Menu
Zamówienie

Strasser Arthur (1854-1927)

Arthur Strasser przyszedł na świat 13 lutego 1854 roku w Adelberg, zmarł w Wiedniu, 8 listopada 1927 roku.

Utalentowany rzeźbiarz i profesor akademicki. Charakteryzował się wyjątkowym zmysłem obserwacji i starannym wykonywaniem wybranych motywów. Jego prace wpisują się m. in. w nurt naturalizmu i orientalizmu. Zalicza się go do przedstawicieli wiedeńskiej secesji. Studia podjął w Akademii Sztuk Pięknych w Wiedniu, a następnie kontynuował swoją edukacją na stypendium w Paryżu. W roku 1893 za swoją działalność artystyczną zdobył nagrodę Kaisera, trzy lata później – Złoty Medal. Artysta odbył podróż do Egiptu, która stała się dla niego ważną inspiracją do pracy twórczej. W jego rzeźbach zaczęły się pojawiać motywy orientalne, np. w przedstawianiu strojów ludności arabskiej. Strasser zdobył popularność. Jego dzieła znalazły się w zbiorach austriackiej rodziny cesarskiej. Artysta był wykładowcą rzeźby w Szkole Sztuk Stosowanych w Wiedniu. Poprzez powołanie nowych profesorów, starał się wprowadzić pojawiające się wówczas nowe nurty w sztuce. Nie były to zmiany rewolucyjne, ale mimo wszystko dość istotne. Jedną z najbardziej znanych prac Arthura Strassera jest rzeźba Marka Antoniusza, zaprezentowana na Wystawie Powszechnej w Paryżu w 1900 roku. Artysta tworzył prace dla znanej manufaktury ceramiki Friedricha Goldscheidera, powstałej w 1885 roku.    

 

Polski Dom Aukcyjny Wojciech Śladowski