Menu
Zamówienie

Chełmoński Józef (1849-1914) "Kaczki nad wodą"

  • 660 000 zł

Skontaktuj się z nami
  • Datowanie: 1886 r.
  • sygnatura: sygn. i dat. l. d.: "JÓZEF CHEŁMOŃSKI / 1886" (ostatnia cyfra słabo czytelna)
  • Technika: olej/płótno
  • Wymiar: 66 x 90,3 cm

 

 

na odwrocie na dolnej listwie krosna naklejka papierowa z napisem: "Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie / Autor: Józef Chełmoński / Tytuł dzieła: „Kaczki nad wodą"/ [dalsza część nalepki zaklejona papierem widoczna w promieniach IR] Rodzaj dzieła: ol., pł /Podpis autora: wł. pryw."

Obraz posiada ekspertyzę Agencji Art Konsultant Pana Adama Konopackiego.

Literatura ogólna (wybór):

- M. J. Wegner Józef Chełmoński w świetle korespondencji [w:] „Źródła do dziejów sztuki polskiej", t. VI, Wrocław 1953;

- J.Wiercińska „Katalog prac wystawionych w Towarzystwie Zachęty Sztuk Pięknych w Warszawie w latach 1860-1914”, Wrocław 1969, s. 49;

- M. Masłowski „Malarski żywot Józefa Chełmońskiego”, Warszawa 1965;

- A. Vetulani Chełmoński Józef Marian, [w:] „Słownik artystów polskich”, t. I, Warszawa 1971;

- A. Ligocki „Józef Chełmoński”, Warszawa 1973;

- M. Masłowski „Józef Chełmoński”, Warszawa 1973;

- „Malarstwo polskie od XVI do początku XX wieku” [katalog zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie], Warszawa 1975;

- „Józef Chełmoński (1849-1914)” T. I. Wystawa monograficzna, opr. T. Matuszczak, Muzeum Narodowe w Poznaniu, Poznań 1987 [dalej: „Katalog”];

- T. Matuszczak „Józef Chełmoński”, Kraków 1996;

- T. Matuszczak „Józef Chełmoński”, Kraków 2003.

 

Nastrojowe „Kaczki nad wodą” znakomicie oddają istotę malarstwa pejzażowego artysty. Motyw ptactwa obecny jest w wielu pracach Chełmońskiego („Kuropatwy”, „Bociany”, „Sójka”, „Dropie”). Umiłowanie i zachwyt nad przyrodą były charakterystyczne dla jego twórczości. Artysta potrafił ujrzeć piękno w każdym elemencie natury, a dzięki zmysłowi obserwacji i wrodzonej malarskiej wrażliwości, nadać mu wartość i znaczenie.

Piękny, nadwodny pejzaż z dojrzałego okresu twórczości powstał pod koniec pobytu Chełmońskiego w Paryżu (przebywał tam w latach 1875-1887). Maciej Masłowski podkreślał ogromną tęsknotę artysty za krajem: „brak mu natury polskiej, która była wyłączną treścią jego obrazów”. Powrót do ojczyzny miał przełomowe znaczenie dla odrodzenia malarstwa Chełmońskiego.


Polecamy