Menu
Zamówienie

Salon Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie, 1934 r.

Dodany w dniu

SALON 1934 r.

OD 31 MAJA DO 15 LIPCA

TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ SZTUK PIĘKNYCH W KRAKOWIE

JURY I KOMITET URZĄDZAJĄCY WYSTAWĘ:
TEODOR GROTT, JAN HRYŃKOWSKI, MIESZKO JABŁOŃSKI, TYMON NIESIOŁOWSKI, STANISŁAW POPŁAWSKI, KAZIMIERZ RUTKOWSKI, TADEUSZ SEWERYN

Reprodukcje zamieszczone w Katalogu wykonała bezinteresownie Drukarnia Narodowa w Krakowie

Zgodnie z uchwałą Komitetu Wykonawczego Zjazdu Artystów Plastyków, odbytego w roku 1932 w Krakowie z racji uroczystości 25- lecia śmierci Stanisława Wyspiańskiego, powołaną została do życia instytucja ogólnopolskich wystaw, których celem ma być ożywienie ruchu artystycznego w Polsce.
Pierwszem miastem, któremu w udziale przypadła zaszczytna rola zorganizowania tego rodzaju wystawy pod nazwą „Salon 1934", jest Kraków, miasto sławy sztuki polskiej, kolebka artystów, siedziba najstarszej w Polsce Uczelni artystycznej i najstarszego Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych, które w roku bieżącym święci 80-lecie swego istnienia. Z kolei analogiczne Salony urządzane być mają w innych miastach Rzeczypospolitej: Wilnie, Lwowie, Poznaniu i Łodzi, jako widome wysiłki skoordynowanej woli artystów, państwa i społeczeństwa w kierunku zamanifestowania wartości współczesnej sztuki polskiej oraz jej roli w ogólnym dorobku kulturalnym wolnego narodu.
Tym to wielkim celom, jakie przyświecały Komitetowi Wykonawczemu Zjazdu Artystów Plastyków, użycza powagi i mocy Pan Prezydent
Rzeczypospolitej Prof. Ignacy Mościcki, który obecnością swoją raczył uświetnić uroczystość otwarcia „Salonu" w krakowskim Pałacu Sztuki.
Liczne nagrody ufundowane przez Ministerstwo W. R. i O. P., Gminę miasta Krakowa, Koncern Ilustrowanego Kuriera Codziennego, posła Mariana Dąbrowskiego, Powiatową Kasę Oszczędności, Miejską Kasę Oszczędności, p. Leona Holzera, p. Artura Wohla, Bank Gospodarstwa Krajowego, Tow. Przyjaciół Sztuk Pięknych, p. M. Krzyżanowskiego, Dra M. Wasserbergera i osoby, które nazwiska swe życzą sobie utrzymać w tajemnicy — świadczą o żywym oddźwięku, z jakim powszechnie spotkała się idea Salonu.
Doniosłe zadania corocznych, ogólnopolskich wystaw, wielki wysiłek artystów starszego i młodego pokolenia, życzliwy stosunek Rządu i Społeczeństwa do zbiorowej inicjatywy artystów, stanowi jeden z poważnych etapów budowy polskiej kultury artystycznej, godnej wielkości naszej Rzeczypospolitej.

ANERI (IRENA WEISSOWA) (Kraków)
1. OBRAZ I, olejny
2. OBRAZ II kwiaty, olejny

ARCT EUGENIUSZ (Warszawa)
3. ODWILŻ, olejny
4. PEJZAŻ Z KAZIMIERZA, olejny

BADOWER JÓZEF (Sosnowiec)
5. STUDIUM, olejny

BEDNARSKI WINCENTY (Kielce)
6. KRZEMIENIEC (pejzaż), olejny

BOROWSKI WACŁAW (Warszawa)
7. LATO, olejny
8. PO POLOWANIU, olejny

Wacław Borowski "Po polowaniu"

BORYSOWSKI STANISŁAW (Kraków)
9. MORZE POŁUDNIOWE. olejny

Stanisław Borysowski "Morze południowe"

