Menu
Zamówienie

Publikacje — Salon 1928 TZSP w Warszawie

Salon 1928, Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych, Warszawa - część I

Dodany w dniu

PRZEWODNIK nr 39GRUDZIEŃ SALON 1928 TOWARZYSTWO ZACHĘTY SZTUK PIĘKNYCH WARSZAWA   OBJAŚNIENIA SKRÓCEŃ:(Czł. hon.) — Członek honorowy Towarzystwa Z. S. P.(Czł. rz.)— Członek rzeczywisty T-wa Z. S. P.H. C.—Hors Concours (nie podlega jury)D. H.—Dyplom Honorowy T-wa Z. S. P.M. zł.— medal złotyM. sr.—medal srebrnyM. br.—medal brązowyZasz. Wyr.— Zaszczytne wyróżnienie T-wa Z. S.P.N. Pr. R. M.—Nagroda Prezesa Rady MinistrówN. M. Warsz.—Nagroda Miasta Stoł. WarszawyN. Kur. War.—Nagroda Wydaw. Kuriera Warszawskiegool.—olejnyakw.—akwarelagw.— gwasztemp.— temperaoł.— ołówekrys.— rysunekakwaf. —akwafortapłask.—płaskorzeźba Kusze wyk. w Zakładzie Chemigraf. B. WierzbickiFotografie wykonał Jan WołyńskiDruk M. Uahasiński, Warszawa, Bracka 20, tel. 518-78   WŁADZE TOWARZYSTWA PREZESBRZEZIŃSKI STANISŁAW VICE-PREZESPOPOWSKI STEFAN CZŁONKOWIE KOMITETU I...

Czytaj więcej →

Salon 1928, Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych, Warszawa - część II

Dodany w dniu

ĆWIERĆWIECZE (nieco wypisów z archiwum Tow. Zachęty Szt. P.) Salon Doroczny Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych istnieje od roku 1911. W tym roku bowiem urządzono go pod tą nazwą po raz pierwszy i oparto na zasadach, na których wspiera się po dzień dzisiejszy. Lecz nie wyskoczył on nagle, jak Pallada z głowy Jowisza. Idea wystawy takiej powstała o wiele dawniej, i dawniej też, bo w roku 1904 została wcielona w życie w formie zaczątkowej, pod nazwą „Wystawy dorocznej". W archiwum wystaw specjalnych Tow. Zachęty Szt. P. dochowało się z tych czasów nieco materiału, z którego warto po latach dwudziestu pięciu coś...

Czytaj więcej →