Menu
Zamówienie

Lambert-Rucki Jean (1888-1967)

Jean Lambert-Rucki żył w latach 1888-1967

Jean Lambert-Rucki był znakomitym polskim rzeźbiarzem, malarzem i designerem związanym z Francją (obywatelem tego kraju został w 1932 roku). Artysta wszechstronny. W swojej bogatej twórczości wykorzystywał estetykę kubizmu i afrykańskiej sztuki plemiennej. Był ważnym przedstawicielem stylu art déco. Twórczość Lamberta-Ruckiego obejmowała również rysunek, ilustratorstwo i sztukę sakralną. Do jego dorobku zaliczają się maski i rzeźby nawiązujące do folkloru. Jak czytamy w publikacji Anny Wierzbickiej „École de Paris: pojęcie, środowisko, twórczość”, typowe dla Lamberta-Ruckiego były rzeźby polichromowane z mahoniu, dębiny czy odlane w brązie, utrzymane w stylu art déco. Tworzył je szczególnie w latach 20. XX wieku. W kolejnych dekadach tworzył prace „bliskie abstrakcji organicznej”. Istotne miejsce w jego twórczości zajmowała rzeźba sakralna.

Studiował w krakowskiej Szkole Przemysłowej, w Akademii Sztuk Pięknych pod opieką Józefa Pankiewicza i Józefa Mehoffera oraz w Académie Colarossi. Do Paryża przybył w 1910 roku. Mieszkał w paryskiej dzielnicy Montparnasse. Początkowo utrzymywał się z pracy w zakładzie fotograficznym. Przyjaźnił się z uznanymi malarzami: Mojżeszem Kislingiem (poznanym jeszcze w czasie krakowskich studiów), Soutine'm, Leopoldem Survage’m, Modiglianim (przez pewien czas dzielił z nim pracownię), Maksem Jacobem, Guillaume’em Apollinaire’em. W czasie I wojny światowej służył we francuskiej Legii Cudzoziemskiej. Artysta współpracował ze znanym dekoratorem Jeanem Dunand (jednym z czołowych przedstawicieli stylu art déco) oraz architektami: Le Corbusierem, Robertem Mallet-Stevensem i G. H. Pingussonem. Jego projekty biżuterii zostały wykonane przez sławnego projektanta Jean’a Fouquet’a. Lambert-Rucki uczestniczył w licznych wystawach, przykładowo w Salonie Niezależnych (od 1920 r.), Salonie Jesiennym (1919 r.), Salonie des Tuileries (od 1933 r.) oraz wspólnie z założoną przez kubistów grupą Section d'Or, do której należeli także m. in. Marcel Duchamp, Jacques Villon czy Fernand Léger. Artysta wystawiał swoje dzieła w galerii wpływowego francuskiego marszanda Léonce Rosenberga - Galerie l'Effort Moderne oraz współpracował z innym znanym handlarzem sztuką – Paulem Guillaume. W 1930 roku Lambert-Rucki brał udział w wystawie L'Union des Artistes Modernes. Osiem lat później uczestniczył w wystawie współczesnej sztuki sakralnej w Luwrze. Jak podaje Anna Wierzbicka, po śmierci Lamberta-Ruckiego ekspozycje jego prac dwukrotnie były prezentowane w paryskim Musée Bourdelle (1977 oraz 2000/01 r.) oraz w wystawie zbiorowej w Boulogne-Billancourt (1988/89 r.). Polska wystawa tego artysty miała miejsce w Warszawie w 1996 r.

 

Polski Dom Aukcyjny Wojciech Śladowski