszego piętra. Olbrzymie, drewniane kolumny, podtrzymujące dachy ganków, dają pojęcie o rozmiarach rosnących tutaj sosen […]”.

O pracach powstałych w trakcie pobytu w Nieświeżu Treter słusznie mówi, że „nie są już zwykłymi ilustracjami ciekawszych momentów słynnego polowania ani też doraźnemi notatkami w szkicowniku artysty, ale mają charakter śmiało na papier przelanych, wprzód dobrze przemyślanych i głębiej odczutych poematów, w sposób żywy i bezpośredni przemawiający wprost do wyobraźni widza. Doskonale zharmonizowane w ogólnym tonie barwnym, wszystkie - są to przecież pejzaże zimowe - odznaczają się tym lekko błękitnym zimny tonem”.

 


Biografia: Fałat Julian (1853-1929)

Julian Fałat urodził się w 1853 roku w Tuligłowach, zmarł w 1929 roku w Bystrej.

Studiował w krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych, ale również w Zurychu i Monachium, gdzie rozwijał swoje zainteresowania techniczne. Przede wszystkim był jednak malarzem, akwarelistą, rysownikiem. Jako rysownik dokumentalista pracował przy opracowywaniu archeologicznych wykopalisk w majątkach ziemskich czy w biurze architektonicznym Feliksa Gąsiorowskiego. Fałat pełnił również funkcję kreślarza przy budowie szwajcarskiej kolei Tösstahlbahn w kantonie Zurychu. W swoich obrazach przedstawiał sceny z życia codziennego dzielnic biedy, obyczaje i religijne rytuały ludności wiejskiej czy słynne sceny myśliwskie. Był także znanym karykaturzystą i portrecistą. W dziełach Fałata dostrzec można inspiracje estetyką japońską i impresjonizmem. Zwiedził nie tylko Włochy, Hiszpanię czy Francję, ale wybrał się również w podróż dookoła świata. Przez 10 lat mieszkał w Berlinie, pracując przy realizacji dworskich zamówień. W tym czasie często przyjeżdżał do myśliwskiej rezydencji cesarza Wilhelma Pruskiego w Hubertusstock. Artysta był mocno związany ze Szkołą Sztuk Pięknych, w której był dyrektorem (w 1895 r.), a następnie rektorem (od 1905 r.). Profesorami w trakcie jego kadencji były takie wybitne osobistości, jak Stanisław Wyspiański, Jacek Malczewski, Leon Wyczółkowski czy Teodor Axentowicz. Po przejściu na emeryturę w 1910 roku artysta zamieszkał w miejscowości Bystra na Śląsku Cieszyńskim. W trakcie I wojny światowej zajmował się tworzeniem portretów legionistów. Po zakończeniu działań wojennych zamieszkał w Toruniu, gdzie był inicjatorem powstania Konfraterni Artystów. Fałat sprawował również ważną funkcję dyrektora Departamentu Sztuki w Ministerstwie Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego. Talent Fałata był powszechnie znany i doceniany. Otrzymał m. in. srebrny medal na Międzynarodowej Wystawie Sztuki w Berlinie, złoty medal na międzynarodowych ekspozycjach w Berlinie, wielki złotym medal na Powszechnej Wystawie Krajowej w Poznaniu czy Wstęgę Komandorii Orderu Polonia Restituta. Malarz był członkiem Towarzystwa Artystów Polskich “Sztuka” i grupy poetów beskidzkich Czartak (jego pomysłodawcą był Emil Zegadłowicz). Otrzymał nominację na członka berlińskiej Królewskiej Akademii Sztuk Pięknych w roku 1893. Swoje prace pokazywał regularnie w Towarzystwie Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie, Towarzystwie Zachęty Sztuk Pięknych w Warszawie, a także Salonie Krywulta i Salonie Garlińskiego. Indywidualne prezentacje jego prac odbyły się m. in. w Warszawie, Lwowie, Poznaniu, Katowicach. Fałat eksponował swoje obrazy również za granicą, np. w Paryżu, Berlinie, Wiedniu, Monachium, Wenecji, Rzymie, Chicago. Swoje wspomnienia opisał w „Pamiętnikach”, wydanych w 1935 roku.
Julian Fałat znany jest przede wszystkim jako mistrz akwareli, jednej z trudniejszych technik malarskich. W trakcie studiów w Monachium tworzył sceny z życia klasztornego, zgodnie z akademicką estetyką oraz sceny rodzajowe zamieszczane w tamtejszych czasopismach. W latach 80-tych XIX wieku artysta zwrócił się w kierunku realizmu, przedstawiał sceny z codziennego życia dzielnic biedy. Fałat zajmował się tworzeniem ilustracji do warszawskich magazynów, np. „Tygodnika Ilustrowanego” i „Tygodnika Powszechnego” i wiedeńskiego „"Ver Sacrum". Jego doskonałe karykatury publikowano w krakowskim „Liberum Veto". Artysta wykonał liczne szkice podczas swoich podróży. Jednym z najbardziej charakterystycznych tematów malarskich były sceny myśliwskie z Nieświeża. W kolejnej dekadzie malarstwo Fałata zwróciło się w kierunku impresjonizmu. Typowe w tym wypadku było m. in. stosowanie kontrastów tonów ciepłych i zimnych, a także zainteresowanie sztuką japońską. W dojrzałym okresie twórczym częstym tematem stosowanym przez artystę były widoki wiejskiego kościoła. Julian Fałat był także autorem portretów (np. legionistów, żony, autoportrety).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Polski Dom Aukcyjny Wojciech Śladowski

 

 


Polecamy