Menu
Zamówienie

Publikacje

Czterdziestolecie Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych, 1939 rok

Dodany w dniu

Pierwsze Czterdziestolecie Tow. Zachęty Sztuk Pięknych1861—1900 czerwiec—wrzesień 1939 pod protektoratem Pana Ministra W. R. I O. P. prof. dr Wojciecha Świętosławskiego Wystawa Pierwszego CzterdziestoleciaTowarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych1861 — 1900   Objaśnienia skróceńSzk. Szt. P. w W-wie — Szkoła Sztuk Pięknyck w WarszawieSzk. Rys. w W-wie— Szkoła Rysunkowa w Warszawiein. pr. zob. Zbiory T. Z.S. P.— inne prace zob. Zbiory T-wa Zachęty Szt. P. ol.ol.— olejnyakw.— akwarelapast.— pasteloł.— ołówekkr.— kredkatemp.— temperapł.— płótnotekt.— tekturapap.— papiersygn.— sygnowanyniesygn. —-niesygnowany wł. właścicielT. S. P. — Tow. Zachęty Sztuk Pięknych Wymiary podano w centymetrach pierwsza liczka oznacza wysokość, druga szerokośćFotografie Anny Janczewskiej Klisze wyk. Fotochemigrafia NowoczesnaDruk. M....

Czytaj więcej →

Józef Chełmoński: życie i twórczość - część I

Dodany w dniu

Józef Chełmoński: życie i twórczość   Krystyna Czarnocka Warszawa 1957 Wydawnictwo »SZTUKA« Lata sześćdziesiąte i siedemdziesiąte XIX wieku, lata studiów i początków twórczości Chełmońskiego, stanowią ważny okres w dziejach sztuki polskiej, a szczególnie naszego malarstwa. Już poprzednie pokolenie artystyczne, działające o dwadzieścia lat wcześniej, rozpoczęło świadomą walkę o sztukę narodową; było to pokolenie, o którym pisał Henryk Piątkowski, że „...pierwsze rzuciło utarte ślady naśladownictwa zagranicy, spojrzało przed siebie i naturę otaczającą, przyrodę własną zaczęło odzwierciedlać, przebiegając kraj z kijem podróżnym w ręku i pudełkiem z farbami na plecach".1 Walce prowadzonej przez artystów towarzyszyły gorące spory i dyskusje teoretyczne, wystąpienia literatów...

Czytaj więcej →

Józef Chełmoński: życie i twórczość - część II

Dodany w dniu

Pod koniec roku 1871 wyjechał Chełmoński do Monachium. Na długiej i pełnej wyrzeczeń drodze do wiedzy artystycznej, Monachium było etapem, na którym zatrzymywała się, na krócej lub dłużej, większość polskich malarzy drugiej połowy XIX wieku. Kierowała ich tam przede wszystkim chęć studiowania w „prawdziwej" Akademii (w tym czasie ani warszawska Klasa Rysunkowa ani krakowska Szkoła Sztuk Pięknych nie były jeszcze akademiami) oraz możność oglądania i studiowania w galeriach sztuki prac wielkich mistrzów. Również nie bez znaczenia była ambicja konfrontacji swoich prac na wystawach, które z racji znaczenia ośrodka jakim stało się Monachium, miały charakter międzynarodowy, a ocenianie były przez bardziej...

Czytaj więcej →

Józef Chełmoński: życie i twórczość - część III

Dodany w dniu

Jedna była sprawa, która bardzo bolała krytyków polskich, którą często wypominali Chełmońskiemu — uważali oni, choć nie nazywali tego po imieniu, że za dużo prawdy jest w jego obrazach. Mieli mu za złe, że pokazuje w swych pracach, które oglądają i kupują cudzoziemcy, niedolę i nędzę ludu polskiego. „Chełmoński maluje postacie wiejskie z uderzającym charakterem, mam jednak do zarzucenia, że nie tylko nie szuka w tych typach powabnej strony, ale nawet umyślnie prawie sili się na odnalezienie szorstkiej ich formy..." 54 — pisał o "Karczmie" kronikarz paryski "Kłosów". Zaś recenzent "Biesiady Literackiej" żali się, że "...gdyśmy czytali recenzje krytyków francuskich,...

Czytaj więcej →

Leon Wyczółkowski - Katalog wystawy zorganizowanej w setną rocznicę urodzin artysty - część I

Dodany w dniu

MUZEUM NARODOWE W KRAKOWIE LEON WYCZÓŁKOWSKI WYSTAWA OBRAZÓW I GRAFIKI CZERWIEC-LIPIEC 1952 PAŁAC TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ SZTUK PIĘKNYCHW KRAKOWIE W SETNĄ ROCZNICĘ URODZIN ARTYSTY1852-1952 Wydanie drugie Wstęp do Katalogu napisał Tadeusz DobrowolskiKatalog Wystawy opracowała Helena Blumówna Nakładem Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w KrakowieL. zaro. 478 z 16. VI. 1952, M-3-13707. Druk ukończono 20. VI. 1952Nakład 1.000 egz. Ark. druk. 5. Papier druk. 80 g ilustr. 110 g 61X86Krakowskie Zakłady Graficzne Nr 4, ul. Józefa Sarego 7 Wystawa obrazów Leona Wyczółkowskiego została urządzona w związku ze stuletnią rocznicą urodzin artysty w roku 1852. Wybrano na tę wystawę Kraków dlatego, że z miastem...

Czytaj więcej →