Menu
Zamówienie

Krzyżanowski Henryk (1890-1960)

 Henryk Krzyżanowski przyszedł na świat 9 IV 1890 roku w Mogilnicy, zmarł we Wrocławiu 2 XI 1960 roku.

W latach 1910-1914 studiował na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie u Józefa Pankiewicza. Swoją wiedzę uzupełniał w Wiedniu, a także ponownie na krakowskiej ASP u Jacka Malczewskiego (1916 rok) oraz u Józefa Pankiewicza i Teodora Axentowicza (lata 1924-27). W trakcie studiów został wyróżniony dwoma medalami srebrnymi, medalem brązowym oraz nagrodami pieniężnymi. Artysta był stypendystą Funduszu Kultury Narodowej, dzięki czemu w 1938 roku wyjechał do Paryża. Krzyżanowski upodobał sobie tematykę pejzażową (widoki górskie, krajobrazy dolnośląskie), ale motywem jego obrazów były również architektura miejska, martwa natura i liczne portrety. Szczególnie cenił sobie twórczość Pankiewicza, Bonnarda i Cézanne’a (pod koniec życia przygotowywał jego monografię). Michał Domański w Słowniku Artystów Polskich pisze: „prace jego cechowała bezpośredniość oddania natury, świetny koloryt, przejrzystość kompozycji i dobra charakterystyka modeli w portretach”. Artysta zajmował się również malarstwem ściennym (w okresie międzywojennym zdobił kościoły w Stanisławowie i Lwowie, natomiast w 1960 roku współtworzył wystrój kościoła w Domecku k. Opola). Krzyżanowski posługiwał się techniką olejną, akwarelą i temperą. Rzadziej tworzył litografie. Publikował artykuły z zakresu sztuki w prasie lwowskiej (okres międzywojenny) i Zeszytach Wrocławskich (od 1948 roku). Artysta pracował jako pedagog. Uczył rysunku w gimnazjach w Stanisławowie, Równem i Lwowie. Wykładał również w Szkole Przemysłowej i był kierownikiem artystycznym spółdzielni Chudożnik. Po II wojnie światowej zorganizował, a następnie kierował Szkołą Rzemiosł Artystycznych we Wrocławiu (zamieszkał tam w 1946 roku). Aktywnie działał na rzecz miasta. Z jego inicjatywy powstało Liceum Poligraficzne i Ognisko Kultury Plastycznej. Współpracował z komisją Historii Sztuki Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego. Pełnił funkcję zastępcy dyrektora w Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych, a także kierownika Wojewódzkiego Ośrodka Metodyczno-Programowego dla średnich szkół artystycznych. Henryk Krzyżanowski był członkiem lwowskiego Związku Artystów Plastyków, a także zarządu lwowskiego Związku Artystów Grafików. Za swoją działalność artystyczną został wyróżniony m. in. Złotym Krzyżem Zasługi. Wystawy Krzyżanowskiego były organizowane w Stanisławowie, Lwowie, Wrocławiu, Wałbrzychu. Prace artysty znajdują się m. in. w Muzeum Narodowym we Wrocławiu, Lwowskiej Galerii Obrazów czy w Ministerstwie Kultury i Sztuki w Warszawie.

 

Polski Dom Aukcyjny Wojciech Śladowski