Menu
Zamówienie

Publikacje — Katalog Wystawy "Sto lat malarstwa polskiego"

Katalog Wystawy "Sto lat malarstwa polskiego" - część I

Dodany w dniu

TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ SZTUK PIĘKNYCH W KRAKOWIE   KATALOG WYSTAWY STO LAT MALARSTWA POLSKIEGO 1800—1900 (DZIEŁA ARTYSTÓW NIEŻYJĄCYCH) OPRACOWAŁDR FRANCISZEK KLEIN Z 40 ILUSTRACJAMI KRAKÓW MCMXXIXNAKŁADEM KOMITETU WYSTAWY"STO LAT MALARSTWA POLSKIEGO" Kraków — druk W. L. Anczyca i Spółki OD KOMITETU Projekt urządzenia wystawy «Sto lat malarstwa polskiego» powstał z inicjatywy Związku Komitetów parafjalnych Opieki nad ubogimi. Wystawa doszła do skutku dzięki nader życzliwemu stanowisku Dyrekcji Tow. Przyj. Sztuk Pięknych, która oddała na cele Wystawy sale Pałacu Sztuki i nie szczędziła współpracy przy jej organizowaniu.Wszystkim osobom i instytucjom, które raczyły oddać na wystawę obrazy, będące ich własnością — składamy serdeczne podziękowanie. KOMITET...

Czytaj więcej →

Katalog Wystawy "Sto lat malarstwa polskiego" - część II

Dodany w dniu

149.NIEDZIELA KWIETNIA.Na tle krajobrazu pod figurą Chrystusa na krzyżu, grupa kobiet i chłopaków wiejskich z wiankami kwiatów.ol., płótno, 28/44, sygn. prawo dół «H. Lipiński».Ilustracja.Właśc. p. Alfred Jakoubek, Kraków. 150.STUDIUM RABINA.Popiersie Żyda w lisim kołpaku na głowie.ol., płótno, 37/50, sygn. prawo dół «H. Lipiński 865».Właśc. p. dr. Franciszek Walter, Kraków. 151.PASTUSZEK.Siedzi pod drzewem i gra na fujarce.ol., płótno, 25/21, sygn. lewo dół «H. L.».Właśc. p. dr. Franciszek Walter, Kraków. 152.STARZEC Z KSIĄŻKĄ.Na ławce siedzi starzec z białą brodą i trzyma w rękach przed sobą otwartą książkę.ol., kart. 43/59, ns.Właśc. p. dr. Ludwik Dąbrowski, Kraków. LÓFFLER LEOPOLDur. 1828 w Radymnie, um. w...

Czytaj więcej →