Menu
Zamówienie

Picasso Pablo (1881-1973)

Pablo Picasso urodził się 25 października 1881 roku w Maladze, zmarł w  Mougins 8 kwietnia 1973 roku.

Niezwykła osobowość Pabla Picasso i jego awangardowa twórczość na stałe zapisały się historii sztuki współczesnej. Był jednym z twórców kubizmu. W swoim malarstwie odwoływał się przykładowo do Paula Cézanne'a i sztuki afrykańskiej. W początkach swojej twórczości również do symbolizmu i neoimpresjonizmu. Tematem obrazów, w zależności od okresu twórczego, czynił ludzi ubogich, postaci cyrkowe, stosował charakterystyczną dla kubizmu geometryzację i uproszczenie form. Artysta nie stronił od tematów politycznych. Jedno z najsłynniejszych dzieł Picassa „Guernica”, nawiązywało do zniszczenia tego baskijskiego miasta przez niemieckie lotnictwo (artysta należał do Francuskiej Partii Komunistycznej, był zwolennikiem ruchów lewicowych i pokojowych). Picasso uczył się w Hiszpanii i Francji. W 1907 roku powstały słynne „Panny z Avignon” – przykład poszukiwań artysty w zakresie estetyki kubizmu.  

Polski Dom Aukcyjny Wojciech Śladowski