Menu
Zamówienie

Borysowski Stanisław (1906-1988)

Dodany w dniu

Stanisław Borysowski urodził się w 1906 roku we Lwowie, zmarł w Sopocie w 1988 roku.

Stanisław Borysowski studia podjął w krakowskiej ASP pod opieką m. in. W. Jarockiego i S. Kamockiego (także w Oddziale Paryskim ASP w tym mieście). Został stypendystą Funduszu Kultury Narodowej i wyjechał do Włoch w roku 1932. Borysowski zajmował się głównie malarstwem (także ściennym) i grafiką (barwne litografie i linoryt). W połowie lat 50-tych artysta zamiast stosowanych wcześniej figuracji, zaczął tworzyć kompozycje abstrakcyjne. Prace Borysowskiego charakteryzują się dynamiką, napięciem, ale też dekoracyjnością. Malarz był członkiem Towarzystwa Sztuka i Związku Radzieckich Artystów Ukrainy (w czasie II wojny światowej). W tamtym okresie był mocno zaangażowany w pomoc polskim twórcom znajdującym się we Lwowie (jako kierownik spółdzielni dawał im zatrudnienie). Wykładał i kierował Zakładem Malarstwa na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu. Związany był także z Gdańskiem, gdzie na tamtejszej PWSSP był nauczycielem i dziekanem Wydziału Malarstwa. Borysowski był liderem i jednym z założycieli Grupy Toruńskiej. Dorobek działalności artystycznej Stanisława Borysowskiego znaleźć można w wydanym w roku 1995 katalogu pośmiertnej wystawy Muzeum Okręgowego w Toruniu, Muzeum Narodowego w Gdańsku i BWA w Bydgoszczy.

 

 

Polski Dom Aukcyjny Wojciech Śladowski 


Podziel się← Starszy post Nowszy post →