BUNSCH ADAM (Bielsko)
10. PIOSENKA KARNAWAŁOWA, olejny
11. ZWIASTOWANIE, olejny

CHMURSKI KAZIMIERZ (Kraków)
12. KONIE W PEJZAŻU, olejny

CZAJ J. G. (Zakopane)
13. WNĘTRZE, olejny

CZAJKOWSKI STAN. (Warszawa)
14. WIEŚ GÓRALSKA W ZIMIE, olejny

CZAPSKI JÓZEF (Warszawa)
15. AUTOPORTRET, olejny

DADLEZ PAWEŁ (Kraków)
16. OWOCOBRANIE, olejny

DIETRICH HENRYK (Kraków)
17. KRAKÓW ULICA SIENNA, olejny

DUNIKOWSKI XAWERY (Kraków)
18. WNĘTRZE, olejny

FEDKOWICZ JERZY (Kraków)
19. STUDIUM, olejny
20. PORTRET, olejny

FILIPKIEWICZ STEFAN (Kraków)
21. MROŹNY DZIEŃ W TATRACH, olejny

FORSTER KAROL (Kraków)
22. KOMPOZYCJA, olejny

GEPPERT EUGENIUSZ (Kraków)
23. JAZDA Z R. 1831, olejny

GERŻABEK ADAM (Kraków)
24. DZIECKO Z PSEM, olejny
25. PRZY TOALECIE, olejny

GETTER STANISŁAW (Kraków)
26. ŚPIĄCA, marmur

 

Stanisław Getter "Śpiąca"

GROTT TEODOR (Kraków)
27. LATO, olejny

Teodor Grott "Lato"

HOCHMAN HENRYK (Tarnów)
28. SEN, marmur

HOFMAN WLASTIMIL (Kraków)
29. BÓG DAŁ — BÓG WZIĄŁ, olejny

HUFNAGLÓWNA GIZELA (Warszawa)
30. MŁYN W BOCHOTNICY, olejny
31. PEJZAŻ NADWIŚLAŃSKI, olejny

HRYŃKOWSKI JAN (Kraków)
32. TULIPANY, olejny
33. PORTRET Z KSIĄŻKĄ, olejny

 

Jan Hryńkowski "Portret z książką"

JABŁOŃSKI MIESZKO (Kraków)
34. OGRODNICZKA, olejny
35. STUDIUM, olejny

JAROCKI WŁADYSŁAW (Kraków)
36. NARCIARKA, olejny

JAROSZ ZBIGNIEW (Kraków)
37. TATRY W MARCU, olejny
38. Z DACHU POCZTY GŁÓWNEJ, olejny

KARPIŃSKI ALFONS (Kraków)
39. PORTRET L. SOLSKIEGO, olejny

 

Alfons Karpiński "Portret Ludwika Solskiego"

KERNERÓWNA HENRYKA (Tarnów)
40. PŁASKORZEŹBA I, majolika
41. PŁASKORZEŹBA II, majolika

KITZ MARCIN (Lwów)
42. RYBY, olejny

KARNY ALFONS (Warszawa)
43. MŁYNARSKI, brąz
44. MASZYŃSKI, brąz

KOWALSKI LEON (Kraków)
45. PORTRET, olejny

KOROTKIEWICZ TADEUSZ (Kraków)
46. KOMPOZYCJA, olejny

Tadeusz Korotkiewicz "Kompozycja"

KRCHA EMIL (Kraków)
47. MACIERZYŃSTWO, olejny
47a PEJZAŻ Z KRAKOWA, olejny

KRÓL ZYGMUNT (Kraków)
48. KOŚCIÓŁEK ŚW. TRÓJCY W TARNOWIE, olejny

KRZETUSKA HANNA (Kraków)
49. WIOSNA 1934, olejny

KSIĄŻEK JAN SZCZĘSNY (Kraków)
50. PEŁNE NAGIETKI, olejny
51. AUTOPORTRET, pastel

KUNA HENRYK (Warszawa)
52. PORTRET PROF. T. ZIELIŃSKIEGO, brąz
53. PORTRET GEN. K. ZAMORSKIEGO, brąz

LAM WŁADYSŁAW (Poznań)
54. KRAJOBRAZ SŁONECZNY, olejny
55. KRAJOBRAZ JESIENNY, olejny

LANDAUÓWNA HANKA (Kraków)
56. PEJZAŻ, olejny

LASZCZKA KONSTANTY (Kraków)
57. OPUSZCZONY, granit

 

Konstanty Laszczka "Opuszczony"

