Menu
Zamówienie

Publikacje — Salon Doroczny 1924/25 Lubelski Oddział Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych w Warszawie

Salon Doroczny 1924/25, Lubelski Oddział Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych w Warszawie

Dodany w dniu

SALON DOROCZNY 1924/25 LUBELSKI ODDZIAŁ TOWARZYSTWA ZACHĘTY SZTUK PIĘKNYCH W WARSZAWIE. Informacji co do cen dzieł wystawianych udziela oraz pośredniczy w sprzedaży kancelaria wystawy.Odbito w drukarni „SZTUKA" w Lublinie, ulica Kościuszki No 8. telefon No 360. ZARZĄD TOWARZYSTWAPrezesBRZEZIŃSKI STANISŁAW Vice-PrezesOKUŃ EDWARD Członkowie Komitetu Artyści:AUSTEN ANTONI, CIEŚLEWSKI TADEUSZ, GÓRSKI KONSTANTY, OTTO ZYGMUNT, POPOWSKI STEFAN, STĘPSKI WIKTOR Miłośnicy:CHEŁMOŃSKI MICHAŁ, CZERNIEWSKI LUDOMIR, GUTOWSKI JÓZEF, RACZYŃSKI ROGIER, STURM ADOLF, WÓYCICKI ZYGMUNT Dyrektor ZarządzającyBRZOZOWSKI ZENON Kierownik Oddziału LubelskiegoNASSIUS MIECZYSŁAW JURY WYSTAWY PrzewodniczącyGÓRSKI KONSTANTY Członkowie JuryOd Komitetu:AUSTEN ANTONI, CIEŚLEWSKI TADEUSZ, OKUŃ EDWARD, OTTO ZYGMUNT, POPOWSKI STEFAN, STĘPSKI WIKTOR Wybrani przez Artystów:GRABOWSKI ADAM, KOPCZYŃSKI BRONISŁAW, KRASNODĘBSKI PIOTR,...

Czytaj więcej →