Menu
Zamówienie

Berdyszak Jan (1934-2014) "Reinstalacja (Nie-obecność)"

  • 24 000 zł

Skontaktuj się z nami

 

 

 

 

datowanie: 1994

fotografia na blasze; 65 x 48 cm;

sygn., dat. i opisany na odwrocie:  JAN / BER / DYSZ / AK / 1994 / REINSTALACJA / (na fotografii Jaroslava Beneša);

na odwrocie naklejka z oznaczeniem: 146 / IN -

 

 

 

Proweniencja:

- kolekcja rodziny artysty

- kolekcja prywatna, Poznań

 

Praca reprodukowana:

Jan Berdyszak. Prace 1960-2006, opr. M. Smolińska-Byczuk, W. Makowiecki, M. Pawłowski, Galeria Miejska Arsenał, Poznań 2006, s. 101, il. 90 (barwna).

 

Bibliografia:

- Jan Berdyszak. Retrospektywa wybranych problemów z lat 1962-1995, Galeria Sztuki Współczesnej Biura Wystaw Artystycznych, Katowice 1996.

-Jan Berdyszak. Prace 1960-2006, opr. M. Smolińska-Byczuk, W. Makowiecki, M. Pawłowski, Galeria Miejska Arsenał, Poznań 2006.

 

Wyjątkowa pozycja kolekcjonerska, jeden z ciekawszych przykładów fotograficznych eksperymentów Jana Berdyszaka dostępnych na polskim rynku sztuki. Choć fotografia obecna była w działaniach artysty już w latach 60., a następnie eksplorowana w kolejnych dekadach, zdaje się być mniej kojarzona z twórczością artysty. Witold Kanicki w szerokim opracowaniu wydanym przez Galerię Miejską Arsenał w 2006 roku, szczegółowo przygląda się temu zagadnieniu. Przypomina o Pokazach Plastyki Przestrzeni Animowanej, podczas których artysta wraz ze studentami tworzył specyficzne projekcje wyświetlane na różnorodnych obiektach (także ludziach), wskazuje na odwołujące się do fotografii cykle grafik „Studia po…”, i dalej zajmuje się, przytaczając słowa samego artysty: „kolejnym krokiem, bardziej bezpośrednim w wykorzystaniu obrazu fotograficznego, [jakim] stały się Reinstalacje fotograficzne”. To z tego ostatniego cyklu pochodzi oferowany obiekt.

Sygnowany i opisany przez artystę powstał na bazie pracy innego twórcy - czeskiego fotografa Jaroslava Beneša. Warto podkreślić, że obaj artyści współpracowali podczas III Fotokonferencji Wschód-Zachód „Nie-obecność w naturze”, która odbyła się w 1993 roku na zamku w Wojnowicach. Beneš fotografował wówczas dzieła polskiego artysty. Prezentowana praca posiada charakterystyczne dla Berdyszaka wycięcia w kompozycji. Puste przestrzenie, zgodnie z koncepcją artysty, dają szansę na ingerencję środowiska zewnętrznego - zwykle oddzielonego od obiektu - teraz mogącego wpływać na jego artystyczny i znaczeniowy wymiar. Witold Kanicki zauważa: „fakt, iż obraz rzeczywistości w wycięciu zawarty jest w obrazie rzeczywistości, jakim jest fotografia, dzieło sztuki (instalacja) zostało zobrazowane w nowej pracy (Reinstalacji), powoduje spiętrzenie, nawarstwienie, zwielokrotnienie”. Ta gęsta sieć konceptualnych odniesień przy jednoczesnej minimalistycznej formie dzieła sztuki jest właściwa dla wielu realizacji Jana Berdyszaka.

 


Biografia: Berdyszak Jan (1934-2014)

Jan Berdyszak urodził się 15 czerwca 1934 roku w Zaworach, zmarł w Poznaniu 18 września 2014 roku.

Jan Berdyszak w latach 1952-1958 studiował rzeźbę w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Poznaniu. Artysta zajmował zagadnieniem przestrzeni i jej wpływu na obiekt sztuki (wprowadził puste otwory w swoich kompozycjach, pozwalając na ingerencję przestrzeni rzeczywistej). Zainteresowania Berdyszaka obejmowały przestrzeń wewnętrzną (tworzoną przez artystę) i rzeczywistą (przypadkową, która ingerowała w obiekt i nadawała mu nowe znaczenia). Przekładał na język sztuki pojęcia abstrakcyjne: otwartości, nieskończoności. Był autorem m.in. cykli prac: „Koła podwójne”, „Obszary koncentrujące”, „Pass-par-tout”, „Przezroczyste”. W swoich artystycznych eksperymentach wykorzystywał grafikę, malarstwo, rzeźbę, instalacje. Działalność Jana Berdyszaka obejmowała projekty scenografii teatralnej, szkice rysunkowe, szereg publikacji. Był wieloletnim, zasłużonym pedagogiem, profesorem poznańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych (obecnie Akademii Sztuk Pięknych).

 

Polski Dom Aukcyjny Wojciech Śladowski


Polecamy