58. PORTRET PROF. L. WYCZÓŁKOWSKIEGO, brąz
59. PORTRET Ż. SK., brąz

ŁYSAKOWSKI ROMAN (Kraków)
60. STUDIUM, olejny

MACKIEWICZ KONSTANTY (Warszawa)
61. KOŚCIÓŁ, olejny

MARS WITOLD (Lwów)
62. KOMPOZYCJA, olejny

MATUSZCZAK EDWARD (Kraków)
63. MIASTECZKO, olejny
64. PEJZAŻ, olejny

MEHOFFER JÓZEF (Kraków)
65. STACJA DROGI KRZYŻOWEJ, olejny

MENKES ZYGMUNT (Paryż)
66. PEJZAŻ, olejny

MITERA KAZIMIERZ (Kraków)
67. PEJZAŻ, olejny

MRÓZ TADEUSZ (Kraków)
68. MOST, olejny

MULLER SZYMON (Kraków)
69. SPOCZYNEK, akwarela

NEBENZAHL-WISTREICH GIZA (Katowice)
70. PEJZAŻ, olejny

NIESIOŁOWSKI TYMON (Wilno)
71. AKT KOBIECY, olejny

Tymon Niesiołowski "Akt kobiecy"

OLEŚ ANDRZEJ (Kraków)
72. PEJZAŻ, olejny

ORŁOWICZ TADEUSZ (Kraków)
73. PORTRET, olejny

ORWICZ STEFAN (Kraków)
74. NA WIOSNĘ, olejny

PAUTSCH FRYDERYK (Kraków)
75. OSACZONY ODYNIEC, olejny

Fryderyk Pautsch "Osaczony Odyniec"

PIWKO JERZY ZYGMUNT (Kraków)
76. PARK KRAKOWSKI, olejny
77. PRZEDMIEŚCIE, olejny

POCHWALSKI KASPER (Kraków)
78. KOMPOZYCJA, olejny

PIEŃKOWSKI IGNACY (Kraków)
79. PORTRET KOLEKCJONERA, olejny

PINKAS IGNACY (Kraków)
80. SUSZENIE SIECI, olejny

PUGET JACEK (Kraków)
81. PORTRET p. K. L., gips
82. GŁOWA, gips

PUGETOWA ZOFIA (Kraków)
83. PORTRET (głowa), gips

PRZEBINDOWSKI ZDZISŁ. (Kraków)
84. KOMPOZYCJA, olejny

RAFAŁOWSKI ALEKS. (Warszawa)
85. TARG, olejny

 

Aleksander Rafałowski "Targ"

86. MARTWA NATURA, olejny

ROSZKOWSKA TERESA (Warszawa)
87. W WIŚNIOWCU, tempera

ROUBA MICHAŁ (Wilno)
88. MIASTO, olejny
89. PEJZAŻ WIOSENNY, olejny

RUBCZAK JAN (Kraków)
90. PEJZAŻ Z ŻEGESTOWA, akwarela

RUMIŃSKA-GERŻABKOWA NATALIA (Kraków)
91. PEJZAŻ Z PORONINA, olejny
92. PEJZAŻ Z PORONINA, olejny

RUTKOWSKI KAZIMIERZ (Kraków)
93. PORT W TRAPANI, olejny

RZEPIŃSKI CZESŁAW (Kraków)
94. KOMPOZYCJA, olejny
95. GRONO OSÓB PRZY STOLE, olejny

 

Czesław Rzepiński "Kompozycja"

SAMLICKI MARCIN (Kraków)
96. GRA W SZACHY, olejny

Marcin Samlicki "Gra w szachy"

SCHINAGEL EMIL (Kraków)
97. KWIATY, olejny

SEIDENBEUTEL EFRAIM (Warszawa)
98. STUDIUM CHŁOPCA, olejny

SEIDENBEUTEL MENASSE (Warszawa)
99. PEJZAŻ WARSZAWSKI, olejny

 

Menasze Seidenbeutel "Pejzaż warszawski"

SEIFMAN-GETTEROWA (Kraków)
100. PORTRET P. CISZEWSKIEJ, olejny

SICHULSKI KAZIMIERZ (Kraków)
101. ŻYCIE, olejny
102. STUDIUM PORTRETOWE, olejny

SPERLING JADWIGA (Kraków)
103. KOMPOZYCJA, olejny

SUSSLE-MUSZKIETOWA JANINA (Kraków)
104. KOMPOZYCJA, olejny
105. PORTRET, olejny

SZANCER JAN (Kraków)
106. PORTRET ŻONY, olejny
107. KNAJPKA, olejny

SZYSZKO-BOHUSZ SZYMBORSKA ANNA (Kraków)
108. PORTRET, olejny

ŚLIWKA JERZY (Zakopane)
109. CZARNY STAW POD KOŚCIELCEM, olejny

TARANCZEWSKI WACŁAW (Poznań)
110. PORTRET PANI PRZY STOLE, gwasz

TEODOROWICZ-KARPOWSKA HELENA (Warszawa)
111. PORTRET P. OLGI WIKTOROWEJ, olejny

WEINGRUN ANDA (Kraków)
112. KWIATY, olejny

WEISS WOJCIECH (Kraków)
113. RODZINA, olejny

Wojciech Weiss "Rodzina"

