Menu
Zamówienie

Czajkowski Stanisław (1878-1954)

Stanisław Czajkowski urodził się 9 marca 1878 roku w Warszawie, zmarł w Sandomierzu 21 sierpnia 1954 roku

Stanisław Czajkowski odebrał staranne wykształcenie artystyczne. Rysunku uczył się od Wojciecha Gersona. Studiował malarstwo w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych u Jacka Malczewskiego, Józefa Mehoffera i Leona Wyczółkowskiego. Kolejnymi punktami w edukacji artysty były akademia monachijska i Académie Julian w Paryżu. Przez jeden semestr (1906/1907) kształcił się u Jana Stanisławskiego. Podobieństwa ze szkołą mistrza widoczne są we wczesnych pracach artysty.

Stanisław Czajkowski malował pejzaże (szczególnie jesienne), sceny rodzajowe z życia wsi i miasteczek. Janusz Derwojed charakteryzował: „umiejętnie operował plamą barwną, uzyskując harmonijne zestawienia kolorystyczne, zawsze bardzo spokojne, o przewadze szarości, jak gdyby niedoświetlone”. Piesze wędrówki malarza po Polsce stawały się inspiracją do powstających obrazów. Czajkowski zwiedził Włochy, a lata I wojny światowej spędził w Holandii (odbyły się tam wystawy indywidualne artysty w Amsterdamie, Hadze i Rotterdamie). Pracował jako wykładowca na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie (od 1950 był profesorem). Malarz został uhonorowany orderem Odrodzenia Polski (1949 rok). Należał do stowarzyszenia „Sztuka”.

Czajkowski aktywnie uczestniczył w działalności wystawienniczej. Brał udział w ekspozycjach „Sztuki”, Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie, Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych w Warszawie. Wystawiał w Salonie Garlińskiego i Instytucie Propagandy Sztuki. Malarz prezentował swoje prace na wystawach sztuki polskiej za granicą, organizowanej przez Towarzystwo Szerzenia Sztuki Polskiej wśród Obcych (w Nowym Jorku, Sztokholmie, Moskwie, Wenecji). W 1937 roku w Paryżu na międzynarodowej wystawie otrzymał Grand Prix za obraz „Z dzieckiem do chrztu”.

Obrazy artysty w swoich zbiorach posiadają: Muzeum Narodowe w Warszawie, Muzeum Narodowe w Krakowie, Muzeum Narodowe we Wrocławiu, Muzeum Historyczne m. st. Warszawy, Muzeum im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy, Muzeum Okręgowe w Toruniu, Muzeum Górnośląskie w Bytomiu, Muzeum Fryderyka Chopina w Żelazowej Woli, Muzeum Adama Mickiewicza w Warszawie.

Bibliografia: „Słownik Artystów Polskich i Obcych w Polsce Działających: Malarze, Rzeźbiarze, Graficy”, tom I, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1971

Polski Dom Aukcyjny Wojciech Śladowski