Menu
Zamówienie

Berlewi Henryk (1894-1967) "Kompozycja" - poz. katalogowa 36

  • Cena wywoławcza: 8 000 zł
  • Estymacja: 14 000 - 18 000
  • sygnatura: sygn. p. d.: "H. BERLEWI"
  • Technika: gwasz, olej, technika mieszana, papier?
  • Wymiar: 32 x 40,3 cm
Katalog online Katalog Issuu Zlecenie licytacji Katalog PDF

 

 

na odwrocie:

- na wklejce pieczęć atelier artysty (częściowo czytelna): "…CHAPELLE PERRIN FROMANTIN / ATELIER / BERLEWI / …"

- "KAM. 2" [w kole]

 

 

Proweniencja:

– z kolekcji rodziny artysty (zakup w 2004 r.)

– kolekcja prywatna, Polska

 

Geometryczna kompozycja jednego z najważniejszych przedstawicieli awangardy okresu międzywojennego. Berlewi - twórca teorii mechanofaktury, członek Grupy Kubistów, Konstruktywistów i Suprematystów „Blok” - w swojej pracy twórczej rozwijał zainteresowanie rytmem, formami geometrycznymi czy op-artem. Oferowana praca posiadająca pieczęć atelier artysty, wykorzystuje klasyczne figury matematyczne i ograniczoną gamę barwną. Prostota i przejrzystość kompozycyjna są doskonałą egzemplifikacją artystycznego języka, którym posługiwał się twórca.


Polecamy