Menu
Zamówienie

Publikacje — Stanisław Noakowski z 32 reprodukcjami

Stanisław Noakowski z 32 reprodukcjami

Dodany w dniu

MIECZYSŁAW WALLIS STANISŁAW NOAKOWSKI Z 32 REPRODUKCJAMI   MONOGRAFJE ARTYSTYCZNE TOM XX NAKŁAD GEBETHNERA I WOLFFA WARSZAWA     Wszelkie prawa zastrzeżone. KRAKÓW. — DRUK W. L. ANCZYCA I SPÓŁKI KLISZE WYKONANO W ZAKŁ. B. WIERZBICKIEGO I S-KI W WARSZAWIE   1928 To czas się cofnął — i odwrócił lica: by spojrzeć jeszcze raz... na piękność wdali, Która lakierni tęczami zachwyca.... J. Słowacki.   Twórca czarujących fantazyj malarskich na temat architektury wieków minionych, Stanisław Noakowski, urodził się dnia 26 marca r. 1867 w Nieszawie, na Kujawach, w rodzinie szlacheckiej. Ojciec jego, Władysław Noakowski, był w Nieszawie rejentem; i wujów Sandomierskich,...

Czytaj więcej →