Menu
Zamówienie

Nowotnowa Janina (1887-1963)

Dodany w dniu

Janina Nowotnowa urodziła się 9 VIII 1887 roku w Tarnowie, zmarła w Krakowie 27 VII 1963 roku.

Janina NowotnoJanina Nowotnowawa  była utalentowaną malarką i graficzką. Ukończyła klasę fortepianu w krakowskim konserwatorium. Edukację artystyczną uzupełniała na Wyższych Kursach dla Kobiet im. Adriana Baranieckiego w Krakowie, a także w Państwowej Szkole Przemysłowej we Lwowie (zamieszkała tam wraz z mężem, prof. prawa Uniwersytetu Lwowskiego w 1912 roku). Studiowała także grafikę u Ludwika Tyrowicza. Nowotnowa malowała głównie martwe natury, kwiaty i pejzaże (w tym tatrzańskie). Tematem jej malarstwa były także sceny rodzajowe i portrety. Ważną dziedziną jej artystycznej działalności była grafika. Tworzyła m. in. drzeworyty i linoryty (zaprezentowane po raz pierwszy w roku 1929), posługiwała się również akwatintą, mezzotintą i monotypią. Tematem jej grafik były widoki miejskie (np. Lwowa, Krakowa, Sanoka, Wenecji, Pragi), studia zwierząt i kwiatów. Artystka była znana z doskonałych technicznych umiejętności, podkreślano dekoracyjność jej dzieł oraz dostrzegano nawiązania do twórczości Władysława Skoczylasa. Janina Nowotnowa należała do Związku Polskich Artystek Malarek we Lwowie, Związku Polskich Artystów Grafików w Krakowie, Związku Lwowskich Artystów Grafików (wchodziła do jego zarządu od momentu założenia stowarzyszenia w roku 1934). Poza tym, uczestniczyła w działalności Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych w Warszawie (od 1937 roku), Zawodowego Związku Artystów Plastyków Okręgu Krakowskiego (od 1945 roku), Związku Polskich Artystów Plastyków Okręgu Krakowskiego (od 1950 roku w sekcji grafiki, pięć lat później w sekcji malarstwa). Artystka równie aktywnie brała udział w wystawach krajowych i zagranicznych. Swoje prace prezentowała w Krakowie (np. na wystawie Niezależnych w 1911 roku, potem wielokrotnie w Towarzystwie Przyjaciół Sztuk Pięknych i Związku Polskich Artystów Plastyków), a także we Lwowie, Warszawie, Kielcach, Toruniu, Zakopanem, Stanisławowie. Uczestniczyła m. in. w I i II międzynarodowej wystawie drzeworytniczej w Warszawie, międzynarodowym pokazie grafiki z okazji wystawy Stulecie postępu w 1933 roku w Chicago czy wystawie Związku Lwowskich Artystów Grafików w Wiedniu w 1936 roku. Nowotnowa brała również udział w okrężnych wystawach grafiki polskiej we Francji (1933 r.) i Włoszech (1935 r.). Indywidualne ekspozycje prac artystki  miały miejsce w krakowskim Towarzystwie Przyjaciół Sztuk Pięknych (1929, 1935, 1966 – wystawa pośmiertna), Towarzystwie Przyjaciół Sztuk Pięknych we Lwowie (1921, 1923, 1925/26, 1927, 1932), warszawskim Towarzystwie Zachęty Sztuk Pięknych (1925, 1927, 1930, 1932, 1933), a także Salonie Czesława Garlińskiego (1931 r.) i Salonie Henryka Koterby (1938). Nowotnowa odbyła podróże do Wiednia, Paryża, Pragi. Po wybuch II wojny światowej artystka przebywała w Krakowie, potem przeniosła się na wieś w okolicach miejscowości Biecz. Po zakończeniu działań wojennych ponownie wróciła do Krakowa. Prace artystki znajdywały się w zbiorach Muzeum Historycznego Miasta Krakowa, Muzeum Narodowego w Krakowie, Lwowskiej Galerii Obrazów, Muzeum Okręgowego w Radomiu.


 

 

Polski Dom Aukcyjny Wojciech Śladowski


Podziel się← Starszy post Nowszy post →