Menu
Zamówienie

Orbitowski Janusz (ur. 1940)

Janusz Orbitowski urodził się 20 grudnia 1940 roku w Krakowie.

Janusz Orbitowski - artysta malarz, grafik, rysownik, zaliczany do grona abstrakcjonistów. Uznany pedagog. Był uczniem Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Krakowie, a następnie studentem Wydziału Malarstwa i Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w rodzinnym mieście (lata 1961-1967). Dyplom uzyskał w pracowni prof. Adama Marczyńskiego. Od 1972 roku związany z macierzystą uczelnią jako wykładowca. Tytuł profesorski uzyskał w 1992 roku. Artysta był stypendystą Pollock-Krasner Foundation.

W sztuce Janusza Orbitowskiego znajdujemy kompozycje geometryczne i prostotę form. Często w swoich pracach wykorzystuje figury prostokątów i rombów, które jak podaje Słownik Malarzy Polskich: „sytuował początkowo w pionie i poziomie, później przechodząc do kompozycji diagonalnych, bardziej dynamicznych”. Na przełomie lat 60. i 70. artysta nadał swoim pracom trójwymiarowość. Orbitowski wykonywał reliefy, także barwne, w których dodatkową rolę spełnia światłocień. Artysta swoje prace prezentował na wielu wystawach artystycznych, w tym zagranicznych (Stany Zjednoczone, Kanada, Niemcy i Francja). Odbyło się również kilkadziesiąt wystaw indywidualnych Orbitowskiego. Artysta należy do Związku Polskich Artystów Plastyków.

Polski Dom Aukcyjny Wojciech Śladowski