Menu
Zamówienie

Gotlib Henryk (1890-1966)

Henryk Gotlib przyszedł na świat w roku 1890 w Krakowie, zmarł w South Godstone w Anglii w roku 1966.

Henryk Gotlib studiował w krakowskiej ASP po opieką m. in. Wojciecha Weissa i J. Unierzyskiego, w wiedeńskiej Kunstgewerbeschule i monachijskiej ASP (m. in. u Angelo Janka). Był także studentem na wydziale ekonomiczno-prawnym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Gotlieb odbył służbę wojskową w armii austriackiej w czasie I wojny światowej. Malował akty, pejzaże, portrety, martwe natury. Często w swoich obrazach ukazywał ludzi i zwierzęta przy pracy, a także sylwetki portugalskich i włoskich dziewcząt. Zajmował się także grafiką i rzeźbą, tworzył scenografie, był pedagogiem. Pracował w Wolnej Szkole Malarstwa Ludwiki Mehofferowej w Krakowie w latach 1930-1932.

Początkowo nawiązywał do francuskiego koloryzmu, dzieł Bonnarda i Matisse’a. W dziełach Gotliba ważna jest jakoś barwy i faktury. Malarz był przeciwnikiem impresjonizmu i wychodził z założenia, że ważna jest wyobraźnia, a nie naśladowanie rzeczywistości. Służyć miał temu kolor, pełniący rolę nośnika emocji artysty (początkowo były to barwy żywe i jasne, później, w latach 60-tych – w tonacji brązów, szarości i czerni). W tym czasie jego twórczość porównywana jest do Kokoschki, Soutine’a i Rouaulta. Gotlib publikował teksty z zakresu krytyki artystycznej w „Wiadomościach Literackich”, był redaktorem „Głosu Plastyków” (publikował również w prasie angielskiej). Jest autorem książek o sztuce: „Polish Painting” i „Wędrówki malarza”. Artysta był członkiem grupy Formiści (od 1919 r.), Grupy Krakowskiej, a także ugrupowań o orientacji kolorystycznej: Zwornik, Nowa Generacja, Grupa Dziesięciu, Awangarda. Uczestniczył w działaniach Związku Zawodowego Polskich Artystów Plastyków. Należał do Cercle des Artistes Polonais á Paris od 1928 roku. Współpracował także z teatrem Cricot. Odwiedził Paryż (tam pokazywał swoje obrazy na Salonie Jesiennym, Salonie Niezależnych i Salonie Tuileries) oraz Włochy, Grecję i Hiszpanię. Na stałe osiedlił się w Anglii w 1939 roku. Uczestniczył w wystawach London Group, a także prezentował swoje prace m. in. w Brukseli i Krakowie.

 

Polski Dom Aukcyjny Wojciech Śladowski