Menu
Zamówienie

Zawiejski Leon Mieczysław (1856-1933)

Leon Mieczysław Zawiejski żył w latach 1856-1933. Urodził się w Krakowie, zmarł prawdopodobnie w Wenecji.

Utalentowany rzeźbiarz. Studiował w Szkole Sztuk Pięknych w Krakowie, a następnie na Akademii Sztuk Pięknych w Wiedniu u Edmunda von Hellmera. Nauki pobierał także u Augusto Rivalta. Tematem jego prac były głównie portrety i kompozycje religijne. Tworzył także pomniki (np. Aleksandra Fredry we Lwowie, popiersie swojego przyjaciela Teofila Lenartowicza we Florencji czy kardynała Albina Dunajewskiego na Wawelu). Jest autorem dekoracji Teatru Miejskiego w Krakowie. W jego sztuce dostrzega się wpływ wiedeńskiego akademizmu i włoskiej naturalizmu. Mieszkał w Wenecji od 1902 roku. Zawiejski był dyrektorem słynnej fabryki szkła na włoskiej wyspie Murano. Artysta aktywnie uczestniczył w działalności wystawienniczej. Swoje prace prezentował na ekspozycjach w warszawskim Towarzystwie Zachęty Sztuk Pięknych, krakowskim i lwowskim Towarzystwie Przyjaciół Sztuk Pięknych, a także m. in. we Lwowie, Nowym Jorku, Florencji.

 

Polski Dom Aukcyjny Wojciech Śladowski