Menu
Zamówienie

Beich Franz Joachim (1666-1748) "Odsiecz twierdzy Ostrzyhom (Gran) 16 sierpnia 1685"

  • 35 500 zł

Skontaktuj się z nami
  • Datowanie: ok. 1720-1725
  • Technika: olej/płótno z dublowanymi pasami brzeżnymi
  • Wymiar: 59 x 78 cm

 

 

Przedstawienie: „Odsiecz twierdzy Ostrzyhom (Gran) 16 sierpnia 1685” podczas tzw. V wojny austriacko-tureckiej pomiędzy Świętą Ligą złożoną z Rzeczypospolitej, Austrii, Republiki Weneckiej, Rosji i Państwem Kościelnym a Imperium Osmańskim / „Entsatz von Gran am 16. August 1685”

Autor obrazu, nadworny malarz księcia bawarskiego, Franz Joachim Beich, przedstawił decydujący moment odsieczy twierdzy Ostrzyhom w dniu 16 sierpnia 1685 roku z rąk tureckich, tj. załamanie się tureckiej kawalerii i przełamanie sił tureckich przez wojska cesarskie oraz ich ostateczne zwycięstwo pod dowództwem bawarskiego księcia elektora Świętego Cesarstwa Rzymskiego Maxa Emanuela (1662-1726), walczącego w służbie cesarza. Bitwa rozegrała się dwa lata po odsieczy Wiednia pod dowództwem króla Polski Jana III Sobieskiego.

 Exposè historyczne do obrazu autorstwa dra Mariusza Horanina.Polecamy