WIELOWIEYSKA ZOFIA (Kraków)
114.PORTRET p. A. R., olejny

WALISZEWSKI ZYGMUNT (Warszawa)
115. PIERROT, olejny

ZBIGNIEWICZ STEFAN (Kraków)
116. PORTRET, brąz

ŻURAWSKI STANISŁAW (Kraków)
117. ROZMOWA, olejny

BORYSOWSKI STANISŁAW (Kraków)
156. MOST, olejny

DIETRICH HENRYK (Kraków)
157. KRAKÓW: BARBAKAN, olejny

KORZEŃ NATAN (Warszawa)
158. DZIEWCZYNKI Z KWIATAMI, olejny

KRÓL ZYGMUNT (Kraków)
159. KOMPOZYCJA, olejny

PRUSZKOWSKI TADEUSZ (Warszawa)
160. ŻYDÓWECZKA, olejny
161. PORTRET, olejny

GRAFIKA

CHROSTOWSKI OSTOJA STANISŁAW (Warszawa)
118. WKLEJKA DO KSIĘGI „ŚWIĘTO KAWALERII", drzeworyt
119. OPIS PRZEBIEGU UROCZYSTOŚCI, drzeworyt
120. W PRZEDDZIEŃ UROCZYSTOŚCI, drzeworyt
121. Z DOMARSZU PUŁKÓW DO KRAKOWA, drzeworyt
122. PRZED PRZEGLĄDEM, drzeworyt
123. Z DEFILADY, drzeworyt
124. Z PRZEMARSZU PUŁKÓW PRZEZ
125. PO DEFILADZIE, drzeworyt
MIASTO NA BŁONIA, drzeworyt
126. NA WAWELU, drzeworyt
127. W PRZERWIE POMIĘDZY PRZEGLĄDEM A DEFILADĄ, drzeworyt
128. Z PRZEGLĄDU, drzeworyt
129. DZIEDZINIEC WAWELSKI, drzeworyt
130. ODGŁOSY PRASY, drzeworyt
131. WINIETA, drzeworyt
132. RÓŻNE, drzeworyt
133. EX-LIBRIS MARSZAŁKA, drzeworyt
134. EX-LIBRIS GENERALNEGO INSP. SIŁ ZBROJN., drzeworyt
135. UROCZYSTOŚĆ W DNIU 6 PAŹDZIERNIKA 1933 R., drzeworyt

Stanisław Chrostowski Ostoja "Uroczystość w dniu 6 października 1933"

DYBOWSKA STEFANIA (Kraków)
136. KANONIA, akwaforta
137. UL. PIJARSKA, akwaforta

EHRMAN HERMAN (Kraków)
138. RUINA ZAMKU W BĘDZINIE, drzeworyt
139. FRAGMENT Z JARMARKU, drzeworyt

HUTHOWA MARIA (Lwów)
140. MARSYLIA. WIDOK NA STARY PORT, drzewor. kolor.
141. KOŚCIÓŁ KARMELITÓW, vernismou

JAŹWIECKI FRANCISZEK (Kraków)
142. 4 AUTOLITOGRAFIE

KLUSKA JÓZEF (Kraków)
143. GDAŃSK, drzeworyt
144. WIEŚ W ŚNIEGU, drzeworyt

KRÓL ZYGMUNT (Kraków)
145. SZKIC GŁOWY, autolitografia
146. PORTRET p. A. J., autolitografia

KRUGER HALINA (Warszawa)
147. PANNY, gwasz
148. MADAME BOVARY, gwasz

POLAŃSKI HIPOLIT (Warszawa)
149. PARK W NURCU, węgiel
150. PEJZAŻ, węgiel

STELLER PAWEŁ (Katowice)
151. GÓRALKA Z WISŁY, drzeworyt
152. WISŁA, drzeworyt

WAŚKOWSKI TADEUSZ (Kraków)
153. GŁOWA, akwaforta
154. GŁOWA, akwaforta

WOLSKA-BEREZOWSKA MARIA (Warszawa)
155. SAD, akwaforta


Podziel się← Starszy post Nowszy post →