Menu
Zamówienie

Publikacje — Salon 1937 TZSP w Warszawie

Salon 1937, Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych w Warszawie

Dodany w dniu

TOWARZYSTWO ZACHĘTY SZTUK PIĘKNYCH W WARSZAWIE   SALON 1937   PRZEWODNIK 128grudzień OBJAŚNIENIA SKRÓCEŃCzł. hon.- Członek Honorowy Towarzystwa Z. Szt. P.Czł. rzecz.- Członek rzeczywisty T-wa Z. Szt. P.[H.C.]- Hors Concours (nie podlega jury)D.H.- Dyplom honorowy T-wa Z. Szt. P.Potw. D.H.- Potwierdzenie dyplomu honorowegoM.Zł.- Medal złotyM. Sr.- Medal srebrnyPotw. M.Sr.- Potwierdzenie medalu srebrnegoM.Br.- Medla brązowyZ.Wyr.- Zaszczytne wyróżnienie T-wa Z. Szt. P.N.Pr.R.M.- Nagroda Prezesa Rady MinistrówN.M.Spr.Wewn.- Nagroda ministra Spraw WewnętrznychN.M.Spr.Z.- Nagroda Ministra Spraw ZagranicznychN.M.W.R. i O.P.- Ngroda Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenai PublicznegoN.Pr.B.G.K.- Nagroda Prezesa Banku Gospodarstwa KrajowegoN.Pr.P.K.O.- Nagroda Prezesa Pocztowej Kasy OszczędnościN.Pr.P.B.R.- Nagroda Prezesa Państwowego banku RolnegoN.M.Warsz.- Nagroda miasta st. WarszawyN.Kur.Warsz.-...

Czytaj więcej →