Menu
Zamówienie

Cybulski Tadeusz (1878-1954) "Portret męski p. S. P."

  • 6 000 zł

Skontaktuj się z nami
  • sygnatura: sygn. l. d.: „Cybulski Tadeusz" (słabo czytelne)
  • Technika: olej/płótno
  • Wymiar: 94 x 75,5 cm

na odwrocie nalepka z opisem: „Nr porządkowy w zgłoszeniu / 13 / Tytuł dzieła / Portret męski / p. S. P.” oraz nalepka wystawowa częściowo czytelna: „CENTRAL…..W ARTYSTYCZNYCH / KRAKOWIE / Autor / Nazwisko / Technika w / Wymiary: wys….ctm,  szer. 75,50 ctm / Nr leg. Z.P.A.P….Cena…zł / Podpis Tadeusz Cybulski”


Biografia: Cybulski Tadeusz (1878-1954)

Tadeusz Cybulski urodził się 31 marca 1878 roku w Krakowie, zmarł 30 października 1954 roku w tym samym mieście

Tadeusz Cybulski był malarzem, rzeźbiarzem, zajmował się scenografią i krytyką artystyczną. Odebrał staranne wykształcenie, zarówno artystyczne, jak i z zakresu prawa. Cybulski uzyskał doktorat z prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim, następnie podjął studia na krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. Początkowo, w latach 1905-1910 studiował rzeźbę u Konstantego Laszczki, później także malarstwo pod opieką Wojciecha Weissa (1918-1920). Edukację uzupełniał także za granicą: w Wiedniu (u E. Gerischa, 1914 r.), Paryżu (u J. Pankiewicza, 1924-1925), we Włoszech (1927 r.). Artysta zdał państwowy egzamin nauczycielski w roku 1926.

Tadeusz Cybulski pozostawał pod wpływem postimpresjonizmu oraz przez pewien czas kubizmu. Tworzył portrety, martwe natury, a także pejzaże. Debiut artysty datuje się na rok 1914 podczas wystawy jubileuszowej Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie (zaprezentował wówczas rzeźbę w brązie „Mr Williams” i obraz olejny „Z Litwy kowieńskiej”). Był członkiem licznych organizacji artystycznych: Cechu Artystów Plastyków Jednoróg, Zrzeszenia Artystów Plastyków Zwornik i ZZPAP w Krakowie. Artysta był członkiem dyrekcji Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie w latach 1910-1918. Należał także do jury konkursu na projekty plafonów dla Wawelu i do Komisji Artystycznej Zamków Królewskich w Krakowie i w Warszawie. Tadeusz Cybulski przygotowywał scenografie dla Teatru im. J. Słowackiego („Sen srebrny Salomei” Słowackiego), Teatru Bagatela („Turoń” Żeromskiego), współpracował z teatrem Cricot (był jednym z twórców inscenizacji „Wyzwolenia”). Zaprojektował dekoracje i kostiumy do sztuki „Śmierć Fauna” T. Czyżewskiego. Artysta pracował jako nauczyciel rysunku w II Gimnazjum Państwowym w Krakowie, wygłaszał prelekcje z zakresu historii i teorii sztuki na uniwersytecie w Poznaniu, Uniwersytecie Jagiellońskim, Politechnice Krakowskiej, krakowskim ZPAP. Cybis była autorem wielu artykułów z zakresu sztuki. Jego teksty ukazywały się m. in. w „Czasie” (w 1932 roku prowadził dział krytyki artystycznej), „Pologne Litteraire”, „Głosie Plastyków” (był współtwórcą czasopisma, przez półtora roku jego redaktorem naczelnym, a także członkiem komitetu redakcyjnego). Artykuł „O własne oblicze w naszej twórczości plastycznej” stanowił podsumowanie jego artystycznych poglądów.

Malarz uczestniczył w wystawach w kraju i poza jego granicami. Swoje prace prezentował m. in. na Wystawie Niezależnych w Krakowie w 1927 roku, wystawach TPSP (do 1952 roku), wystawie „Martwa natura w malarstwie polskim” w warszawskim Instytucie Propagandy Sztuki (1939 rok). Brał udział w wystawach sztuki polskiej za granicą organizowanych przez Towarzystwo Szerzenia Sztuki Polskiej wśród Obcych, w Salonie Jesiennym w Paryżu w 1931 roku (zaprezentował wówczas projekty scenograficzne). Ekspozycje indywidualne artysty odbyły się np. w TPSP w Krakowie (lata 1925, 1931, 1947, 1951).

 

Polski Dom Aukcyjny Wojciech Śladowski


Polecamy