Menu
Zamówienie

Leszko Ludwik (1890-1957)

Ludwik Leszko (1890-1957) urodził się 21 IX 1890 roku w Krakowie, zmarł 27 VI 1957 roku w tym samym mieście.

Był studentem Józefa Mehoffera w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie (jego talent został uhonorowany dwoma medalami brązowymi oraz kilkoma nagrodami). Wiedzę uzupełniał również w wiedeńskiej akademii. Leszko był uznanym pejzażystą. Maria Zakrzewska w Słowniku Artystów Polskich zwraca uwagę: „malował olejno i niekiedy akwarelą dobrze skomponowane i potraktowane dekoracyjnie krajobrazy o przewadze motywów górskich i nadmorskich […] oraz pejzaże z podróży zagranicznych”. Tematem jego prac były również portrety, kompozycje figuralne i martwe natury. Artysta, jak czytamy w Słowniku Artystów Polskich, w początkowym okresie swojej pracy twórczej zajmował się również tematyką alegoryczną i mitologiczną. Malarz odbył liczne podróże, przykładowo do Francji, Turcji, Finlandii. Pracował jako nauczyciel rysunku w krakowskich szkołach ogólnokształcących i na Politechnice Krakowskiej. Pasjonował się sportem: należał do Polskiego Związku Narciarskiego i Akademickiego Związku Sportowego (był jego współzałożycielem). Zajmował się również publicystyką (w tym sportową), pracował w redakcji konspiracyjnego Dziennika Polskiego, był współtwórcą Dziennika Polskiego. Artysta przynależał do stowarzyszeń artystycznych: Związku Artystów Plastyków w Krakowie (od 1920 roku), Sekcji Plastyków Związku Legionistów w Krakowie, grupy Krąg. Artysta wiele wystawiał w Polsce i za granicą (w Paryżu, Bratysławie, Londynie, Brukseli, na Malcie). W ojczyźnie swoje obrazy prezentował w krakowskim i lwowskim Towarzystwie Przyjaciół Sztuk Pięknych, Towarzystwie Zachęty Sztuk Pięknych w Warszawie.

 

Polski Dom Aukcyjny Wojciech Śladowski