Menu
Zamówienie

Larisch Karol (1902-1935)

Karol Larisch przyszedł na świat 30 maja 1902 roku w Krakowie, zmarł tragicznie 6 października 1935 roku koło Skoczowa na Śląsku Cieszyńskim, podczas wycieczki motocyklowej

Karol Larisch był twórcą kompozycji figuralnych, pejzaży krakowskich Plant czy widoków wiejskich. Zamiłowany w sztuce dawnych mistrzów, szczególnie malarstwie francuskim XVIII wieku (dzieła Jean-Antoine Watteau), a także twórczości Aleksandra Gierymskiego. Larisch był uczniem Ignacego Pieńkowskiego, Józefa Pankiewicza i Felicjana Kowarskiego w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. W Paryżu uzupełniał swoją wiedzę u Józefa Pankiewicza. Wówczas związał się z grupą kapistów, zainteresowany problemem koloru. W swoim malarstwie poruszał tematy mitologiczne, studia aktów, martwe natury, a także motywy zabaw i pikników w plenerze, w czym widać inspiracje twórczością znanego z tych wątków Watteau. Zaliczyć go można do ważnych polskich kolorystów, choć jak podaje Słownik Artystów Polskich: „początkowo malował swe obrazy walorowo, w ciemnych czarno-zielonych tonacjach, z wyraźnie akcentowanym światłocieniem”. Powstawały wówczas m. in. motywy miejskie, bachanalie czy sceny pasterskie (fête champêtre). Wpływ na tę zmianę miała sztuka Cézanne’a i Seurata oraz kapiści. Irena Kossowska podkreślała, że „artysta zagęścił materię malarską, krótkimi, urywanymi pociągnięciami pędzla uzyskiwał bogate efekty fakturowe”. Artysta najczęściej posługiwał się techniką olejną, czasami malował obustronnie lub przemalowywał dawne prace. Do jego dorobku artystycznego zaliczają się także prace graficzne – najczęściej w technice suchej igły i akwaforty. Grafiki Larischa znalazły się na wystawie grafiki polskiej w USA w 1932 roku. W tym okresie mieszkał przez pewien czas w Poznaniu jako kierownik filii handlowej swego ojca.

Karol Larisch był członkiem grupy Pryzmat i Związku Zawodowego Polskich Artystów Plastyków w Krakowie. Artysta w wieku 25 lat zachorował na płuca, czego konsekwencją był pobyt w szpitalach paryskich, a po powrocie do kraju również w Zakopanem. Uczestniczył w wystawach artystycznych w latach 30-tych: np. w Instytucie Propagandy Sztuki w Łodzi i Warszawie, wystawach grupy Pryzmat, ekspozycjach w Poznaniu i Katowicach. Jego prace prezentowano także na wystawie grafiki polskiej w Stanach Zjednoczonych (Filadelfia, Nowy Jork, Ohio, Oklahoma). Wspólnie z Wacławem Taranczewskim zaprezentował swoje obrazy w Towarzystwie Kultury i Sztuki w Poznaniu w 1931 roku. Prace Karola Larischa wzbogacają zbiory m. in. Muzeum Narodowego w Krakowie i Kielcach Muzeum Okręgowego w Bydgoszczy, Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu czy Muzeum Sztuki w Łodzi.

 

Polski Dom Aukcyjny Wojciech Śladowski