Menu
Zamówienie

Jackiewicz Władysław (ur. 1924)

Władysław Jackiewicz urodził się w Podbrodzie koło Wilna w 1924 roku

Władysław Jackiewicz jest uznanym malarzem i pedagogiem. Studiował u Artura Nachta-Samborskiego w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Gdańsku. Artysta był profesorem i rektorem macierzystej uczelni. Pracował w latach 1965-1981. Twórczość Władysława Jackiewicza to przede wszystkim rozważania nad ludzkim ciałem. Należał do założycieli Grupy Gdańskiej i Związku Polskich Artystów Malarzy i Grafików. Władysław Jackiewicz aktywnie uczestniczył w działalności wystawienniczej w Polsce i za granicą (m. in. we Włoszech i w Niemczech). Był kilkakrotnym laureatem Nagrody Ministerstwa Kultury i Sztuki I Stopnia. Władysław Jackiewicz w swoim dorobku ma kilkadziesiąt wystaw indywidualnych, przykładowo podczas XLIII Biennale Weneckiego. Prace artysty znajdują się w zbiorach Muzeów Narodowych w Warszawie, Poznaniu, Gdańsku, a także Muzeum Narodowym w Pradze czy Muzeum w Skopie. Wzbogacają także kolekcje prywatne w Europie i na świecie.

 Polski Dom Aukcyjny Wojciech Śladowski